Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

De Havezaat is een plek waar tijd en ruimte wordt aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking, die behoefte hebben aan kleinschaligheid en voorspelbaarheid. Een plek om met elkaar in te richten waarbij men zich prettig en veilig voelt,  zonder of met  de prikkels waar men hinder of plezier van heeft. Een ‘ leef’, ‘werk’ en ‘er mogen zijn’ plek waar iemand zich ondersteund voelt. Waar  binnen een aangeboden structuur van de dag  ontwikkeling kan zijn aan de hand van individuele doelen binnen de eigen gewenste structuur. Waar het gaat om tijd en aandacht voor elkaar. Waar de focus ligt op communicatie en emotioneel welbevinden. Waar veel tijd besteed wordt aan communicatie. Waar een plek is waar steeds langzaam gewerkt wordt aan ontwikkeling op het gebied van nieuwe vaardigheden, sociale vaardigheden, verandering/ flexibiliteit, weerbaarheid. Maar waar ook een eigen plek is om, indien nodig , in terug te trekken.

Bij de Havezaat kunnen cliënten werkzaamheden doen die zij zelf kiezen. Deze werkzaamheden zijn activiteiten die bijdragen aan emotioneel welbevinden. Het onderwerp van de werkzaamheden wordt gekoppeld aan een thema uit de natuur. Door allen op een eigen manier, alleen of met elkaar, met het zelfde thema bezig te zijn ontstaat naast werken aan een individueel doel , ook een gemeenschappelijk doel, waardering voor elkaar en een onderwerp voor communicatie.

De Havezaat is een plek waar rekening wordt gehouden met verschillen in cognitieve en fysieke vaardigheden.

De Havezaat biedt de ruimte voor de persoonlijke gewenste structuur die iemand nodig heeft om zijn of haar eigen tijd te kunnen inrichten, om (samen) te leven, te kunnen zijn, te groeien en te ontwikkelen.

 

 
Het woonhuis is een voormalige boerderij. Hier komt de naam Havezaat, hetgeen hoeve/ boerderij betekent, vandaan. Er is een eigen gebouw voor de dagopvang met aangepaste voorzieningen.

Werk

Het werk
Onze aandacht gaat speciaal uit naar oudere mensen met een verstandelijke beperking die niet meer hoeven te werken. Dit kan leiden tot afnemen van dagstructuur en sociale contacten. 
Er worden activiteiten aangeboden die passen bij de persoon, gekoppeld aan een project uit de Natuurtuin :
 

Projecten:
Moestuin
Composthoop
Vlindertuin
Kruidentuin
Notenbomen
Fruitbomen  
Dieren in de tuin 

Activiteiten:

Wandelen,en beleven  :

kijken, luisteren , ruiken ,voelen, proeven, rapen en plukken

planten water geven 
Lezen
Computeren
knutselen

spelletjes

konijnen /kippen

Bijzonderheden

Visie
Bij de Havezaat gaan we er vanuit dat ieder mens beschikt over ontwikkelingsmogelijkheden . De begeleiding richt zich op ondersteuning.

Wij vinden het belangrijk dat mensen

• zich emotioneel goed voelen;
• zich lichamelijk goed voelen;
• met anderen contact hebben
• zelf keuzes maken;
• zichzelf ontwikkelen;
• deelnemen aan de maatschappij door vrijetijdsbesteding;
• volwaardig meedoen door hun rechten uit te oefenen en plichten na te leven.

De Havezaat heeft een algemene grondslag.

Samenwerking met andere organisaties

De Havezaat is aangesloten bij VUZB, Vereniging Utrechtse Zorgboerderijen.

De Havezaat heeft een nauwe samenwerking met Stichting Reinaerde.

Laatst bijgewerkt: 15-03-2024

Gestart in

2008

Aangesloten bij

 • Vereniging Utrechtse Zorgboeren

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • De dagbesteding is het het meest passend voor clienten met zorgzwaarteprofiel VG: 3,4,6

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Fruitteelt
 • Creatief
 • de dagbesteding is gericht op beleving en in standhouden van bestaande interesse en vaardigheden

Bekostiging

 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl