Wenum Hoeve, Apeldoorn (Wenum)
Stichting 't Heuveleind, Zeeland
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Het Scheiend, Oirschot [Spoordonk]
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij Vorster Hand, Sevenum

Rond-umme

Wie zijn we?

Even voorstellen:

Wij zijn zorgboerderij Rond-Umme in Haarle aan de rand van de Sallandse Heuvelrug. In 2000 zijn wij gestart met onze kleinschalige zorgboerderij.

Ons team bestaat uit geschoolde pedagogische begeleiders (zowel op MBO- als HBO-niveau). Zij begeleiden en ondersteunen de kinderen en (jong)volwassenen op de groep en waar nodig individueel. Ook zijn er boerderijmedewerkers aanwezig, zij houden zich voornamelijk bezig met werkzaamheden met de dieren en de landbouw.
Sinds 2016 hebben we een orthopedagoog in dienst. Zij is verantwoordelijk voor intakes, evaluaties en cliŽntbesprekingen. Daarnaast biedt zij individuele of groepsgerichte trainingen en gesprekken aan. 

Met ons team willen we een uitdagende omgeving scheppen, waarin de cliŽnt steeds voorop staat.
Samen zorgen we ervoor dat de cliŽnt zich veilig, geborgen en gewenst voelt. Voorop staat dat de cliŽnt kan groeien, zich kan ontwikkelen, zich uitgedaagd voelt en vooral zichzelf mag zijn.

Sinds 2011 zijn wij HKZ gecertificeerd. Dit kwaliteitskeurmerk houdt o.a. in dat wij voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen op zowel praktisch, als zorginhoudelijk gebied. Daarnaast werken wij voortdurend aan verbetering van onze zorg.   


Het werk

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan verschillende groepen.

Op de woensdagen en zaterdagen bieden wij begeleiding aan kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast bieden wij voor deze groep twee weekenden in de maand logeeropvang aan.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bieden we dagbesteding aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.

De zorgboerderij beoogt een warme, veilige plek te zijn waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, de regelmaat en de variatie positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individu.

De invulling van de dag is afhankelijk van de behoeftes en wensen van iedereen. Dit varieert van knutselactiviteiten, spelletjes en buiten spelen tot werkzaamheden op de boerderij, in de tuin of op de houtwerkplaats.
Er wordt tevens gekeken hoe er gewerkt kan worden aan doelen gedurende de activiteiten van de dag.
Belangrijk zijn de terugkerende gezamenlijke eet- en drinkmomenten, waarbij er aandacht is voor ieders verhaal.


Wat vinden wij belangrijk?

Kwaliteit staat bij ons bovenaan. 

Voorop staat dat elk kind en (jong)volwassene zich kan  ontwikkelen op onze zorgboerderij, een plezierige dagbesteding heeft en vooral zichzelf mag en kan zijn!
Dit komt tot uiting op de manier waarop wij werken, namelijk vanuit empathie, onvoorwaardelijkheid en echtheid.
Daarbij is de cliŽntgerichte benadering ons uitgangspunt: elk individu staat te allen tijde voorop met zijn/haar individuele behoeftes.

Wij zijn van mening dat elk individu beter tot zijn recht komt in kleinere groepen.
Op de kindergroep hanteren we een groepsgrootte van maximaal 8, met minimaal twee begeleiders en twee boerderijmedewerkers. Voor de logeeropvang bieden we plek aan 4 kinderen/jeugdigen.
Voor de (jong)volwassenen houden we een maximum groepsgrootte van 6 aan.

Op deze manier kunnen wij voldoende aandacht, ruimte en mogelijkheden bieden om elk individu zo veilig en prettig mogelijk te laten ontwikkelen.
Deze ontwikkeling brengen we mede tot stand door te werken aan overkoepelende en persoonlijke doelen.
De overkoepelende doelen zijn gericht op zelfvertrouwen, aangaan van sociale contacten, zelfontplooiing en het bieden van een voorspelbare, gestructureerde omgeving. Deze doelen gelden voor iedereen en komen dagelijks terug in onze manier van werken. Samen met de orthopedagoog wordt er daarnaast gekeken naar persoonlijke doelen passend bij elk individu.


Jaar van opening

Wij zijn in 2000 als zorgboerderij gestart.