Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Geurt en Hanneke Berends runnen samen met Marinus en Marieke zorgboerderij de Ganzenhoeve in Kesteren. Nadat 8 van onze 10 kinderen de deur uitgingen zijn wij gestart met onze zorgboerderij.  In het verleden hadden wij o.a. een  vleesvarkensbedrijf die wij moesten beëindigen vanwege het feit, dat burgers dichter bij de boerderij kwamen wonen. Op dit moment hebben we boerderijhuisdieren. Hanneke heeft ervaring opgedaan binnen het gezin. Maar ook cursussen op het gebied van begeleiding en sociaal/emotionele ontwikkelingen. Geurt runde het vleesvarkensbedrijf en na de beëindiging daarvan werkte hij jaren bij een bouwbedrijf.  Marinus heeft een grondverzet bedrijf en op zaterdag is hij samen met zijn vrouw Marieke actief met de kinderen bezig. Johanna, de jongste dochter werkt op zaterdag ook op de Ganzenhoeve. Zij heeft het diploma SAW niveau 4 behaald.  Op onze website http://www.zorgboerderij-deganzenhoeve.nl kunt u meer over ons lezen.

Werk

Doel en doelgroep
De Ganzenhoeve, gelegen in een mooie omgeving in het buitengebied van Kesteren, wil deskundige begeleiding bieden aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of stoornis. Dat daarbij soms ook lichamelijke beperkingen aanwezig zijn, is geen contra-indicatie.

In een beschermde omgeving willen we samen met de deelnemers werken aan voorop vastgestelde doelen. Tijdens het intakegesprek kan de deelnemer al zijn of haar vragen stellen. Wanneer de hulpvraag duidelijk is, wordt er samen met de deelnemer en verzorgers/ouders een begeleidingsplan opgesteld voor de eerste twee maanden. Daarin staan de doelen vermeld als bijvoorbeeld: het aanleren van structuren, het inzicht krijgen in sociale situaties, welke sociale vaardigheden heb je daarbij nodig. Het praktisch kunnen uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal en wordt tussentijds geëvalueerd. Na twee maanden wordt het eerste begeleidingsplan geëvalueerd en doelen worden opnieuw geformuleerd.

Bijzonderheden

Klachtenreglement van de Ganzenhoeve

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van zorgboerderij De Ganzenhoeve.

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

 • · Bespreek de klacht met de zorgboer en/of zorgboerin op een rustig tijdstip.
 • · Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordiger(s) mee.
 • · Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.
 • De heer J. Huisman, huisarts, Dokter G. van Empelstraat 19, 4043 LZ Opheusden tel. 0488-441213
 • · Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:
 • o Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • o De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient
 • o Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt
 • o De reden waarom je hier een klacht over hebt
 • o Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen
 • o Stuur je brief naar:

Klachtencommissie Landbouw en zorg p/a Federatie Landbouw en Zorg Postbus 54 80 BB Voorthuizen

Procedure

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken.

Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Wil je meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

Zie ook de brochure “Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg” op www.igz.nl kies vervolgens voor: [Melden], [Melden als prive persoon] en dan onderaan bij [Meer informatie].

Laatst bijgewerkt: 21-02-2020

Gestart in

2012

Aangesloten bij

 • Coöperatie Boer en Zorg

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl