Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

 

 

Wij zijn een zelfstandige organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding en logeeropvang te bieden aan mensen met een beperking. Wij zijn een christelijke organisatie met bij behorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat onze deelnemers en hun familie dit ook zo beleven, maar wij vragen wel hun respect hiervoor. De zorg wordt gegeven door gekwalificeerde mensen. Door de mantelzorg te ontlasten maar ook te ondersteunen willen we bereiken dat onze deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van een deelnemer, en door dat te stimuleren, te bereiken dat de deelnemer een sociale ontwikkeling doormaakt en zijn zelfvertrouwen wordt vergroot.

 

Werk

Ouderen die op zoek zijn naar gezelligheid en die de gemoedelijkheid van het platteland waarderen zijn bij ons aan het goede adres. Wij bieden belevingsgerichte zorg aan, waarbij wij uitgaan van de beleving van de deelnemer en we bieden activiteiten aan in en om de boerderij die aansluiten bij de deelnemer en de manier waarop zij dingen ervaren, zonder tijdsdruk en prestatie. Gezelligheid en gemoedelijkheid staan centraal.

Samen met de begeleiders worden de activiteiten ondernomen, waarbij wordt gekeken naar ieders persoonlijke voorkeuren. Het uitgangspunt is: "Geen moeten maar mogen"!

Activiteiten die buiten kunnen worden ondernomen zijn:

* Voor de dieren zorgen en lekker knuffelen;
* werken in de tuin en de moestuin;
* kleine onderhoudsklusjes doen;
* mee- en herbeleven van agrarische werkzaamheden;
* zorgen dat het erf er netjes en verzorgd bij ligt.

Activiteiten die binnen kunnen worden ondernomen zijn:

* Gezamenlijk de warme maaltijd bereiden;
* huishoudelijke karweitjes;
* koken/bakken;
* handwerken;
* spelletjes;
* even rusten en bijkomen van alle werkzaamheden.

Door het aanbieden van deze dagbesteding wordt de mantelzorger in de thuissituatie ontlast. Bovendien kan hierdoor opname in een woon- of zorgcentrum uitgesteld worden.

In een huiselijke sfeer waar genieten voorop staat, worden alle activiteiten georganiseerd. Zodra het weer het toelaat zijn wij als groep vaak buiten te vinden. Op De Rietstulp leren de kinderen om binnen de sociale leefwereld van de boerderij relaties te leggen en te onderhouden. Ook kunnen zij zichzelf ervaren bij het helpen op de boerderij. Maar bovenal hebben zij de gelegenheid om in een veilige omgeving lekker te spelen en uit te waaien.

Activiteiten kunnen zijn:

* Dier: knuffelen en verzorgen van paarden, koeien, kalfjes, konijnen, cavia’s, kippen, poezen en honden.
* Tuin: sier- en moestuin inrichten, zaaien, verzorgen en oogsten.
* Spel: samen koekjes bakken, eten koken, trampolinespringen, bootje varen, skelteren, hutten bouwen.
* Klussen: schilderen, timmeren en zagen, werkzaamheden in en rond de stal.
* Boerderij: helpen met melken, zien dat er een kalfje geboren wordt, samen kalfjes voeren, bij de boer op de trekker zitten.
* Op het land: samen nesten zoeken en beschermen, kijken wat er allemaal in het weiland groeit of gewoon door het gras wandelen.

Wij bieden buitenschoolse opvang op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag, op dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 19.00 uur. Op woensdag en vrijdag van 12.00 uur tot 19.00 uur. Aansluitend kan er in de weekenden worden gelogeerd. Op zaterdag en zondag is er ook de mogelijkheid om een dag te komen. Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur/19.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Ook op roostervrije en vakantiedagen is uw kind welkom.

Wilt u uw persoonlijke wensen bespreken? Neem gerust contact met ons op.

Bijzonderheden

Op De Rietstulp worden verschillende doelgroepen en leeftijden met elkaar gecombineerd. Dit heeft te maken met de positieve wisselwerking die plaats kan vinden tussen mensen met verschillende beperkingen en kwaliteiten.

Wij vinden het belangrijk dat De Rietstulp een plek is waar iedereen zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt. Dat willen we bereiken door het bieden van een vaste dagindeling met voldoende rustmomenten, een gestructureerd aanbod van activiteiten, vertrouwde gezichten en een prachtige omgeving vol ruimte en werk- en/of speelplezier.

Bij De Rietstulp mogen deelnemers zichzelf zijn, maar respect voor elkaar, de dieren en de omgeving vinden wij heel belangrijk.
De Rietstulp richt zich op de mogelijkheden van de deelnemers en accepteert hun beperkingen. We willen de deelnemers ondersteunen bij het leren invullen van de vrije tijd, het omgaan met andere deelnemers uit de groep en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Tot slot richt De Rietstulp zich ook op u (de mantelzorger).
Door tijdelijk de zorg uit handen te nemen ontstaat er voor u de ruimte om even op adem te komen en aandacht aan uzelf en de rest van uw gezin te besteden.

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 24-08-2021

Gestart in

2004

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Burn-out / overspannen

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl