Naar zorgboerderijen

Welkom op de website van Zorgboerderij 'De Molenschut'

Wij vinden dat elk mens recht heeft op een zinvolle dagbesteding, aansluitend bij zijn of haar belevingswereld. Daarom bieden wij dagbesteding, verzorging en verpleging aan ouderen met als uitgangspunt: zorgzaam zijn, wetend dat elk mens uniek en waardevol is en een gelukkig leven wil hebben.

Onze gasten zijn allemaal senioren die in aanmerking komen voor dagbesteding. Zij hebben een geestelijke of lichamelijke beperking die niet aangeboren is. Ze hebben problemen met het zelfstandig wonen, maar opname in een zorginstelling is voor hen (nog) niet nodig. Ook voor ouderen die door vereenzaming in een sociaal isolement (dreigen te) raken, kan dagbesteding een uitkomst zijn. Wanneer bij samenwonenden een van beide partners veel zorg nodig heeft, kan dagbesteding ook de partner of de mantelzorger ontlasten.

Zorgboerderij ‘De Molenschut’ staat voor persoonlijke aandacht en zorg voor de ouder wordende mens. De dagbesteding is kleinschalig en vraaggericht, met professionele begeleiding. Door het geven van een zinvolle dagbesteding willen we de hulpbehoevende oudere meer levensgenot, zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde geven. Dit willen we bereiken mede door het gunstige effect dat het contact met planten, dieren en de natuur met zijn wisselde seizoenen heeft.

 

 

Activiteitenaanbod:

Onze zorgboerderij biedt een grote diversiteit aan activiteiten. Hierbij wordt er ingespeeld op de wensen en behoeften van onze gasten.

Gymen, muziektherapie, mozaïken en schilderen op doek zijn wekelijks terugkerende groepsactiviteiten. Hierbij mogen de gasten zelf bepalen wat zij graag willen maken.

Dagelijks wordt er gewandeld door de vlindertuin, waarbij de gasten kunnen genieten van de bloemrijke tuin en de verschillende vlindersoorten.

In de beweegtuin is er een mogelijkheid om beweegoefeningen uit te voeren. Beweging is namelijk goed voor lichaam en geest, dit vind de zorgboerderij zeer belangrijk.

De gasten hebben de mogelijkheid om te ondersteunen bij de dierverzorging. Dit zorgt voor rust en ontspanning.

In de tuin is er van alles te doen; schoffelen, het zaaien en verzorgen van de groenten in de moestuin, het plukken van fruit zoals appels, peren, aardbeien en aalbessen.

In de zomer wordt er voor de warme maaltijd veelvuldig gebruik gemaakt van groentes uit onze eigen moestuin. Samen met de gasten worden de groenten geplukt en schoongemaakt.

In de middagen worden er voornamelijk gezelschapsspellen en geheugenspellen georganiseerd. Regelmatig worden er middagen georganiseerd voor muziekgezelschappen en worden er reisverhalen verteld.

 

 

Samenwerking met andere organisaties

Voor de gasten die al naar de zorgboerderij komen bieden wij overbruggingszorg voor gasten met een WLZ-indicatie, die op de wachtlijst staan voor opname in een verpleeg- en/of verzorgingshuis. De zorgboerderij heeft hierbij samenwerkingsovereenkomsten met Ananz en Land van Horne.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 16-02-2023

Gestart in

2010

Aangesloten bij

 • ZLTO

Problematiek of beperking

 • Lichamelijke beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer

Leeftijd

 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl