Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn Eelco Entzinger en Marlou Entzinger-Meeren en wij wonen met ons gezin op ons melkveebedrijf in Grou. Marlou is een Brabantse en Eelco is een echte Fries en daarom kunnen we de Brabantse gezelligheid met de Friese nuchterheid combineren. De naam van de zorgboerderij, ‘Zorgboerderij De Meezinger’, is tot stand gekomen door onze beide achternamen te versmelten (Mee(ren) en (Ent)zinger).

Omdat we iedere dag genieten van het boerenleven en dit ook graag met anderen willen delen, bieden wij samen met onze vaste medewerker en een aantal vrijwilligers kleinschalige dagbesteding aan, aan mensen met een beperking.

Het melkveebedrijf heeft 100 melkkoeien en met het jongvee erbij telt het bedrijf in totaal 150 stuks vee. De boerderij grenst met haar weilanden aan de Wijde Ee en aan het water zijn veertien vaste recreatieplaatsen aanwezig.

Door het melkveebedrijf, de recreanten en de kleinschalige winkelverkoop van zelfgemaakte prodcuten en een 'sapje en een hapje', heerst er een gezellige bedrijvigheid op de boerderij en is de maatschappelijke integratie voor deelnemers van de zorgboerderij hoog.

Werk/ activiteiten

Op een boerderij is de variatie in activiteiten en werkzaamheden enorm groot. Natuurlijk dient er rekening te worden gehouden met de vaardigheden en vermogens van de deelnemers en de eventueel daaraan gekoppelde (leer)doelen. Op de boerderij kunnen veel activiteiten, zowel buiten als binnen, met verschillen in fysieke en mentale belasting, worden uitgevoerd. Deelnemers op Zorgboerderij De Meezinger kunnen de ruimte en de sfeer beleven en weinig tot geen werkzaamheden verrichten tot zeer actief deelnemen aan de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. Door afwisselende werkzaamheden, kunnen de deelnemers zich op verschillende gebieden ontwikkelen.

Op Zorgboerderij De Meezinger zijn koeien, schapen, alpaca’s, varkens, konijnen, shetlandpony’s,  ezels, kippen, eenden en een hond aanwezig. De aanwezigheid van landbouwhuisdieren vergroot de diversiteit en de hoeveelheid aan zinvolle en aansprekende werkzaamheden, hetgeen een belangrijke bijdrage levert aan de gezonde omgeving van een boerderij.

Naast de dierverzorging zijn er nog tal van andere activiteiten mogelijk op en rond de boerderij. Zo is er een moestuin aanwezig en kan er rondom de boerderij en de recreatieplaatsen volop worden gesnoeid. De oude jongveestal is het nieuwe houthok, waar boomstammen kunnen worden gezaagd en hout kan worden gekloofd. Aan een boerderij en aan de machines is altijd wel onderhoud, ook dit behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn er creatieve activiteiten mogelijk in onze werkplaats; zoals kaarsen maken, bloemschikken, hout- en metaalbewerking.  

Begeleiding

Bij het begeleiden van de deelnemers staan betrokkenheid, respect en aandacht voor de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer centraal. De zorgboerderij biedt plaatst aan maximaal acht deelnemers per dag. Door de kleinschaligheid zijn we in staat alle deelnemers de verdiende en benodigde aandacht en begeleiding te bieden.

Doelstelling

De doelstelling van Zorgboerderij De Meezinger is het bieden van een dienstverlening, waarbij kwaliteit van de zorg voorop staat. Hieronder wordt een persoonlijke benadering verstaan en een deskundige begeleiding. Sinds november 2010 zijn wij in het bezit van het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien!’, uitgereikt door Federatie Landbouw & Zorg. Binnen de drie belangrijke kenmerken ‘samen’, ‘buiten’ en ‘gewoon' ontstaan de aspecten van de zorg en ondersteuning die deelnemers benoemen als meest waardevol. In het kwaliteitskader noemen we dit de kernwaarden van de zorglandbouw of kortweg de ‘kracht van de zorglandbouw’. Ook gebruiken wij onderstaande kernwaarden tijdens de dagbesteding om uiting te geven aan ‘goede zorg’:

SAMEN

 • ‘Ik hoor erbij en ik doe mee’
 • ‘Ik kan kiezen uit nuttig werk’
 • ‘We eten samen gezond’

BUITEN

 • ‘Ik beweeg veel op de boerderij’
 • ‘Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn’
 • ‘Het ritme op de boerderij geeft mij houvast’

GEWOON

 • ‘Ik word gezien en gehoord’
 • ‘Het is op de boerderij net als in het gewone leven’
 • ‘Ik krijg de kans om te leren’

De nadruk ligt op de mogelijkheden van de deelnemers en niet op de onmogelijkheden. De sfeer die Zorgboerderij De Meezinger wil uitstralen is warm en huiselijk. Door de vele activiteiten die mogelijk zijn op onze zorgboerderij, willen we de deelnemers het gevoel geven van verantwoordelijkheid en zingeving. De voldoening die men krijgt van het verblijven en/of ‘werken’ op de zorgboerderij, is heilzaam, geeft moed en energie. Veel deelnemers voelen zich een vrijwilliger, zonder enige werkdruk te ervaren, op het melkveebedrijf in plaats van cliënt op de zorgboerderij. Dit gevoel sluit aan bij het motto van Zorgboerderij De Meezinger: ‘Voor de schermen een boerderij, achter de schermen een zorginstelling!’.

Kwaliteit

'Zorgboerderij De Meezinger' is sinds mei 2008 geopend. We zijn sinds augustus 2008 in het bezit van het evaluatiecertificaat, een onderdeel van het kwaliteitssysteem dat is opgezet door de Federatie Landbouw en Zorg. Sinds november 2010 heeft Zorgboerderij de Meezinger het keurmerk: 'Kwaliteit laat je zien!'.  Bovendien is 'Zorgboerderij De Meezinger' actief lid van de Vereniging BEZINN en mogen wij Zorg in Natura (ZIN) leveren onder de paraplu van BEZINNZorg.

Samenwerking met andere organisaties

Zorgboerderij de Meezinger is aangesloten bij Federatie Landbouw & Zorg en BEZINN (Boeren en Zorg in Noord Nederland). Daarnaast heeft Zorgboerderij de Meezinger zorgovereenkomsten met (op basis van onderaannemerschap) diverse (kleinschalige) wooninitiatieven en verpleeghuizen/ zorginstellingen. 

Laatst bijgewerkt: 10-03-2024

Gestart in

2008

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl