Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Bij Prins

Bij Prins geeft mensen de mogelijkheid om tijdens het werken op de boerderij zijn of haar eigen kwaliteiten te ontdekken en/ of verder te ontwikkelen. Het benutten van eigen kwaliteiten vergroot de eigenwaarde en het zelfvertrouwen waardoor een opening ontstaat om mee te doen in de maatschappij. Soms lukt het zelfs om te werken tegen een bepaalde loonwaarde.

'Natuurlijk in zorg’is hierbij ons motto. Hiermee doelen wij op onze natuurlijke werkwijze: open, oprecht en puur in onze handelen. Daarnaast heeft ons motto betrekking op de natuurlijke omgeving waarin wij werken: een open ruimte met veel planten en dieren.

Vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is, werken wij vraaggestuurd. De wensen, behoeften en mogelijkheden van het individu zijn leidend voor ons handelen.

Bij Prins heeft een locatie in Donderen en Veenhuizen.

Locatie Donderboerkamp

Onze locatie in Donderen bevindt zich op een voormalig munitiedepot, een terrein met bovengrondse ‘bunkers’. Elke ‘bunker’ (gebouw) heeft zijn eigen functie, zoals kantine, dierenverblijf, houtwerkplaats, etc. Doordat we de beschikking hebben over verschillende gebouwen kunnen we alle deelnemers kleinschalige dagbesteding aanbieden.

Onze doelgroep

Iedere (jong) volwassene die de behoefte heeft aan een veilige omgeving, waarin zowel ruimte is voor het benutten van eigen kwaliteiten als voor eventuele beperkingen, is welkom op Bij Prins. Of er nu sprake is van een verstandelijke beperking, autisme, een burn out of psychiatrische of psychosociale problemen, bij voldoende aandacht voor wat goed gaat worden kwaliteiten altijd zichtbaar.

Onze missie

Het is onze missie om iedereen de mogelijkheid te geven om mee toe doen in de maatschappij. Ieder op het niveau dat past bij zijn of haar wensen, behoeften en mogelijkheden. 

Werk

Ons werkaanbod
Het grootste deel van het werk is ‘boerderijwerk’:
- het verzorgen van de dieren (paarden, geiten, konijnen en andere dieren)
- het werken met planten (verbouwen van groenten, hovenierswerk, hooien)
- het werken in het bos (bomen zagen, paden onderhouden)
- het runnen van het huishouden (verzorgen van de lunch, boodschappen doen)

Daarnaast is er ruimte voor andere activiteiten:
- hout bewerken (maken van vogelhuisjes, plantenbakken, meubels)
- creatief werken (tekenen, schilderen, werken met stof)
- sporten en bewegen (wandelen, fietsen, paardrijden)
- in de winkel werken (verkopen nieuwe, vintage en eigen gemaakte spullen)

Woonbegeleiding
Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het van belang dat thuis alles op orde is. Bij Prins biedt daarom ook begeleiding in de thuissituatie. Vanuit de netwerkmethodiek wordt ondersteuning georganiseerd vanuit het eigen netwerk. De professional komt daardoor meer aan de zijlijn te staan en de zelfredzaamheid wordt vergroot. 

In Veenhuizen, Locatie Fleddervoort, is een kleinschalige woongroep waar 6 bewoners elk in een eigen studio wonen. Op Fleddervoort is er ook 's nachts een medewerker aanwezig, waardoor er 24 uur per dag begeleiding nabij is. Overdag gaan de bewoners naar een van de dagbestedingslocaties in Donderen.

Bijzonderheden

Team Bij Prins

Luuk Prins en Eline Prins zijn de zorgmanagers van Bij Prins. Beide hebben ruime ervaring in de zorg en zijn agogische geschoold. 

Luuk Prins geeft leiding aan het team dat de dagbesteding verzorgt. 
Eline Prins geeft leiding aan het team dat verantwoordelijke is voor de woongroep en het team dat de ambulante begeleiding verzorgt. 

Zij worden bijgestaan door goed geschoolde medewerkers die elk hun eigen specialisatie hebben: 4 HBO-ers, 10 begeleiders met een MBO 4 opleiding, 3 begeleiders met een MBO 3 opleiding en daarnaast nog 3 MBO-ers die werken in ondersteunende functies. 

Daarnaast werken er verschillende vrijwilligers en stagiaires mee op de boerderij ter ondersteuning van het vaste team van medewerkers. 

Laatst bijgewerkt: 14-05-2024

Gestart in

2014

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • Reclassering
 • Re-integratie
 • Verslaving

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl