Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

D'n Aoverstep is een particuliere zorginstelling. We bieden dagbesteding en begeleid wonen aan verschillende doelgroepen: ouderen, psychiatrie, verstandelijke beperking, NAH. 

Onze begeleiding geven we op verschillende locaties vorm:

Op onze zorgboerderij: 

In 2003 zijn we met onze zorgboerderij gestart. Vanuit twee bedrijfsgebouwen (Delle en Schöppe) bieden we inmiddels aan circa 35 personen per dag begeleiding groep en begeleiding individueel. Aan de basis van onze begeleiding staat een met de deelnemer afgestemd zorgplan.

Voor de begeleiding in het domein werken hebben we verschillende werkplekken op het erf en in de extra (bij)gebouwen, zoals bijvoorbeeld de grote houtwerkplaats en de plantenkas, activiteiten op de tuinen en in de fraaie omgeving.

Onze zorgboerderij is aangesloten bij de Landelijke Federatie voor Zorgboeren. We hanteren de kwaliteitsnormen die gesteld worden bij het keurmerk 'kwaliteit laat je zien' voor zorgboerderijen.

Het team wordt tevens aangevuld met meerdere vrijwillige ondersteuners 

Met een team van circa 20 professionele medewerkers aangevuld met ruim 30 vrijwillige ondersteuners kunnen we voldoende tijd en aandacht  en kwaliteit in begeleiding van ieder individu steken

Ook als leerbedrijf staan we goed aangeschreven. We zijn een door SBB en Aequor erkent leerbedrijf. 

D'n Aoverstep is niet alleen een zorgboerderij. We zijn ook een instelling voor beschut wonen en ambulante begeleiding: 

In het centrum van Neede heeft d'n Aoverstep ook nog de beschikking over een fraai wooncomplex met Atelier en dagverblijf.

Voor het begeleid wonen in onze kleinschalige woonvoorziening (16 zelfstandige appartementen) of de ambulante woonbegeleiding, staan professionele woonbegeleiders voor u klaar. Zij zijn met u in staat om voor complexere hulpvragen waarvoor begeleid wonen noodzakelijk is, een oplossing te bieden. 

Voor dagbesteding kunnen bewoners naar de zorgboerderij of naar het bijbehorende Atelier. Voor de ondersteuning die hier wordt geboden hebben we meerdere professionele (activiteiten)begeleiders in dienst.

 

 

Werk

U kunt bij ons terecht als u behoefte heeft aan:

Een zinvolle dagbesteding, graag van het plattelandsleven wilt genieten maar vanwege lichamelijke, psychische of sociale problemen niet meer alles kunt doen wat u zou willen.

Ons motto is zelf doen wat u nog kunt en wordt het lastig dan bieden we begeleiding. De beste begeleiding is naar onze mening bezigheden op basis van uw eigen vermogen. (eigen kracht) Daarnaast zijn sociale contacten en structuur in uw dagelijks leven belangrijk. Samenwerken, samen leren en weer vertrouwen krijgen in jezelf, dat is wat we met onze begeleiding willen bereiken.

Alle werkzaamheden/activiteiten worden uitgevoerd onder professionele begeleiding. We werken samen in ploegen cq groepen: dierverzorging, erfonderhoud, groententuin, kruidentuin, siertuin, koken, werkplaats, kunst en creatieve handenarbeid, bewegen en recreatief.

Bijzonderheden

D,n Aoverstep heeft als zorgverlener voor de begeleiding WMO (dagbesteding en begeleiding individueel) contracten gesloten met de 14 Twentse gemeenten en met Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk.

Om in aanmerking te komen voor begeleiding kunt u via het WMO wijkteam een maatwerkvoorziening (beschikking) aanvragen. Met deze maatwerkvoorziening is financiering mogelijk op basis van de WMO. We bieden begeleiding op basis van Zorg in Natura of op basis van een Persoons Gebonden Budget. 

Jan Tackenkamp kan u volledig informeren met betrekking tot alle vragen/onduidelijkheden omtrent de financiering. Als het wenselijk is kunt u ook op particuliere basis geplaatst worden. 
  

Indien u verder nog vragen heeft m.b.t. ons zorg-erf, kunt u vrijblijvend telefonisch contact opnemen tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag (0545-295538) of een mail sturen aan info@aoverstep.nl

Meer informatie over D'n Aoverstep kunt u vinden op www.aoverstep.nl

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 21-02-2023

Gestart in

2003

Aangesloten bij

  • Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Problematiek of beperking

  • Verstandelijke beperking

Leeftijd

  • Volwassenen

Kwaliteitssysteem

  • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl