Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn familie Meijer. Zorgboerderij De Hooiberg Bladel is in 2003 als een van de eerste zorgboerderijen van Nederland gestart met het verlenen van zorg aan mensen met psychische klachten. We hebben we onze zorgboerderij destijds samen met Stichting De Boei (later GGzE) opgezet. Na 15 jaar fijn te hebben samengewerkt, hebben we er voor gekozen om vanaf 1 juli 2018 onafhankelijk verder te gaan.

Samen met onze professionele begeleiders Joy, Kris, Marjon, Marlou, Jule, Harry, Lieke, Rob, Angela en onze vrijwilligers en stagiaires bieden we vanuit de zorgboerderij herstelondersteunende zorg (uitleg volgt) aan mensen vanaf 18 jaar die tijdelijk laagdrempelige en professionle hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. We doen dit door te werken met het zonde stuk, zonder de psychische kwetsbaarheid uit het oog te verliezen. 

Door ervaringen in een mensen leven kan de psychische kwetsbaarheid heftiger worden. Voor mensen die last hebben van een langdurige depressie, hechtingsproblematiek, psychoses, angstaanvallen, persoonlijkheidsproblematiek, een bipolaire stoornis, schizofrenie etc. is het belangrijk dat ze succes ervaringen opdoen en in een veilige setting weer mee doen, weer onder de mensen zijn.  Wij bieden zowel dagbesteding, groepsbegeleiding als begeleiding aan huis, en zijn hier flexibel in. Op een goede dag vinden we het fijn als je helpt op de boerderij, maar heb je een slechte dag, dan zijn we al heel blij met je aanwezigheid. 


Ons doel

Als mensen bij ons naar de zorgboerderij komen, gaan we samen werken, samen eten, samen lachen en samen praten. Zoals het gaat in een boerengezin. We gaan samen terug naar de basis.

De meeste mensen worden niet geboren met psychische klachten, maar sommige mensen zijn wel gevoeliger en kwetsbaarder dan anderen. Door onverwachte gebeurtenissen in een mensenleven kun je tijdelijk de controle op je leven kwijtraken. Wij helpen de deelnemers om weer grip op hun leven krijgen. Door samen praktische zaken op te pakken zoals wonen en financien etc. Daarnaast bieden we op de dagbesteding een veilige plek waar je laagdrempelig kunt komen, waar niets moet en bijna alles kan. Vanuit een gelijkwaardige basishouding gaan onze professionele begeleiders met je ontdekken waar je talenten liggen. 

Albert Einstein vertelde hierover het volgende:

Als je weet waar je goed in bent, kun je succeservaringen opdoen. Hierdoor krijg je een positiever zelfbeeld en groeit het zelfvertrouwen, de heftigheid van de psychische klachten neemt dan af, dooft gedeeltelijk uit, waardoor je meer eigen regie over je leven kunt nemen. Dat is een eerste stap om weer te kunnen participeren in de maatschappij.

Herstelondersteunend werken 

Herstelondersteunend werken is gericht op gelijkwaardigheid, als begeleider sta je naast de deelnemer, niet erboven. Door te kijken naar welke raakvlakken je als begeleider hebt met de deelnemer, kun je een gelijkwaardige band opbouwen. Van mens tot mens. Dit betekent dat je als begeleider ook iets persoonlijks moet durven delen en dringen we onze professionele kennis niet op, maar gebruiken deze om de juiste vraag te stellen.  Door deze gelijkwaardige band, ontstaat er wederkerigheid. Wederkerigheid kan heel klein zijn, een oprechte vraag van een deelnemer ‘hoe gaat het met jou, je hond was toch ziek?’ Of ‘Zal ik je helpen met de afwas?’ klinkt heel klein, maar zegt heel veel. De focus verschuift dan van de deelnemer, van het ziektebeeld, naar de wereld om hem heen. De deelnemer ervaart dan dat het fijn is interesse te tonen in de ander en om te helpen. Het is immers fijner om te geven dan om te nemen. De rol verschuift van een passieve patient-rol naar weer meedoen én daarvoor waardering te krijgen. Ook gaan we samen opzoek naar de talenten die iemand heeft, iedereen is ergens goed in en als je dat vindt kun je kleine succeservaringen op doen. Langzaam verandert het zelfbeeld en groeit het zelfvertrouwen.

Herstel van maatschappelijke rollen

Mensen met psychische problemen zijn meer dan patiënt. Ze zijn ook moeder/vader, werknemer, zus/broer, buren en ga zo maar door. Ze zijn niet alleen mensen met problemen, maar ook mensen met een hart, kwaliteiten en talenten. Door de talenten te benutten ervaart de deelnemer kleine en grote successen en staat nietlanger het ziektebeeld centraal en wordt het een minder bepalend onderdeel in het leven. Van te groot om te overzien, naar klein genoeg om mee te leven. 


Herstelondersteunend werken is vragen stellen ipv antwoorden geven

Op de zorgboerderij werken we vooral met het gezonde stuk van de deelnemer en laten dat stuk door positieve ervaringen groeien. Tijdens activiteiten wordt er volop gepraat. In een ongedwongen setting achterhalen we samen met de deelnemers op een informele, laagdrempelige wijze, wie ze waren voordat ze patiënt werden. Welke rollen heb je naast ‘patiënt-zijn’? Welke rollen wil je niet meer en welke wil je versterken? Wat was je passie? Door iets te doen waar ze voor hun ziekte al plezier in hadden, groeit het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

‘Een ander helpen’ is hier een mooi voorbeeld van. Sommige deelnemers van de zorgboerderij halen samen met de zorgboer eten op voor de voedselbank. Ze helpen mensen die het nodig hebben aan een voedselpakket en worden hierdoor een “hulpgever” in plaats van een patiënt, de rol en daarmee ook het zelfbeeld verandert langzaam maar zeker, ze betekenen weer iets voor een ander en dat voelt goed.

Vaak merken mensen, vanaf de eerste dag, dat ze zich beter voelt door naar de zorgboerderij te komen. Door iets te doen wat je leuk vind, ga je je steeds beter, sterker en trotser voelen. En haal je het beste in jezelf naar boven.


De deelnemers die bij ons komen zijn allemaal mensen met een bijzonder verhaal. Doordat iedereen zichzelf mag zijn, heerst er een gevoel van veiligheid, gelijkwaardigheid en oprechtheid. Wij willen de deelnemers heel graag weer de kracht geven om te groeien, zodat ze trots op zichzelf zijn en zich gewaardeerd voelen. Hoop, toekomstperspectief en gelijkwaardigheid helpen hier bij.

Dit kun je ook terug lezen in het waargebeurde verhaal van een van onze deelnemers, Brenda, je vindt haar verhaal onderaan deze pagina. 

Werk

De samenwerking met de Voedselbank Bladel en het biologische melkveebedrijf is uniek. Door mee te helpen op de boerderij of bij de voedselbank ervaren de deelnemers dat ze geen hulpvrager meer zijn maar hulpgever. Door productief bezig te zijn voelen de deelnemers zich weer gewaardeerd. Voor sommige deelnemers geldt dat ze voor het eerst in jaren weer oprecht bedankt worden voor hun hulp. Ze betekenen iets voor een ander, en dat voelt goed. Het werken op de zorgboerderij geeft mensen een reden om 's morgens op tijd uit bed te komen en zorgt voor structuur in de dag en in de week. 


We vinden het belangrijk dat elke deelnemer in zijn of haar eigen tempo kan werken, als deelnemer geef je dus zelf aan wat je wel en vooral ook wat je niet kan. Als je mee wilt helpen, kun je zelf kiezen voor de werkzaamheden die jou het meeste aanspreken. 


Je kunt bijvoorbeeld samen met de zorgboer en begeleiders:

 • kalfjes verzorgen
 • werken in de moestuin
 • eten halen voor de voedselbank bij winkels en boeren
 • eten voor de voedselbank sorteren
 • werken met hout en metaal in de schuur
 • de lunch bereiden
 • helpen achter de koffiebar
 • kaarten of gezelschapsspellen doen
 • vind je iets anders leuk? Dan kan dat natuurlijk ook

  

Behalve al deze activiteiten beschikt onze zorgboerderij ook nog over een eigen hobbyruimte. Onze ervaring is dat veel deelnemers het fijn vinden om creatief te werken in onze uitgebreide hobbyruimte. Met hulp van onze vrijwilligers kunnen deelnemers bijvoorbeeld:

 • Tekenen en kleuren
 • Een schilderij maken d.m.v. Diamond painting
 • Kalligraferen
 • Mozaïeken
 • 3d kaarten maken
 • Borduren etc. etc.

Inloop

Het leuke aan onze boerderij is dat we ook een inloop hebben, hier kun je ook zonder zorgindicatie altijd binnenlopen om zomaar een kop koffie met elkaar te drinken of samen een potje te kaarten, te knutselen of te kletsen. Lekker laagdrempelig en vrijblijvend.


De inloop (IVI) bevind zich in dezelfde ruimte als de zorgboerderij. Dit vinden zowel de bezoekers van de IVI als de bezoekers van de zorgboerderij heel erg fijn.


Een gezellige gezonde lunch

 

Iedere dag lunchen wij gezellig met zijn allen samen. Deelnemers, vrijwilligers en begeleiders kunnen voor het bescheiden bedrag van €2,- (afhankelijk van de maaltijd) mee eten. Als je het leuk vindt kun je de vrijwilligers helpen met het bereiden van de verse lunch, als het kan koken ze met groentes uit onze eigen moestuin. 


Iedere dag wordt er weer een ander gerecht op tafel gezet. Bijvoorbeeld stamppot met worst, een wrap met verse groenten en vlees, hamburgers met salade of een maaltijdsoep.


Naast de gezellige lunch hebben we ook elke eerste woensdag van de maand een maand activiteit zoals de picknick, de BBQ en de bingomiddag.

Bijzonderheden

Zoals hierboven al benoemd wordt, biedt onze zorgboerderij twee verschillende vormen van zorg aan:

 •  Geïndiceerde zorg (zorgboerderij)
 •  Indicatievrije zorg (IVI)

Graag willen we het verschil tussen de verschillende vormen uitgebreider uitleggen.


Als je met indicatie naar de zorgboerderij komt 

Deelnemers met een zorgindicatie komen op vaste dagen in de week naar de zorgboerderij. Het hebben van een indicatie geeft al aan dat deelnemers professionele hulp nodig hebben die onze vrijwilligers alleen, niet kunnen bieden. Er zijn voor deze deelnemers dan ook altijd professionele hulpverleners aanwezig. Mochten deelnemers nog niet beschikken over een geldige zorgindicatie maar wel deze vorm van hulp nodig hebben kunnen we helpen bij het aanvragen van een indicatie.


Tijdens het intakegesprek achterhalen we samen wat je wilt gaan bereiken op de zorgboerderij. Hulpvragen kunnen heel divers zijn. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld op zoek zijn naar manieren om hun leven te structureren, het leren om contact te maken met anderen of het hebben van zinvolle dagbesteding. Samen gaan we kijken wat jou doel is en hoe je dit doel zou kunnen behalen. Onze professionele begeleiding en de zorgboer helpen je hierbij.  Je zult merken dat je door de gezellige sfeer al snel je draai gevonden hebt. 


Als deelnemer kun je goede en slechte dagen hebben. Dat respecteren we en daarbij wil onze professionele begeleiding je graag ondersteunen. Als het nodig is, wordt er contact gezocht met een eventuele (professionele) begeleider in de thuissituatie om door middel van goede samenwerking zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden. 


Naast de professionele hulpverlening zit er ook nog een verschil in het aanbod van activiteiten. Met een indicatie kun je namelijk zowel binnen als buiten werken.


Buiten wordt gewerkt in de schuur, tuin, bij de voedselbank en met de dieren van de boerderij. Binnen kunnen de deelnemers werken bij de hobbyclub, koken, praten en kaarten. 


Als je naar de inloop (IVI) komt

Ook zonder zorgindicatie ben je van harte welkom op de inloop van onze zorgboerderij. Deelname is een stuk vrijblijvender en laagdrempeliger. Er vindt geen intakegesprek plaats en er wordt geen zorgplan gemaakt. In principe wordt je ook niet direct begeleid door onze professionele begeleiding. Vrijwilligers dragen zorg voor het begeleiden van de inloop. Mensen die een luisterend oor bieden, een kop koffie met je drinken en helpen bij hobby- en ontspanningsactiviteiten. We houden voor de inloop niet precies bij wie wanneer komt, wel wordt de voornaam van de mensen geregistreerd, dit om bij eventuele calamiteiten te altijd te beschikken over een actuele presentie lijst.


Onze vrijwilligers zijn getraind in Mental Health First Aid en kunnen signalen voor (ontstaan van) ernstigere psychische problematiek en de behoefte aan professionele hulp herkennen. Direct kan dan worden teruggevallen op de aanwezige professionele hulpverlening die de begeleiding van de vrijwilligers kunnen overnemen.


Op het moment dat je meer begeleiding nodig hebt dan de vrijwilligers kunnen bieden, of als je buiten met de zorgboer wilt werken, is het nodig om van de inloop naar de geïndiceerde zorg over te gaan. Bij deze overstap, wijzen we onze deelnemers altijd op de mogelijkheid om over te stappen naar een andere dagbesteding. Je kunt zelf kiezen of je de geïndiceerde zorg bij ons wilt afnemen of bij een van de andere zorgboerderijen in de regio. 

Verhaal van een van onze uitgestroomde deelnemers

Ik ben goed zoals ik ben

Na een heftige gebeurtenis komen mensen soms in een diep dal terecht. Het is moeilijk om daar weer uit te klimmen, maar niet onmogelijk. Hieronder lees je het waargebeurde verhaal van Brenda. Brenda wil haar verhaal delen om andere lotgenoten te laten weten dat er hoop is. Hoop op een leven na een depressie. Om privacy redenen hebben we de naam en foto aangepast.

 “We zijn nu 10 jaar verder en als ik terugdenk aan die tijd dan lijkt het of het over een ander persoon gaat en niet over mij.

 

Ik ben op jonge leeftijd getrouwd. Vlak voor het huwelijk overleed mijn zus onverwacht op jonge leeftijd. Zij zou mijn getuige zijn. Het was zo onbegrijpelijk. Ik viel in een zwart gat. En in mijn huwelijk ging het ook niet goed. Ik raakte steeds meer depressief, ik ontwikkelde angststoornissen en leed aan hyperventilatie. Antidepressiva hielpen gedeeltelijk. Maar op een gegeven moment kon ik mijn werk bij een kinderdagverblijf niet meer doen en werd ik een jaar later volledig afgekeurd. Ik was 26 jaar, gescheiden, had geen baan en ondervond dagelijks de moeilijkheden van mijn psychische problemen. Dit wilde ik niet voor de rest van mijn leven. Ik wilde weer terug in de maatschappij komen.

 

Een vriend van mij gaf aan dat hij drie keer per week naar een zorgboerderij De Hooiberg ging, toen nog aan de Bredasebaan in Bladel, en dat ik daar eens moest gaan kijken. Ik twijfelde aan alles. Ben ik daar wel welkom? Ik kan toch niets? Wat moet ik daar doen? De eerste keer zag ik er als een berg tegen op. De fi etsweg ernaartoe was loodzwaar. Het kostte zoveel energie om mezelf over de streep te trekken. Maar toen ik eenmaal aankwam bij de boerderij en ik bij binnenkomst op een warme manier welkom werd geheten, voelde ik mij direct thuis. Niets moest. Alles kon. Iedereen kon doen wat hij zelf wilde. Koken, knutselen, in de werkplaats een bankje timmeren of gewoon praten. Ik kwam erachter dat mijn hart bij dieren ligt. Ik mocht de Berner sennenhonden verzorgen, kammen, voeren, wandelen. Ik heb zelfs bij twee bevallingen geholpen. Ik gaf de kalfjes hun flesjes melk, zorgde voor een schoon slaapplekje en leerde uiteindelijk de koeien melken. Ik haalde zoveel voldoening uit dit werk dat ik helemaal opbloeide. Ik vond het heerlijk om ’s morgens op te staan met het gevoel ‘ik ga iets nuttigs doen’.

 

Op een gegeven moment werd ik zelfs gevraagd om vrijwilliger te worden. Dat vertrouwen in mij gaf zo’n enorme boost. Ik ging met mijn sociale angst zelfs rondleidingen geven aan vreemde mensen en uitleggen hoe kaas gemaakt wordt. Mijn eerste gedachte was altijd: ‘Ik kan het niet.’ Maar steeds vaker dacht ik: ‘Ik kan ook iets.’ Ook ontdekte ik dat iedereen zijn of haar ‘dingen’ heeft. Wat ik heb, is echt niet vreemd. Daardoor kon ik gewoon mijzelf zijn met sociale angsten en depressiviteit. Uiteindelijk heb ik, mede door dat werk en de mensen daar, mijzelf weer terug gevonden. Ik kreeg waardering voor het werk dat ik deed. Op die manier ontwikkelde mijn zelfvertrouwen zich en werd ik iedere dag sterker. Ik besefte dat ik goed ben zoals ik ben. En dat ik er ook mag zijn op deze wereld. Ik ben vijf jaar verbonden geweest aan de zorgboerderij. Ik heb nu een baan en leef gelukkig met mijn lieve vriend in de Kempen.

 

Ik wil mijn verhaal vertellen, omdat ik denk dat een zorgboerderij een manier kan zijn voor mensen om zich beter en gewaardeerd te voelen. Bijvoorbeeld voor mensen die vastzitten, zoals ik destijds, voor mensen die ritme en regelmaat zoeken. Voor mensen die op zoek zijn naar steun, om samen met lotgenoten ervaringen en verhalen te delen. We zijn allemaal verschillend, maar je hoeft jezelf niet gek, minder of raar te voelen doordat je psychische problemen hebt. Daarnaast hadden wij zo’n leuke groep mensen bij de zorgboerderij. Ik heb er een leuke vriendschap aan overgehouden. Iedereen die komt, heeft een andere reden om te komen. En iedereen mag zijn of haar invulling aan een dag op de zorgboerderij geven.

Ik denk dat mensen met psychische problemen over een drempel moeten stappen. Ga gewoon. Achteraf ervaar je, hoe goed het je doet en merk je dat die berg, hoe groot ook, eigenlijk gewoon een heuveltje is. Ik heb mijn draai weer gevonden in de maatschappij. En ik denk vaak terug aan de zorgboerderij. Mede door hen heb ik mezelf weer gevonden en daar ben ik nog steeds dankbaar voor.”


Vragen?

Mocht je na het bezoek aan onze website nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.  Dit kan door een mail te sturen aan info@zorgboerderij-bladel.nl of door te bellen met 0497-844325 of 0497-386558. We staan je graag en vrijblijvend te woord. 

Samenwerking met andere organisaties

We hebben het afgelopen jaar veel geluk gehad met ons grote netwerk, door de fijne samenwerking hebben we mooie stappen kunnen maken. We werkte het afgelopen jaar vooral samen met:

Wouters klantwaarde- Ton Wouters helpt ons met het bedrijfsmatige stuk 

De studiegroep zorgboeren vanuit de ZLTO, waarmee we een aantal keer per jaar samen komen om te sparren over actuele vraagstukken

Zorg in Oktober, waarmee we samen werken. Meerdere malen konden onze deelnemers bij een crisis snel een woonruimte betrekken bij Oktober 

Lumens, waar we een samenwerking mee zijn aangegaan mbt de crisisdienst, zodat onze mensen ook 's avonds en in het weekend ergens terecht kunnen. 

TSEWA Eindhoven - vertrouwens persoon

Balans - Arbeidspsycholoog

Zelfhulp Bladel - Zelfhulpgroepen voor depressie, tinnitus, Bipolair, PTSS, diverse groep, 

Gemeentes en Kempenplus - we hebben veel en prettig contact gehad met de verschillende WMO consulentes in de gemeente. Door de korte lijnen en betrokkenheid vanuit de consulentes konden we in crisis situaties snel schakelen en de juiste zorg bieden. 

ZLTO 

Novadic Kentron Eindhoven - Door een fijne samenwerking en korte lijnen tussen de behandelaar en onze begeleiders kunnen we snel schakelen als de situatie daarom vraagt en de begeleiding en behandeling goed op elkaar afstemmen.

De Viersprong in Halsteren - Door een fijne samenwerking en korte lijnen tussen de behandelaar en onze begeleiders kunnen we snel schakelen als de situatie daarom vraagt en de begeleiding en behandeling goed op elkaar afstemmen.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 30-04-2024

Gestart in

2003

Aangesloten bij

 • ZLTO

Problematiek of beperking

 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Ambulante begeleiding jongeren 18+

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl