Hartenboer

Wie zijn we?

De boerderij is een melkveebedrijf met melkkoeien en jongvee. Daarnaast hebben we kleinvee , bos een grote sier-, en moestuin en een hobby-kasje.
Op de zorgboerderij bieden we dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. We streven er naar om de hulpboeren/boerinnen van de werksfeer binnen het agrische bedrijf en het gezin te laten proeven. Er wordt begeleiding geboden bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van taken.

Het werk

Dierenverzorging:
Koeien en kalveren: verzorgen,voeren,stal schoonhouden,vee naar de weide en de stal brengen. Controles uitvoeren.
Kippen konijnen, herten : verzorgen, voeren,eiren rapen,hokken schoonhouden.
Onderhoud:
Werken in de moes-,en siertuin: gazon maaien,schoffelen,harken, bemesten, omspitten, planten, oogsten en producten verwerken. Bosonderhoud
Bedrijf: schoonmaken, timmeren, metselen, verven,
machines en gereedschap onderhouden.
Huishoudelijke taken: koffie/thee zetten, lunch verzorgen, op


En verder ...

Buiten het werken op de boerderij is er natuurliijk volop tijd en aandacht voor beleven en genieten.
ZORG OP MAAT, staat bij ons voorop!

Jaar van opening

Wij zijn in 2001 als zorgboerderij gestart.