Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Bij Tjoonk is een leer-werkbedrijf op landgoed de Bannink in Deventer. Wij zijn een leer- en werkbedrijf in combinatie met een kleinschalige boerderij.

Werk

Werken

Bij Tjoonk is een leer- en werkbedrijf in combinatie met een kleinschalige boerderij. We hebben koeien, schapen, kippen en pony’s. De dieren vragen dagelijks om verzorging en aandacht.
Ook hebben we een kwekerij waarin we groenten, fruit en planten kweken. Zaaien, onkruid wieden en oogsten zijn werkzaamheden die we hier uitvoeren.
Daarnaast voeren we klussen uit in de bossen rondom ons bedrijf en dragen we bij aan het onderhoud van landgoed de Bannink.
Door deze combinatie is er altijd zinvol werk te doen op het bedrijf. Dat vinden we belangrijk, we nemen onze deelnemers serieus en willen hen daarom ook serieus werk bieden

Leren

Blijven groeien, daar zetten we ons dagelijks voor in. Iedere deelnemer werkt aan persoonlijke doelen. Dit kunnen doelen zijn die specifiek gelden voor het werken op de boerderij. Ook doelen ter bevordering van de zelfredzaamheid of een gezonde leefstijl krijgen volop aandacht. Voor sommige deelnemers is het wenselijk om vaardigheden zoals lezen en rekenen te (blijven) trainen. Wij kunnen hen hierbij planmatig begeleiden.

We bieden tevens de mogelijkheid om onderstaande landelijk erkende certificaten te halen:
• Werken in het groen
• Werken met dieren
• Werken met bloemen

Deze scholing wordt aangeboden op ons bedrijf en gegeven door één van de vaste begeleiders.

Bijzonderheden

In de nazomer van 2019 starten we met de bouw van onze nieuwe potstal. Vanaf +- november 2019 kunnen onze (nieuwe) deelnemers helpen bouwen aan de stal onder begeleiding van een bouwvakker met een lesbevoegdheid. Het is zelfs mogelijk om een certificaat te behalen voor een assisten-functie in de bouw. 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 03-02-2021

Gestart in

2017

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • Verslaving
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl