Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

De Drostlerhoeve biedt zorg van goede kwaliteit aan de hand van een Erkend Kwaliteitssysteem PREZO, meetsysteem "Ben ik tevreden?" en veiligheidseisen. De zorgverlening is een dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en client. Hierin vind De Drostlerhoeve de behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de client het uitgangspunt. Waar nodig samen met verwanten en/of naasten. Medewerkers handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid.

De Drostlerhoeve levert zorg aan de client op basis van een schriftelijke overeenkomst met de WLZ uitvoerder, zorgkantoor of gemeente. De afspraken over zorg en dienstverlening worden vastgelegd in een zorgplan/client dossier. De Drostlerhoeve draagt bij aan de belangen van de gezondheidszorg. We staan voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De Drostlerhoeve geeft ruimte en vertrouwen aan het professioneel handelen van hun gekwalificeerde medewerkers.

 

Dagbesteding, Logeeropvang, Vakantie opvang, Individuele begeleiding, Ambulant

Visie en Missie

Visie  Wat is ons toekomstbeeld?

Iedereen zoveel mogelijk de regie op eigen leven, iedereen is uniek en welkom op De Drostlerhoeve. Alles draait op De Drostlerhoeve om cliënten en hun netwerk. Vanuit gelijkwaardig dialoog sluiten we aan bij hetgeen de client belangrijk vind. De Drostlerhoeve vindt het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt binnen De Drostlerhoeve, zoveel mogelijk eigen keuzes kan maken en verantwoordelijkheden heeft.

Missie  Waarom bestaan we?

De Drostlerhoeve draagt bij aan ontwikkeling, onderhouden en overnemen van vaardigheden voor cliënten met een zorgvraag in begeleiding (wij bieden geen behandeling). Wij bieden Jeugd en (jong) volwassenen begeleiding alle levensdomeinen. Onze cliënten maken deel uit van onze samenleving en wij helpen ze gebruik te maken van mogelijkheden. We kijken niet naar wat iemand niet kan maar stellen altijd de vraag: Wat kan de client wel? 

Kernwaarden

Midden in de samenleving: We onderhouden en ontwikkelen in samenwerkingsverbanden en zoeken de verbinding (met plaatselijke en regionale verenigingen, organisaties en bedrijven) in het belang van onze client.

Gekend: Onze cliënten voelen zich gekend en gezien. We kennen de client en zijn netwerk en houden hier rekening mee.

Liefdevol: We werken vanuit ons hart, we blijven trouw aan onze relaties en komen er bijna altijd samen goed uit.

Samenwerken: In samenwerken gaan we voor eenvoud “Doen wat we moeten doen”. Zo min mogelijk ingewikkelde diagnoses en trajecten maar cliënten laten meedoen en erbij laten horen.

 

Kwaliteit: We zijn in het bezit van kwaliteitskeurmerk en als team en dagelijks bestuur bewaken we dit gezamenlijk. We kunnen goed uitleggen wat we doen en waarom “Stilstaan bij handelen en evalueren is vooruitgang”.

Normen

Open aanspreekcultuur

Onze professionele medewerkers laten zien en dragen uit dat zij het vanzelfsprekend vinden om elkaar op dingen aan te spreken. Zij kunnen feedback geven en ontvangen en laten dit in hun gedrag zien.

Leren

Dilemma’s, fouten, ongevallen en bijna ongevallen worden altijd gemeld bij het dagelijks bestuur. Deze worden open en eerlijk besproken om er van te leren.

Inspraak, samenspraak en tegenspraak

Dagelijks bestuur en medewerkers zorgen ervoor dat iedereen binnen De Drostlerhoeve zijn mening kan geven en zorgt ervoor dat alle niveaus binnen de organisatie inspraak, samenspraak en tegenspraak binnen hun functies kunnen vervullen.

Signaleren misstanden

De Drostlerhoeve beschikt over vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris en klachtenprocedure. Er is een preventie medewerker aangesteld en een functionaris meldcode.

Belangentegenstellingen

Persoonlijke belangenverstrengeling: Elke vorm van bevooroordeling of de schijn hiervan wordt voorkomen door het dagelijks bestuur.

Werken en Leren

Voeren en verzorgen van de dieren, stallen en hokjes schoonmaken, pony rijden, opruimen/schoonmaken, knutselen met natuurlijke materialen, maar ook....Vrij spelen in onze mooie speeltuin of op de speelzolder. De kweekkas is geplaatst en de activiteiten daarin uitgebreid.
Wat we de deelnemers en bewoners willen bieden is:
- Ruimte en een gezonde omgeving
- Zinvolle en aansprekende activiteiten
- Gezelligheid, veiligheid en uitdaging.

De daginvulling is afhankelijk van de vraag van de deelnemer/bewoner en gaat in overleg. Samen de klussen klaren geven veel zelfvertrouwen, en het is vooral heel gezellig en leuk!

Samenwerking met andere organisaties

 • Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland
 • Cooperatie Boer en Zorg
 • Regionale Zorgaanbieders
Laatst bijgewerkt: 11-08-2023

Gestart in

2005

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Beschermd Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Prezo Care

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document