Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Elk mens heeft kansen. De één krijgt meer of betere kansen dan de ander. Maar geen mens zou zich sociaal overbodig moeten voelen!

  

   Even voorstellen. Wij zijn Martin en Sonja Dries. We wonen en werken op onze kleinschalige biologische boerderij in Wachtum.

Wachtum is een knus en rustig Drents dorpje. Met de molen de Hoop, een agrarische winkel, bakkerij Eising, een multifunctioneel dorpshuis en een kleine basisschool. De directe omgeving kent prachtige wandel -, skate - en fietsmogelijkheden. Daarnaast heeft Wachtum een eigen sportveld.

Sinds 1 maart 1999 begeleiden wij op onze boerderij een groep van maximaal 7 deelnemers met uiteenlopende zorg- en/ of hulpvragen. Sinds kort vormen de kapschuur en een extra werk- en activiteitenruimten een versterking  op het bestaande aanbod.

Werk

Aanbod We bieden een bijzonder veilige en stimulerende plek voor jongeren en volwassenen met psychosociale problemen. Dit kan eventueel gepaard gaan met een lichte verstandelijke beperking.

Sfeer en activiteitenaanbod.

We creëren betekenisvolle situaties waardoor mensen zich vrij snel geroepen voelen deel te nemen aan de diverse activiteiten. De Dissel staat voor verbinden vanuit een open, respectvolle sfeer. Door te verbinden verschaffen we ons inzicht in de wensen en behoeften van deelnemers. We willen helpen de leefwereld van de deelnemers te vergroten en hen te laten ervaren hoe het is een volwaardige en zingevende rol te vervullen in de maatschappij.

Voorbeelden van te kiezen activiteiten:

Buiten, Rondom de boerderij: - grond bewerken, zaaien, planten, wieden, schoffelen, oogsten, verwerken - dierverzorging (o.a. ponny's, paarden, konijnen, scharrelkippen, scharrelvarkens) - wandelen met de hond, wandelen met ponny's - hout kloven - trekkerwerkzaamheden - gras maaien

Binnen: (werkzaamheden in de schuur) - knutselen (hout, metaal) - reparatiewerkzaamheden - dierverblijven verschonen

Binnen: (huis)   - bakken en koken - creatieve wolverwerking  - glas graveren - hout branden - kleding bewerken - kantine (koffie en lunch verzorgen) - gezelschapsspelen - computeren

 Omgeving: - hooi- en stro halen - sportveldverzorging, paardrijden, wandelen, fietsen, skaten, voetballen - boodschappen doen

 * mogelijkheid tot ontplooiing eigen creativiteit.

Wij bieden tevens de mogelijkheid trainingen te volgen gericht op: - Sociale vaardigheden (w.o. sociale weerbaarheid) - Zelfstandig wonen (te vergelijken met een trainingshuis) - Trekker rijden (zowel theorie als praktijk; mogelijkheid tot behalen certificaat)

Bijzonderheden

Werkwijze Alvorens een kandidaat-deelnemer officieel in een leerwerktraject, dan wel in een dagbesteding komt, organiseren we gedurende een aantal weken een kennismakingsaanbod. Voorafgaand hieraan wordt de beginsituatie vastgesteld aan de hand van een intakegesprek met de kandidaat en eventuele begeleiding.

Vervolgens geven wij een zo compleet en eerlijk mogelijk beeld van de mogelijkheden, beperkingen en sfeer op ons bedrijf. Andersom kunnen wij dan inschatten of een kandidaat zich thuis zal voelen bij ons. Samen wordt een gericht traject - /begeleidingsplan opgesteld. De ontwikkeling kan worden beschreven in een speciaal door ons ontwikkelde voortgangsrapportage.

De financiering van een plek op onze zorgboerderij gaat voornamelijk via het zogenaamde persoonsgebonden budget. Daarnaast ook via AWBZ- erkende instellingen, waaronder (voor dagbesteding) ook de Stichting BEZINN, gevestigd in Assen.

De afgelopen 15 jaar is ons netwerk sterk gegroeid. We hebben intensief contact opgebouwd met uiteenlopende organisaties binnen de zorg- en hulpverlening, waaronder: · GGZ · RIBW en ACCARE · Yorneo · Diverse bureaus Jeugdzorg · Promens care en De Trans · Het Leger des Heils · Gemeenten Emmen en Coevorden (Leerplicht en Sociale zaken) ·Gezinshuis.com - Diverse opleidingen (erkend) en stagebedrijven (óók voor speciaal onderwijs) · Stichting BEZINN

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 02-06-2021

Gestart in

1999

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Verslaving
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl