Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

De Berkenhoeve biedt dagbesteding aan gasten vanaf 50 jaar met lichamelijke en / of geestelijke beperking.
Door gebruik van dagbesteding is het mogelijk dat mensen langer thuis zelfstandig kunnen wonen.

 

Door mantelzorgers te ontlasten ontstaat ruimte om het langer vol te houden.
Een indicatie van WMO of CIZ is nodig.

Wij bieden onze deelnemers:

 • Een plek waar ze welkom zijn
 • Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn
 • Een plek waar ze dicht bij de natuur zijn
 • Een gezamenlijk bereide warme maaltijd
 • Begeleiding en zorg op maat

Ook biedt onze zorgboerderij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze koffieochtend.
Hiervoor dient u contact op te nemen met de zorgboer(in). 

Werk

Dierenverzorging

Gasten die daar belangstelling voor hebben, kunnen volop meeleven en meedoen met het wel en wee van de hobby boer.

Erfonderhoud

Er zijn diverse activiteiten die samen met Reinier gedaan kunnen worden.

Even helemaal niets

Lekker even helemaal niets. Kijken naar de natuur en activiteiten van andere deelnemers. Fijn genieten van gedachten en herinneringen. Ook dat is “dagbesteding”.

Huishoudelijk werkzaamheden

Dagelijks worden er aan de deelnemers een warme maaltijd geserveerd. Deze maaltijd wordt samen met Gea door deelnemers – die dat willen – bereid.

Onze zorgboerderij biedt Respijtzorg om mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan ons over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. Hiervoor is een indicatie nodig van de zorgverzekering of WMO.

Bijzonderheden

Respijtzorg

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Vormen van respijtzorg

Respijtzorg kent vele vormen:

 • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
 • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
 • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.
 • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
 • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

De Berkenhoeve zet zich in voor een breed aanbod aan respijtzorg, dat in voldoende mate beschikbaar is.

Wilt u gebruik maken van onze respijtzorg, neem dan contact op met de zorgboer(in). 

Stichting Vrienden van de Berkenhoeve

De Stichting vrienden van de berkenhoeve is ontstaan uit maatschappelijk oogpunt.

De Stichting heeft oog voor de kwetsbare ouderen in onze maatschappij en omarmt de cliënten van Zorgboerderij de Berkenhoeve.

Het belangrijkste doel van de Stichting is geld inzamelen voor zaken die niet uit zorggelden betaald kunnen worden zoals diverse hulpmiddelen en ook materialen voor recreatieve- en ontspanningsdoeleinden.

Tevens draagt de Stichting bij aan het organiseren van bijvoorbeeld familiedagen en uitstapjes voor de cliënten.
De Stichting zamelt geld in door middel van het werven van donateurs, verkoop van door de cliënten gemaakte producten en het beheren van de reclame-uitingen in de stoeterij van de Berkenhoeve. De Stichting wordt bestuurd door onbetaalde vrijwilligers met bestuurservaring. De Stichting wil de cliënten net dat extraatje geven wat ze verdienen.

Laatst bijgewerkt: 23-04-2024

Gestart in

2020

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Dementie / Alzheimer

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Koken
 • Creatief

Bekostiging

 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl