Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

De Marshoeve is een zorgboerderij die zich inzet voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen die beperkt worden in hun sociaal emotionele contacten. ondersteuning word geboden op verschillende aspecten door middel van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en equitherapie. 

De Marshoeve bestaat uit een team van gediplomeerde hulpverleners en worden ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. 

De Marshoeve onderscheid zich op meerdere vlakken, zo staan wij bekend om onze equitherapie en de Grodon methode, een methodiek die je leert luisteren en communiceren naar kinderen, ouders en collega's. 

De Marshoeve heeft als slogan ' Ruimte voor jezelf'. dit niet alleen door onze bijzondere ligging aan de voet van de Lemelerberg maar ook door het ontlasten van ouders en het rust brengen in het hoofd van de kinderen/volwassenen. 

Werk

Door samen te werken het hoogst haalbare halen, dat is hoe wij de zorg zien. We zetten ons in voor woonbegeleiding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding. daarnaast bieden wij tevens Equitherapie en werken alle medewerkers volgens de zelfde methode. De Gordon methode en de geef me de 5 methode. 

Groepsbegeleiding:
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen worden ondersteund in het sociale contact door middel van spelletjes en activiteiten. Hierin leren ze ook omgaan met voordelen van samenwerken, tegenslagen, groepsoverleg en groepsdynamica. 

Individuele begeleiding:
De persoon in kwestie krijgt begeleiding die passend is bij zijn of haar ontwikkeling. Individuele begeleiding kan bestaan uit bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, orthopedagogisch voltigeren, één op één gesprekken, stappenplannen voor de toekomst uitzetten en hierin stap voor stap zorgen voor het gewenste resultaat. Uiteraard zijn er bij individuele begeleiding nog veel meer mogelijkheden. 

Woonbegeleiding:

Soms is het een noodzaak dat een jongvolwassene tijdelijk uit huis geplaatst moet worden voor zijn of haar eigen ontwikkeling. De Marshoeve ondersteund deze personen met als einddoel, zelfstandig wonen met minimale ambulante begeleiding. 

De woongroep is kleinschalig waardoor het als een huislijke sfeer word ervaren. Door de kwantiteit laag te houden gaat de kwaliteit van de zorg naar ons idee vooruit. Meer tijd voor ieder individu en meer overzicht voor de bewoners. 

Equitherapie:

Equitherapie is een therapie waarbij het paard als co- therapeut word ingezet. Dieren, en dan vooral paarden, zijn erg gevoelig en kunnen veel rust bieden aan mensen. door via het paard te communiceren en letterlijk 'de touwtjes uit handen te geven' komen emoties vaak los en komt begeleider en deelnemer er achter waar nou écht een probleem zit. Door deze vorm van therapie, die overigens alleen door gediplomeerde equitherapeut gegeven word, komen deelnemers en sneller en duidelijker achter wat voor ze nou echt sterke punten zijn en leerdoelen zo kunnen we een stappenplan opschrijven en effectief werken naar het gewenste doel met kleine stapjes wat zorg voor succeservaring bij de deelnemer.

Gordon Methode:
Alle begeleiding van De Marshoeve zijn gediplomeerd in de Gordon training van Thomas Gordon. Deze methodiek leert een begeleiding of ouder écht te leren luisteren naar een kind, collega, stagiaire etc. 

Confrontatie worden door deze methodiek opgelost door het bij de persoon zelf te houden, het is niet een kwestie van 'jij doet iets niet goed' maar 'ik zie dat je zus of zo doet'.

Deze training is ook voor ouders te volgen bij De Marshoeve door Christien Mars die gediplomeerd trainer is van de Gordon Training. voor meer informatie over deze training verwijzen wij u graag naar www.demarshoeve.nl

Geef me de 5:

Is een methodiek die leert kijken waar een probleem zit. wanneer iemand met Autisme boos word heeft het geen zin om hem hier op te corrigeren. De geef me de 5 methode leert u te kijken naar de deelnemer en in gesprek gaan over waarom iemand boos is zodat dit in het gevolg voorkomen kan worden. 

Bijzonderheden

De Marshoeve is geopend op 

Maandag t/m zaterdag 09:00 -17:00

U kunt gerust een keer langskomen om te kijken of de Marshoeve iets voor u is of omdat u gewoon even een kijkje wilt nemen. Zondags zijn wij helaas gesloten. (m.u.v. de woongroep).

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 12-02-2021

Gestart in

2004

Aangesloten bij

  • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

  • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

  • Kinderen
  • Jongeren
  • Volwassenen

Kwaliteitssysteem

  • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl