Naar zorgboerderijen

Begeleiding

Dagbesteding op de Marshoeve is vooral geschikt voor jongeren die van het buitenleven houden en graag omgaan met paarden en andere dieren. Afhankelijk van de zorgvraag organiseren wij zowel individuele als groepsactiviteiten.

Educatie

Sinds 2022 werken wij actief samen met verschillende scholen om jongeren een educatietraject aan te bieden. We ondersteunen kinderen en jongeren die vastlopen binnen het reguliere schooltraject. In 2023 heeft een deel van ons team de training 'anders leren met paarden' gevolgd, wat een nieuwe kijk op onderwijs en zelfontplooiing biedt.

Ontspanning

De leermomenten worden afgewisseld met activiteiten met paarden, omdat paarden kinderen helpen zich gemakkelijker te ontspannen. Hierdoor ontstaat ruimte om weer tot leren te komen.

Wonen

In onze kleinschalige woonvorm in Dalmsholte begeleiden we jongeren tussen 12 en 18 jaar op weg naar zelfstandig wonen. Samen met hen werken we aan een stabiele basis voor hun toekomst door te kijken naar mogelijkheden, kwaliteiten en kansen. Op basis daarvan stellen we samen doelen op. We brengen structuur aan en zoeken samen met de jongeren naar een passende invulling van hun dag, afhankelijk van hun hulpvraag. Dit kan bestaan uit scholing of een andere vorm van dagbesteding. Let op: wonen is enkel op de locatie te Dalmsholte.

Equitherapie

Equitherapie is een individuele therapie voor zowel kinderen als volwassenen, waarbij een paard als 'co-therapeut' wordt ingezet. Deze therapie kan zowel lichamelijk als psychisch positieve resultaten opleveren. Tijdens de therapie wordt zowel naast als op het paard gewerkt. Voorafgaand aan de therapie worden duidelijke doelen vastgesteld in samenspraak met de cliënt, waarbij stapsgewijs wordt gewerkt naar het behalen van deze doelen. Equitherapie is intensief en wordt één op één gegeven door speciaal opgeleide hulpverleners.

Orthopedagogisch voltigeren

Orthopedagogisch voltigeren is minder intensief dan equitherapie, maar ook hier speelt het paard een ondersteunende rol. Oefeningen worden uitgevoerd op de rug van het paard, waarbij persoonlijke doelen worden nagestreefd via verschillende oefeningen en spelletjes. Het paard fungeert als motivator, sportpartner, communicatiepartner, model of spelpartner.

Begeleiding- en behandelingstrajecten

De Marshoeve biedt behandeling en begeleiding in samenwerking met verschillende instanties. Deze ondersteuning is zeer intensief en vindt altijd plaats in samenwerking met een gedragswetenschapper. Door ondersteuning te bieden in behandelingen, streven wij naar een snelle en constructieve ontwikkeling samen met de deelnemer en het netwerk. Behandeltrajecten worden altijd gecoördineerd vanuit een behandelcentrum of ggz-instelling.

Laatst bijgewerkt: 28-05-2024

Gestart in

2004

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding
 • Wonen
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl