Naar zorgboerderijen

DAGBESTEDING

Door dingen te doen waar men plezier aan beleeft en goed kan, groeit zelfvertrouwen. Daardoor ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Op basis van die gedachte bieden wij jongeren en jong volwassenen dagbesteding op maat. Zorg in kleine groepen met afwisselende activiteiten.


BEGELEIDING

Dagbesteding op de Marshoeve is vooral geschikt voor jongeren die houden van het buitenleven en graag omgaan met paarden en andere dieren. Afhankelijk van de zorgvraag organiseren wij zowel individuele- als groepsactiviteiten. Dagopvang is mogelijk op woensdag en zaterdag.ONTSPANNING

De leermomenten worden afgewisseld door activiteiten met het paard. Paarden zorgen ervoor dat kinderen zich gemakkelijker kunnen ontspannen. Hierdoor ontstaat ruimte om weer tot leren te komen.

WONEN

In onze kleinschalige woonvorm begeleiden we jongeren tussen de 12 en 21 jaar op weg naar zelfstandig wonen. Samen met de jongeren werken we aan een stabiele basis voor hun toekomst. Daarbij kijken we naar mogelijkheden, kwaliteiten en kansen. Op basis daarvan bepalen we samen een doel om naartoe te werken. Dit doen we onder andere door structuur aan te brengen en samen met de jongere te zoeken naar een passende invulling van de dag. Afhankelijk van de hulpvraag organiseren we dit in de vorm van scholing of een andere vorm van dagbesteding

EQUITHERAPIE

Equitherapie is een individuele therapie voor kinderen en volwassenen. Bij deze vorm van therapie wordt een paard ingezet als ‘co-therapeut’. De behandeling kan zowel op lichamelijk als op psychisch vlak positieve resultaten geven.

Binnen de Equitherapie werken we naast het paard en op het paard. Voorafgaand aan de therapie worden duidelijke doelen afgesproken. Vervolgens wordt samen met de cliënt gekeken
welke stappen er ondernomen gaan worden. Deze vorm van therapie is erg intensief en wordt één op één gegeven door hiervoor speciaal opgeleide hulpverleners.

RTHOPEDAGOGISCH VOLTIGEREN

Orthopedagogisch voltigeren is minder intensief dan Equitherapie, maar ook hier speelt het paard een ondersteunende rol. Oefeningen worden uitgevoerd op de rug van het paard, maar het gaat hierbij niet om echt te leren voltigeren. Door middel van allerlei oefeningen en spelletjes wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. De functie van het paard is die van motivator, sportpartner, communicatiepartner, model of spelpartner.

EGELEIDING- EN BEHANDELTRAJECTEN

Met verschillende instanties biedt de Marshoeve behandeling en begeleiding. Deze vorm van ondersteuning is zeer intensief en zal altijd gebeuren in samenwerking met een gedragswetenschapper. Door ondersteuning te bieden in de behandeling kunnen wij met de deelnemer en het netwerk werken naar een snelle en constructieve ontwikkeling.  Behandeltrajecten zullen altijd worden gecoördineerd vanuit een behandelcentra of ggz-instelling

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 16-06-2022

Gestart in

2004

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding
 • Wonen
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl