Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn Ap en Marjoleen van Davelaar. Onze geitenboerderij De Bonte Sik ligt net buiten de bebouwde kom van Nijkerk, in het natuurgebied de Arkemheense polder. Hier verzorgen we de dieren, werken we op het erf en in de tuin en houden we ons bezig met weidevogelbeheer.
Wij delen het boerderijleven graag met anderen en bieden op De Bonte Sik dagbesteding aan voor jongeren, volwassenen en ouderen en geïndiceerde (logeer- en naschoolse) opvang voor kinderen en jeugdigen.
Vanuit opleiding en ervaring helpen wij onze hulpboeren graag hun mogelijkheden te benutten en zo mogelijk verder te ontwikkelen.

De op onze boerderij gehanteerde normen en waarden zijn gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.

Werk

De dagelijks terugkerende zorg voor de dieren en het ritme van de seizoenen zorgen voor een vaste structuur en een diversiteit aan werkzaamheden, zoals:

- voeren, stal aanvegen en instrooien
- geiten naar het weiland brengen
- afrasteren
- het erf aanvegen en onderhouden
- vierkantemeter tuinieren
- gekapte bomen verwerken tot haardhout
- nieuwe bomen en struiken aanplanten

In onze gezellige ontmoetingsruimte Het Zwaluwnest brengen we de pauzes door en hebben we onze binnenactiviteiten. Ook hier zijn allerlei klusjes te doen.

Bijzonderheden

Als zorgboerderij bieden we onder schooltijd plaats aan leerplichtige kinderen/jongeren, die om welke reden dan ook niet of niet volledig deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Zij doen mee met de dagactiviteiten op de zorgboerderij en krijgen, indien mogelijk, ook lessen aangeboden, die op de boerderij verzorgd worden door een externe leerkracht.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 30-11-2022

Gestart in

2009

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl