Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Bij A.A.I. centrum De Klimop helpen we kinderen en jongeren tussen de 4 en de 18 jaar die het nodig hebben om beter in hun vel te zitten, en om te kunnen gaan met uitdagingen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Op De Klimop doen we dit met behulp van dieren! Samen met de paarden en honden worden de kinderen gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken voor de problemen die ze ondervinden.

Doelgroep

Op De Klimop zijn er verschillende doelgroepen kinderen:

 • Dagopvang thuiszittende kinderen
  Op schooldagen ontvangen wij kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook, even niet meer naar school toe (kunnen) gaan. Wij bieden groeps- en individuele begeleiding voor deze kinderen, waarbij er een weekprogramma met verschillende activiteiten wordt gevolgd. Sommige kinderen maken bij ons hun schoolwerk, maken toetsen of werken zelfs toe naar een diploma. Voor andere kinderen is dit nog niet aan de orde; zij mogen bij ons positieve ervaringen opdoen in de groep en meedoen met de andere activiteiten op het gebied van de dieren, creatief, buiten bezig zijn, muziek, enzovoorts. 

  De Klimop biedt in principe hulp aan thuiszittende kinderen die uiteindelijk weer uitstromen. Meestal gaan ze weer terug naar het onderwijs: de school van herkomst of een andere school; soms naar het (V)SO, soms naar een vervolgopleiding of bijvoorbeeld een Entree-opleiding.
  Voor sommige kinderen concluderen we na een tijdje samen met alle betrokkenen dat terug het onderwijs in geen geschikte optie meer is. Dan gaan we samen op zoek naar een plek voor dagbesteding voor een langere tijd, waar het kind op zijn plek zit en tot zijn recht komt. 

 • Individuele begeleiding
  Gericht op kinderen die samen met de dieren aan de slag willen om aan hun doelen te werken. De meeste trajecten duren een half jaar tot een jaar. 
 • Gezinsbegeleiding
  Ook binnen het gezin kan De Klimop hulp bieden. Bijvoorbeeld voor psycho-educatie, opvoedvraagstukken of bijvoorbeeld zelfs een gezins-paardencoachingssessie! De gezinsbegeleiding vindt vaak plaats in combinatie met individuele- of groepsbegeleiding van het kind. 

 • Zaterdagopvang
  Op zaterdag bieden we opvang voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking voor wie het fijn is om bij ons samen te leren spelen, handiger te worden op motorisch gebied, sociaal-emotioneel te groeien, zelfredzamer te worden, en nog veel meer. 
  De kinderen zijn tussen de 7-14 jaar oud en bezoeken om de week onze groepjes. Deze kinderen komen vaak ook in de schoolvakanties voor vakantieopvang.

Hoe helpen de dieren?

Bij ons op De Klimop helpen onze paarden en honden ons om kinderen die het nodig hebben om beter te kunnen functioneren zich verder te ontwikkelen.

Dat beter functioneren kan op sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch, sensorisch gebied zijn of op het gebied van zelfredzaamheid.

Een voorbeeld van een doel op sociaal-emotioneel gebied is: "Het kind is in staat om tenminste 1x per week "STOP" te zeggen tegen kinderen die hem pesten op het schoolplein". Het kind leert op verschillende manieren om een stappend, dravend of galopperend te stoppen. Deze technieken kan het kind ook toepassen op het schoolplein.

Wanneer kinderen het nodig hebben om op cognitief gebied beter te functioneren, laten we ze óp een stappend paard de cognitieve taken doen waar ze zo'n moeite mee hebben, bijvoorbeeld een kind met dyslexie laten lezen op een paard (met verbluffend resultaat!).

Kinderen die motorische problemen hebben kunnen erg geholpen zijn met spelen en rennen met de honden of oefeningen doen met en op het paard. En als een kind moet leren om veters te strikken, dan oefenen we dat ook op het paard en later om de hals van de hond. De dieren maken de oefeningen leuk!

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden hoe onze dieren de kinderen helpen om oplossingen te vinden voor hun problemen, zodat de kinderen zich beter kunnen ontwikkelen? Neem dan een kijkje op onze website: www.aaicentrumdeklimop.nl

Samenwerking met andere organisaties

Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)
A.A.I. centrum De Klimop is aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). 
Van daaruit hebben wij veelvuldig contact met een aantal andere zorgboerderijen die zich in West-Brabant of Zeeland bevinden. We weten elkaar te vinden en werken soms ook samen met elkaar. 

De SZZ regelt daarnaast de contractering met de gemeentes en is onze vraagbaak op het gebied van financiering en administratieve regelingen. 

Andere zorgaanbieders
Door de jaren heen zijn wij al vele samenwerkingen aangegaan met andere, grote en kleine, zorgaanbieders in onze regio. Met veel aanbieders zijn wij dus reeds bekend en ook wij weten elkaar te vinden. 

Gemeenten
Bijna alle cliënten komen bij ons op basis van de Jeugdwet-ZIN, hetgeen dus via de gemeente geregeld is. Veel jeugdprofessionals van de CJG's kennen ons dus inmiddels, en wij hen. 

 

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 12-05-2021

Gestart in

2004

Aangesloten bij

 • ZLTO

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren

Soort zorg

 • Leren
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Creatief
 • Schoolwerk, Educatieve activiteiten

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl