Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

De Fochtel, Stellingwerfs voor Fochteloo, is gelegen tussen het hoogveengebied Het FochtelooĆ«rveen en het Drents Friese woud. Wij, Jan en Petra van Rozen, wonen en werken daar met onze kinderen. Van oudsher is De Fochtel een gemengd agrarisch bedrijf gericht op veehouderij en de akkerbouw. Met een oppervlak van 60 hectare worden de mogelijkheden benut voor een gevarieerde bedrijfsvoering. Binnen het landgebruik wordt rekening gehouden met natuurontwikkeling en landschapsbeheer. Zorgboerderij de Fochtelo gelooft dat iedereen deel uit mag maken van de maatschappij. Betrokkenheid bij de samenleving en serieus genomen worden zijn hierbij belangrijke facetten. Wij zijn van mening dat het dragen van verantwoordelijkheid en zinvolle dagbesteding hier praktische invulling aan geven. Om die reden biedt De Fochtel zorg en begeleiding, in combinatie met een werkend boerenbedrijf, gecombineerd met een warme en persoonlijke begeleiding door zorgprofessionals die de nodige kennis en know - how bezitten. Zorgboerderij De Fochtel is in het bezit van het keurmerk Landbouw & Zorg om de kwaliteit van zorg te borgen. Daarnaast hebben wij onder meer een aantal toezichthouders aangesteld en is het een WTZI toegelaten zorginstelling. 

De Fochtel is een zorgboerderij met drie verschillende vormen van zorg, die nader worden toegelicht;
1. Dagopvang voor ouderen.
2. Dagbesteding voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek 
3. Wonen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Dagopvang ouderen

Zorgboerderij De Fochtel biedt een zinvolle dagbesteding voor maximaal 12 ouderen in een landelijke omgeving van de zorgboerderij. In het bijzonder hebben wij aandacht en expertise voor ouderen met dementie. Wie bieden begeleiding die nauw aansluit bij het levenspatroon van u en uw naasten. Onze gasten beleven een nuttige en rijke dag, vol met sociale contacten. Onze dagbesteding biedt een veilige en professionele plek, zodat u als mantelzorger een moment voor u zelf kunt hebben.

Dagbesteding
Het agrarische melkveebedrijf De Fochtel biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. Onze groep medewerkers bedraag maximaal 6 personen. Binnen een gestructureerde dag worden alle werkzaamheden verricht die samenhangen met een werkend boerenbedrijf. Het dragen van verantwoordelijkheid is een belangrijk uitganspunt tijdens deze activiteiten. Het voeren en verzorgen van dieren, het melken van vee, maaien en oogsten, evenals onderhoudswerkzaamheden maken onderdeel uit van onze dag. Medewerkers krijgen onder begeleiding van Jan van Rozen de gelegenheid te ontdekken wat zij willen leren en zich verder te ontwikkelen. De Fochtel biedt de mogelijkheid om een vakgerichte opleiding te combineren met het werken op de boerderij. 

Begeleid wonen
De Fochtel biedt aan maximaal 13 bewoners de structuur en veiligheid die zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Deze kleinschalige sociale gemeenschap bestaat uit mannen in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De Fochtel biedt haar bewoners een volwaardige eigen kamer met uitstekende faciliteiten. Binnen deze omgeving werken wij aan het bevorderen van de zelfredzaamheid, door de vorming van eigen regie te combineren met een duidelijke, veilige en gestructureerde dag. Indien dat mogelijk is, begeleiden onze professionals de bewoners naar verregaande zelfstandigheid. Indien onze bewoners daar behoefte aan hebben, kunnen zij een dagbesteding elders ombineren met het wonen op De Fochtel.

Samenwerking met andere organisaties

De Fochtel is gecontracteerd door de gemeente Ooststellingwerf en Opsterland en maakt onderdeel uit van de keten. Zorgboerderij De Fochtel werk bijvoorbeeld nauw samen met het gebiedsteam, thuiszorgorganisaties, Tinz (casemanagers dementie), cooperatie Bezinn en 's Heerenloo. Daarnaast zien wij ook onze vrijwilligers en de familie van onze bewoners en gasten, als gewaardeerde partners om tot een zo'n prettig mogelijke zorg te komen. 

Laatst bijgewerkt: 26-01-2024

Gestart in

2003

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Visuele beperking
 • Dementie / Alzheimer
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl