Naar zorgboerderijen

Wie zijn Wij
Wij zijn Paulien, Geert (zoon) en Corlene (schoondochter) van Rijn, samen bieden wij zinvolle dagbesteding aan op onze mooie vernieuwde zorgboerderij ‘De Boerderijn’. In het verleden hebben wij dagelijks koeien gemolken. Nu verzorgen we de opfok van het vee voor kaasboerderij Captein. Wij hebben een boerderij met 30 stuks jongvee, 20 schapen, kippen, nubische geiten, konijnen, cavia's, 2 pony's, een trekpaard, poezen en honden. Onze nieuwe zorgboerderij hebben we kunnen realiseren door middel van een subsidie bijdrage.

Sinds 2002
Wij zijn in 2002 begonnen als zorgboerderij in Zoeterwoude en na 10 jaar hebben wij de kans gekregen om het woondeel van onze boerderij te vernieuwen. Op deze manier hebben we ruimte kunnen creëren voor logeeropvang. Dit is een kans die we graag aangrijpen om jongens vanaf 12 jaar te laten meegenieten van onze boerderij in de mooie polder.

Ons werk

•        Het verzorgen / voederen van dieren

•        Onderhoud van onze bloemen en zelf pluk groente tuin

•        Timmer/ Onderhoudswerkzaamheden

•        Fietsenwerkplaats

•        Het verzorgen van de kantinedienst

Doelstelling
Plezier, ontspanning en vooral je zelf mogen zijn staan op de eerste plaats en zijn belangrijke uitgangspunten. Er werken bij ons 10 hulpboeren per dag, die wij samen met de vrijwilligers begeleiden. De mensen die bij ons werken hebben behoefte aan arbeidsmatige dagbesteding en/of een zinvolle daginvulling. Wij verwachten inzet, maar iedereen kan op zijn eigen tempo werken. Als iemand nieuw is op onze boerderij zal de begeleiding samen de wensen en mogelijkheden bespreken in een kennismakingsgesprek. We vinden het erg belangrijk iedere hulpboer in kleine groepjes te begeleiden en de ondersteuning te bieden die men nodig heeft. Bewust kiezen we voor een klein aantal hulpboeren in een kleinschalige omgeving zodat er veel tijd is voor persoonlijke aandacht en hechten wij veel waarde aan de sociale ontwikkeling van onze hulpboeren. Daarbij werken we met z’n allen dagelijks aan het creëren van een gezellige, veilige en warme werkplek, waar veel aandacht voor elkaar is en waar iedereen zichzelf mag zijn. Het belangrijkste op de zorgboerderij is dat alles in alle rust gebeurt en dat mens en dier van elkaar kunnen genieten.

Veiligheid
Wij streven er naar om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden door op ons bedrijf een risico inventarisatie te laten doen. Deze inventarisatie wordt regelmatig herhaald. Ook zijn er regels over wat wel en niet mag, en wat te doen bij calamiteiten. Dit nemen we maandelijks met elkaar door. Regels zijn er om op een prettige en veilige manier samen te kunnen werken en leven op de boerderij.

Logeeropvang
‘De Boerderijn’ biedt logeeropvang aan jongens vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking, autistische beperking en/of ADHD. De zorgboerderij is het hulpmiddel om er een fijn weekend van te maken. Wij hebben veel mogelijkheden voor activiteiten rond de zorgboerderij en zijn daarom voornamelijk op de boerderij zelf. Bijvoorbeeld de dieren voeren en knuffelen, basketballen, wat lekkers bakken, voetballen, in de hooiberg bouwen, verstopertje spelen, trampoline springen, skelteren. We gaan veel naar buiten zodat we ’s avonds gezond moe zijn en heerlijk kunnen slapen. Zo zullen de logees telefoons en tablets niet missen want die mogen thuis blijven. Wij streven naar een groep die bij elkaar past, elkaar aanvult en van elkaar kan leren. Dit kan betekenen dat verschillende leeftijden en doelgroepen samen logeren.

Keurmerk en kwaliteit
Kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien: Wij zijn lid van de Federatie Landbouw en Zorg en voldoen aan het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien”, sinds maart 2007. De Federatie Landbouw en Zorg Nederland heeft een speciaal kwaliteitswaarborg keurmerk ontwikkeld voor zorgboerderijen, omdat de kwaliteitssystemen uit de reguliere zorg de specifiek eigenschappen en meerwaarden van de zorgboerderij niet zichtbaar maken. Regelmatig vinden er evaluaties en audits plaats. De zaken nalopen is erg nuttig. Het houdt je scherp. Tot op de dag van vandaag mogen we werken volgens het systeem en worden onze audits positief beoordeeld.

Bijzonderheden
De mensen die bij ons komen hebben een PGB (persoonsgebonden budget).
Wij hebben een samenwerkingsverband met GEMIVA, IPSE DE BRUGGE, DE HAARDSTEE (gehandicaptenzorg). 

Ook zijn wij een stage bedrijf voor leerlingen van het speciaal onderwijs om opgeleid te worden tot hulpboer (ZMLK).

De hulpboeren zorgen zelf voor het vervoer, en een lunchpakket.
Ook kunnen zij via ons de verplichte veiligheids werkkleding aanschaffen.

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Zorgboeren Zuid Holland. Dit is een groep enthousiaste boeren en boerinnen die op verantwoorde wijze zorg leveren op hun agrarische bedrijf.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zorgboerenzuidholland.nl/

 

 

Samenwerking met andere organisaties

De mensen die bij ons komen hebben een PGB (persoonsgebonden budget). 
Wij hebben een samenwerkingsverbandmet GEMIVA en IPSE DE BRUGGE.

Laatst bijgewerkt: 13-03-2024

Gestart in

2002

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Zuid-Holland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Open dag

Open dag 2024

Maandag 8.30 tot 15.30 uur Dinsdag 8.30 tot 15.30 uur Donderdag 8.30 tot 15.30 uur Vrijdag 8.30 tot 15.30 uur   1x per maand logeerweekend

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl