Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn Zorgboerderij De Velduil een hobbyboerderij in de gemeente Midden Groningen in het prachtige dorp Meeden. Deze hobbyboerderij biedt dagbesteding aan jongeren en ouderen met een beperking en/of vorm van dementie.

Stichting De Velduil biedt kleinschalige dagbesteding voor iedereen die houdt van het buitenleven en van werken en omgaan met planten en dieren. Ook hebben we een mooi ingerichte werkschuur, waar onder deskundige begeleiding kan worden gewerkt aan leuke projecten.

 

 

Het team van De Velduil

We hebben 4 bestuursleden, Caroline, Gea, Siep en Bertha (BIG gereistreerd verkundige). Ons begeleidend team bestaat uit goed opgeleide deskundige en ervaren begeleiders. Het begeleidende werk wordt gedaan door Anouk, Siep, Caroline, en Gea. Ook hebben we twee oproepkrachten en een ZZp-er die ons versterken in de begeleiding. We hebben vrijwilligers die meehelpen met veel hand- en spandiensten. En er is ook meestal een stagiaire die meehelpt in de begeleiding. Als team werken we vanuit een belevingsgerichte visie.

Minimaal hebben we 1 deskundige begeleider per groep. Dat bestaat uit 4-6 deelnemers. Daarbij is dan altijd een stagiaire of een vrijwilliger.

Om invulling aan kwaliteit te geven werken we cliëntgericht, belevingsgericht en naar behoefte van de dag. Zo kan iedereen met veel aandacht bezig zijn, naar vermogen, met zijn of haar ontwikkelingswensen en doelen. We vinden het belangrijk dat ieder het bij ons naar de zin heeft.

 

Missie

Mensen een zo groot mogelijke zelfstandigheid en medemenselijkheid te laten ervaren in het dagelijks leven; dat is onze missie. Daar staan we voor, samen met het team en samen met de deelnemers die hier komen.

Wij stimuleren zelfredzaamheid, respect voor een andere zienswijze en samenwerking in een natuurlijke omgeving, waar rust en aandacht voor ieders' mogelijkheden en bezigheden zijn. Deze elementen vormen de grondslag voor het initiatief van onze dagbesteding op de hobbyboerderij voor mensen met een beperking.

Binnen dagbesteding hobbyboerderij  De Velduil kunnen wij deze waarden optimaal toepassen en ondervinden. Werken is een middel om het doel te bereiken en hier is geen enkele druk of stress bij aanwezig.

Onze visie is kort en krachtig : We willen dat een ieder het naar zijn zin heeft en kan werken naar zijn of haar mogelijkheden met activiteiten die aansluiten naar behoefte en met behoud van eigenwaarde waarin we het doel niet uit het oog verliezen.

We blijven de mens zien achter de beperking en zullen met respect omgaan met de persoon.

Werk

Welke dagbesteding bieden wij aan?

Vanuit De Velduil bieden wij heel veel verschillende dagactiviteiten aan. Dit betreft o.a. werkzaamheden gericht op werken en omgaan met planten en dieren. We laten ons leiden door het natuurlijk ritme van de seizoenen. Om die reden zijn er elk seizoen andere bezigheden en activiteiten.

Verder kunnen activiteiten plaats vinden in de grote geïsoleerde schuur waar ook een houtkachel is, buiten op het erf, in de groentetuin, in de mooie grote koepelkas, op de buitenveranda of in de 2 verwarmde units met keuken en gezellige huiskamer.

Algemene activiteiten

Op De Velduil houden we dieren die verzorgd moeten worden, verbouwen we groenten, wordt er gras gemaaid, is er onderhoud van het erf, kloven we hout voor de kachel, onderhouden we het gereedschap en de machines, maken we dingen van hout zoals een kippenren of onlangs een buitenveranda, zijn we creatief met wat we vinden op het erf, maken we schoon, koken en eten we samen van wat we verbouwd hebben, luisteren we naar muziek of maken we muziek, en doen we spelletjes met elkaar.

Welke dieren zijn er bij De Velduil?

We hebben 4 koeien, waarvan in één drachtig is, 3 schapen, een paar kippen en konijnen. Binnen hebben we een aquarium met vissen. Op het erf loopt ook vaak de hond van de buren "Bounty". Naast ons is een manege waar we vaak een kijkje nemen of de paardjes van een begeleider verzorgen.

 

We doen het samen

Het is heel belangrijk voor ons dat iedereen het naar zijn zin heeft. En ook dat iedereen wil dat de ander het naar zijn zin heeft. We proberen het werk zo goed mogelijk te doen, maar het is niet persé een doel. Wij zien het zo: het werk is een middel om een doel te halen die we samen hebben vastgesteld. Dat kan een individueel doel zijn of een groepsdoel. Een individueel doel stellen we samen vast aan de hand van wat iemand kan, wat iemand wil ontwikkelen en wil kunnen. Bijvoorbeeld: gedurende 30 minuten met aandacht hout stapelen volgens een bepaalde structuur. Een voorbeeld van een groepsdoel is bijvoorbeeld: samen in de keuken een maaltijd bereiden waar je samen het werk voor hebt gedaan zoals zaaien, wieden en oogsten.

Bijzonderheden

Ouderen

Bent u nog redelijk mobiel? Vindt u het leuk om in uw eigen tempo ons te helpen op de hobbyboerderij? Of vindt u het fijn om lekker op een stoeltje te zitten kijken naar wat er allemaal gebeurt hier op de zorgboerderij? Niets moet, alles mag!

Graag bieden wij u het volgende aan:

 • Een fijne rustige plek
 • Deskundige begeleiding
 • Dieren om u heen  (o.a. 2 shetlanders, konijnen, kippen, koeien, schapen en varkens)
 • De gezelligheid van samen werken, met de dieren en met planten in de kas of in de moestuin
 • Een tweede kantine van waaruit jongeren met onder andere een verstandelijke beperking werken, waardoor er mooie samenwerkingen en contacten ontstaan tussen jong en oud
 • Het samen organiseren van activiteiten
 • Het koken vóór u en met u
 • Gezellig samen eten met elkaar
 • Samen met u kijken naar welke activiteiten uw belangstelling uitgaat en samen onderzoeken hoe we met u hier vorm aan kunnen geven.
 • Werken met hout of ander materiaal
 • Een schuur waar van alles gebeurt. Denk ook hierbij aan houtbewerking.
 • Een omgeving waarin gewandeld kan worden

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 21-07-2023

Gestart in

2012

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl