Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn Carolien en Terry Mc Sweeney in 2012 zijn wij gestart met onze zorgboerderij in Vessem.

In 2017 hebben wij een grotere boerderij gekocht in Sterksel waar wij onze zorgboerderij hebben voortgezet.

Carolien is gediplomeerd activiteitenbegeleidster en is jarenlang werkzaam geweest in de zorg. Buiten haar werk om is het contact en het werken met dier en natuur altijd een belangrijk onderdeel geweest van haar leven.Door haar werk op de zorgboerderij kan zij deze kwaliteiten optimaal benutten.

Onze Visie:

Het belangrijkste voor ons op De Peelven is dat iedereen zich veilig voelt en een zinvolle daginvulling kan ervaren.

Pas wanneer iemand zich veilig voelt in de groep en bij de begeleiding is er ruimte voor groei.
Wij starten de dagbesteding dan ook altijd met veiligheid en geborgenheid als prioriteit.
Nadat iemand zijn plekje op de dagbesteding en binnen de groep heeft gevonden gaan we samen op zoek naar leerdoelen waar we aan kunnen werken.

Wij benaderen iedere deelnemer als individu en gaan samen op zoek naar kwaliteiten en valkuilen om zo een plek te creëren waar iedere bezoeker zich kan ontplooien en kan groeien op eigen tempo.

Ons team bestaat uit betrokken en sterke begeleiders die niet alleen begeleiden vanuit een begeleidingsplan, maar ook nog durven te begeleiden vanuit gevoel.
Door dit te motiveren en hier ruimte aan te geven creëren wij een plek waar zowel de deelnemers als de begeleiders zich begrepen en gehoord voelen.

Hierdoor is er een groot gevoel van cohesie, gevoel van verbondenheid op de boerderij en hoort iedereen erbij!

 

Werkzaamheden en activiteiten.

Op onze boerderij bieden wij 2 verschillende vormen van dagbesteding aan

Belevingsgerichte dagbesteding.

Deze vorm van dagbesteding richt zich op de beleving.
Hier bieden wij activiteiten aan zoals samen de dag beginnen met koffie, thee, koekjes en een praatje maken, creativiteit, zoals knutselen en zingen, wandelen (door de buurt en/of in het bos. Dit is ook mogelijk wanneer er sprake is van een beperking en/of rolstoel), (bewegings)spelletjes en samen koken of de lunch verzorgen.

Arbeidsgerichte dagbesteding:

De benadering van deelnemers is gericht op participatie, het meedoen, structuur, het benutten van eigen kracht, groei, zinvol je dag invullen.

Deze vorm richt zich op de arbeidsgerichte dagbesteding.
Hier bieden wij activiteiten aan zoals: de dieren verzorgen, zoals ze voeren en water geven, de honden borstelen en verzorgen, (water geven), de verblijven schoonmaken,
terrein onderhouden, werken in de moestuin en het socialiseren van de pups.
Mede door de persoonlijke benadering en de flexibiliteit van ons team is het mogelijk om, waar er individueel behoefte is, de twee vormen van dagbesteding te verweven met elkaar.


Binnen de belevingsgerichte dagbesteding zien wij veel dementerende ouderen. Binnen de arbeidsgerichte dagbesteding zien wij vaak jongere mensen die door verschillende redenen, al dan niet tijdelijk, moeite hebben met het vinden van een plaats binnen onze maatschappij.

Door de twee dagbestedingsvormen waar mogelijk te verweven ontstaat er vaak een mooie interactie tussen verschillende belevingswerelden.

Bewegen, buiten zijn en genieten van de dieren en de natuur is niet aan leeftijd of doelgroep gebonden.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 04-05-2022

Gestart in

2013

Aangesloten bij

 • ZLTO

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Werken
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl