Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Activiteitenplek de Heerevelden biedt jongeren en volwassenen en zinvolle daginvulling. 

We zijn kleinschalig en bieden een ruim aanbod aan activiteiten zowel buiten als binnen. We leven met onze dieren en we werken in het ritme van de seizoenen.

We maken geen onderscheid in achtergrond en afkomst en we richten ons niet op één bepaalde doelgroep. Voor een goede en plezierige samenwerking moet er om te beginnen een wederzijdse ‘klik’ zijn. 

Werk

Wij werken ErvaringsGericht waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal staan.

Het streefdoel van ervaringsgericht werken is emancipatie. Onder emancipatie wordt verstaan: weten wie je bent en wat je wilt, om kunnen gaan met je mogelijkheden en je beperkingen, verantwoordelijkheid durven nemen en willen gaan voor het leven.

Aanbod / activiteiten

 • Activiteiten gericht op genieten en beleven
 • Activiteiten gericht op (werk)structuur, dagindeling
 • Activiteiten gericht op een persoonlijk leerdoel of gericht op gedragsverandering

Voorzieningen

 • De werkplaats voor houtbewerken en techniek.
 • Het atelier voor verschillende vormen van creatieve expressie.
 • Buitenwerkzaamheden in de (groente) tuin en op en rond het erf
 • Verzorgen van de dieren
 • Bos

Bijzonderheden

 • Vind je het lastig om grenzen aan te geven.
 • Lopen anderen vaak over je heen.
 • Zou je meer zelfvertrouwen willen hebben.
 • Vind je het lastig om keuzes te maken
 • Ervaar je veel onrust

Bij de Heerevelden wordt regelmatig de hulp van de paarden ingezet. Paarden zijn namelijk fantastische helpers die mooie inzichten kunnen geven in het effect van jouw gedrag en jouw handelen. Paarden kunnen veel betekenen voor mensen met een ondersteuningsvraag. In een veilige omgeving kun je in je eigen tempo ervaringen opdoen en nieuwe vaardigheden leren. Dit gebeurt onder de begeleiding van een professionele gecertificeerde coach.

Samenwerking met andere organisaties

 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)
 • Oro
 • SKJ (geregistreerd)
 • Peelgemeenten
 • GGZ Oost Brabant

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 08-11-2021

Gestart in

2015

Aangesloten bij

 • Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Behandeling
 • Coaching met inzet van paarden

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl