Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn Ingrid van den Heuvel en Jan Plagge. Wij runnen een kleinschalige (jeugd)zorginstelling.  Dit doen we met onze pedagogische medewerkers Brigitte, Sofie en onze vrijwilligers Freddie, Gerben, Ina en Anton. Voor onze zorgplannen en psycho educatie kunnen we terecht bij onze gedragswetenschapper Simone Zwiep.  De Cooperatie Boer en Zorg en de Federatie Landbouw en Zorg helpen ons om de kenmerken van de Zorglandbouw kwalitatief uit te voeren.  Onze eigen dochters Simone (32)en Maudi (30dragen daar waar nodig hun steentje bij. 

Dit doen we op een prachtige locatie aan de rand van Hardenberg. (tegenover sportcomplex de Boshoek). 

Respect voor medemens, dier en natuur. Bij ons kan iedereen zich ontwikkelen,leven en werken maar vooral zijn.

Werken aan je eigen doelen in een prachtige omgeving. We hebben hiervoor de beschikking over vele stallen met kleinvee, ruime moestuin, verwarmde dagbestedingsruimten en een groente-fruit winkeltje: de peppel sjop, waar wij de gekweekte producten aanbieden.

Wij bieden: 

 • dagbesteding voor jong en oud
 • pubergroepen (12t/m23 jaar)op de zaterdag en woensdagmiddag
 • kindergroepen (9t/m13jaar)op de zaterdag en woensdagmiddag
 • weekendopvang/logeeropvang/vakantieopvang.
 • individuele begeleiding op de boerderij
 • Dreigende Vroegtijdige schoolverlaters voor onderwijs in overleg met de Leerplichtambtenaar.
 • Gezinstherapie 
 • Intensieve ambulante gezinsbegeleiding thuis(IAG) door onze ambulante gezinsbehandelaar en systeemtherapeut.
 • vakantie-logeeropvang en dagopvang in vakanties in overleg met ouders/kinderen
 • Vader- zoon/ dochter  trainingen en moeder- dochter/zoon trainingen. 
 • behandelplannen in samenwerking met de systeemtherapeut (NVRG) en GZ Psycholoog.
 • Intervisie en supervisie(individueel en groep) mogelijkheden  aan onze collega zorgboeren. 

Werk

Wie kunnen op de boerderij terecht:

 • mensen met een psychiatrische hulpvraag
 • mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • kinderen en jongeren binnen het autistisch spectrum
 • leerlingen van het speciaal en regulier  onderwijs.
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel

 

Bijzonderheden

De boerderij is in januari 2016 geleidelijk, na een warme overdracht,overgegaan naar de nieuwe zorgmanagers(Ingrid van den Heuvel en Jan Plagge). Hetzelfde personeel en de vertrouwde boer(Dirk) en de oude zorgmanager (Fokalien)in de buurt voor de nodige kennisoverdrachten en ondersteuning. Een mooie formule ( start 2002)wordt voortgezet. 

Wij verwelkomen ouders met hun kinderen, familie van de deelnemers,verwijzers, Samen Doen Teams,wethouders en andere mensen met open armen om samen met ons deze kleinschalige(jeugd)zorgboerderij vorm te geven. In onze nieuwsbrief zullen wij kenbaar maken wanneer onze eerstvolgende koffiebijeenkomst zal zijn. 

IN 2018 is onze eigen web-site geheel aangepast. Het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg is ,na de warme overdracht, verstrekt in 2016, 2019 en 2022.  In 2025 zal er wederom een audit worden aangevraagd daar de huidige kwaliteitskeurmerk afloopt. Een vernieuwde werkbeschrijving is in jan. 2022 geschreven en het jaarverslag is eind februari  ter goedkeuring aangeboden van het kwaliteitsbureau Federatie Landbouw en Zorg. Op onze website zijn deze jaarverslagen in te zien. 

Samenwerking met andere organisaties

Ambiq, Accare, Praktijk Asgard, 

Laatst bijgewerkt: 18-04-2024

Gestart in

2016

Aangesloten bij

 • Coƶperatie Boer en Zorg

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • Reclassering
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Onderwijs
 • Behandeling

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl