Naar zorgboerderijen

De Mekkerbek is een leerplek, waar zorg op maat geboden wordt. De zorgvraag en het toekomstperspectief van de cliënt staan centraal.

Op de Mekkerbek…

 • Op de Mekkerbek heerst een pedagogisch klimaat, waarbij veiligheid en vertrouwen voorop staan.
 • Op de Mekkerbek wordt methodisch- en doelgericht gewerkt. Er wordt gewerkt vanuit een zorgplan, welke in samenspraak met de cliënt en het systeem wordt opgesteld.
 • Op de Mekkerbek is de autonomie van de cliënt een belangrijke pijler, waarbij het streven is de zelfstandigheid en de (sociale) zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.
 • Op de Mekkerbek wordt uitgegaan van de mogelijkheden en krachten van de cliënt en wordt oplossingsgericht gewerkt.

Veel variatie

De deelnemers dagelijks zorg voor een tal aan hobbydieren zoals paarden, ezels, minikoetjes, alpaca’s en kleine dieren zoals honden, konijnen en kippen. In de ochtend en aan het einde van de middag worden er werkzaamheden op de boerderij uitgevoerd. Het middagprogramma varieert tussen actieve taken op de boerderij en ontspannende activiteiten, waarin ruimte is voor eigen wensen vanuit de deelnemers.

Naast de verzorging van de dieren, worden er A.A.I. activiteiten (Animal Assisted Interventions) met de dieren ondernomen. Activiteiten als houtbewerking, terrein- en tuinonderhoud, sport en spel, koken en bakken en creatieve projecten zorgen voor veel variatie in het weekprogramma.

Persoonlijk en ontspannen sfeer

Er heerst een fijne en ontspannen sfeer, waarbij zinvol werk wordt aangeboden en ondertussen gewerkt wordt aan ieders persoonlijke doelen. Samen met de deelnemer en hun systeem worden deze doelen opgesteld en opgenomen in een persoonlijk zorgplan. Het streven is om binnen ieders mogelijkheden, de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten. De begeleiding activeert en ondersteunt de deelnemers en stimuleert hen om persoonlijke uitdagingen aan te gaan. De dagbesteding heeft vaste begeleiders, die het aanspreekpunt zijn voor onze deelnemers en hen begeleiden gedurende de dag.

In kaart brengen hulpvraag

Samen met de jeugdige, het systeem en de betrokken school wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Op de Mekkerbek wordt de belastbaarheid van de jeugdige onderzocht en wordt gekeken naar welke vorm van onderwijs, dagbesteding of (beschermd) werk passend is.

Samen met de jeugdige en het systeem worden er doelen opgesteld, welke worden opgenomen in een persoonlijk zorgplan. Aan de hand van deze doelen, wordt de begeleiding vormgegeven en wordt er gekeken welke competenties er nog (verder) ontwikkelt moeten worden om een eventuele terugkeer binnen het onderwijs te kunnen realiseren. Hierbij valt te denken aan plannen en organiseren, taakgerichtheid, prikkelverwerking en het aanleren van schoolse vaardigheden.

(Re-)integratie onderwijs

Er wordt naar gestreefd om binnen de Mekkerbek op (korte) termijn onderwijs te integreren in het dagprogramma van de jeugdige. Samen met de begeleiding of een externe leerkracht werkt de jeugdige op onze locatie aan schoolse taken en doet hier stapsgewijs succeservaringen in op.

Begeleiding op school

Ook bieden we individuele begeleiding aan op school. Deze begeleiding kan ingezet worden om te voorkomen dat een kind (volledig) uitvalt of om aan het einde van het re-integratietraject de opbouw op school te begeleiden. Samen met de jeugdige, het systeem en school wordt gekeken wat er nodig is om de jeugdige zo goed mogelijk binnen zijn of haar mogelijkheden te kunnen laten functioneren binnen de klas. Daarnaast biedt de begeleiding de leerkracht handvaten en ondersteuning aan en zorgt voor een opbouw in het vertrouwen tussen de (nieuwe) leerkracht en de jeugdige. De begeleiding op school wordt op het moment dat er voldoende vertrouwen en stabiliteit is, stapsgewijs weer afgebouwd.

 

Hoe werken wij?

Op laagdrempelige en doelgerichte wijze gaan we aan de slag met de zorgvraag. Dit doen we op een manier die voor de deelnemer werkt en op zijn/haar tempo.

 • Maatwerktrajecten
 • Een gevarieerd team met de juiste professionals
 • Korte lijnen tussen ouders en betrokken professionals
 • Orthopedagoog die alle trajecten monitort
 • Leerzaam en uitdagend programma door o.a. integratie agrarisch bedrijf
 • Samenwerking met- en begeleiding op scholen
 • Inzet Animal Assisted Interventions (AAI)
 • Geen of korte wachtlijsten
 • Snel op- en afschalen indien nodig en/of mogelijk
 • Vervoersmogelijkheden in overleg (tot 20 km)

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 27-05-2024

Gestart in

2008

Aangesloten bij

 • Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl