Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Geurt en Hanneke Berends runnen samen met Marinus en Marieke zorgboerderij de Ganzenhoeve in Kesteren. Nadat 8 van onze 10 kinderen de deur uitgingen zijn wij gestart met onze zorgboerderij.  In het verleden hadden wij o.a. een  vleesvarkensbedrijf die wij moesten beëindigen vanwege het feit, dat burgers dichter bij de boerderij kwamen wonen. Op dit moment hebben we boerderijhuisdieren. Hanneke heeft ervaring opgedaan binnen het gezin. Maar ook cursussen op het gebied van begeleiding en sociaal/emotionele ontwikkelingen. Geurt runde het vleesvarkensbedrijf en na de beëindiging daarvan werkte hij jaren bij een bouwbedrijf.  Marinus heeft een grondverzet bedrijf en op zaterdag is hij samen met zijn vrouw Marieke actief met de kinderen bezig. Johanna, de jongste dochter werkt op zaterdag ook op de Ganzenhoeve. Zij heeft het diploma SAW niveau 4 behaald. Sinds januari 2022 werkt kleindochter Tina ook op de Ganzenhoeve.  Op onze website http://www.zorgboerderij-deganzenhoeve.nl kunt u meer over ons lezen.

Werk

Doel en doelgroep
De Ganzenhoeve, gelegen in een mooie omgeving in het buitengebied van Kesteren, biedt onder deskundige begeleiding, dagbesteding aan kinderen   met een hulpvraag op sociaal/emotioneel gebied ( denk aan o.a. autisme). Deze kinderen kunnen een zeer hoog IQ hebben ( hoogbehaafdheid) of  juist lichtverstandelijk beperkt. Het samen werken op de boerderij blijkt een mooie aanvulling op elkaars kwaliteiten te zijn. 

In een beschermde omgeving willen we samen met de deelnemers werken aan voorop vastgestelde doelen. Tijdens het intakegesprek kan de deelnemer al zijn of haar vragen stellen. Wanneer de hulpvraag duidelijk is, wordt er samen met de deelnemer en verzorgers/ouders een begeleidingsplan opgesteld voor de eerste twee maanden. Daarin staan de doelen vermeld als bijvoorbeeld: het aanleren van structuren, het inzicht krijgen in sociale situaties, welke sociale vaardigheden heb je daarbij nodig. Het praktisch kunnen uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal en wordt tussentijds geëvalueerd. Na twee maanden wordt het eerste begeleidingsplan geëvalueerd en doelen worden opnieuw geformuleerd.

Bijzonderheden

Klachtenreglement van de Ganzenhoeve

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van zorgboerderij De Ganzenhoeve.

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken en u bent vrij om te kiezen.

Stap 1: bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. U hebt deze ontvangen toen u op de zorgboerderij bent begonnen en deze staat op de website www.zorgboeren.nl

o   Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin.

o   Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.

o   Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwens persoon is er voor u en uw belang.

o   De heer J. Huisman, huisarts, Dokter G. van Empelstraat 19, 4043 LZ Opheusden                tel. 0488-441213

o   Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

o   klachtenfunctionaris mevrouw Anna Kempe.

Contactgegevens

E: klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl

M: 06 20 017 978.

Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder.

o   Zie http://www.akj.nl voor meer informatie

Tel. 088 555 1000

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

·        Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

·        De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;

·        Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;

·        De reden waarom je hier een klacht over hebt;

·        Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

·        Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

of e-mail: info@iar.nl

·        Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stap 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:

https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

·        Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

·        De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;

·        Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil

·        Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

·        Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: info@iar.nl

·        Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wil je meer informatie?

Samenwerking met andere organisaties

De Ganzenhoeve werkt samen met andere zorgpartners die betrokken zijn bij de gezinnen waarvan de kinderen de Ganzenhoeve bezoeken:

 • Agathos
 • Eleos
 • Timon
 • Pluryn
 • Kerstencentrum
 • Sociaal team/CJG

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 07-11-2022

Gestart in

2012

Aangesloten bij

 • Coöperatie Boer en Zorg

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Begeleiding in de ontwikkeling op sociaal/emotioneel gebied

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Koken

Bekostiging

 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl