Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Hallo!  

Wij zijn zorgboerderij ‘De Vrijheid’.  
Wij zijn Hans en Femke Borst, samen hebben wij drie kinderen, Cas(2014) Amber(2015) Fayen (2016)
Hans is fulltime werkzaam als boer op het familie veehouderij bedrijf, waar momenteel 200 koeien gemolken worden. Femke is in mei 2013 afgestudeerd voor de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO). Met haar ervaring binnen de ouderenzorg, geriatrie, gehandicaptenzorg, op een ZMLK-school (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) en op een zorgboerderij, runt zij nu De Vrijheid. 

Op de zaterdagen bieden wij dagbesteding van 9.00u tot 15.30u voor kinderen van 0 t/m 14 jaar met een beperking, handicap of stoornis. Hierbij kunt u denken aan Autisme, ADHD of PDD-NOS.  Tevens bieden wij op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag dagbesteding voor ouderen en (jonge) mensen met dementie, Deze tijden zijn van 9.00u tot 15.30u. Tegen een kleine eigen vergoeding bieden wij 's middags een warme maaltijd.

Ons doel is om vraaggericht te werken, in een situatie waar ieder zich thuis en veilig voelt. We willen ieder mens positieve ervaringen mee geven in het leven en ieder in hun eigen kracht zetten.

Voor kinderen vinden we het van belang dat ze zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en een zinvolle dagbesteding hebben, maar tevens dat ze uitdaging vinden en zichzelf mogen zijn. Een ander doel is dat u even op adem kunt komen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken  over uw kind, familielid of client. De wensen die u zelf heeft ten aanzien van de doelen van uw kind, horen wij graag en nemen wij indien mogelijk mee in de begeleiding.

Bij de ouderen en (jonge) mensen met dementie staan de termen deskundigheid, menselijkheid ontspanning en gezelligheid centraal. Ook voor deze doelgroep geld dat wij de mensen in hun eigen kracht zetten en de mensen positieve ervaringen mee willen geven in hun leven. Dit doen wij door gebruik te maken van belevingsgericht zorg. Voor de client vinden wij het van belang dat wij hen een zinvolle dagbesteding kunnen bieden in een warme, veilige en huiselijke sfeer, waarin ieder mag zijn wie hij is.De wensen die u zelf heeft ten aanzien van de doelen van uw familielid of client, horen wij graag en nemen wij indien mogelijk mee in de begeleiding.

Wij kunnen uw kind/familielid/cliënt een begeleidingswijze bieden waarin zij worden gezien als een mensen met mogelijkheden. Door middel van een professionele blik wordt ieder, een passende benadering geboden. 
Wij hopen u vrijblijvend te mogen verwelkomen op ons bedrijf!

De Boerderij:

Ons bedrijf is gemoderniseerd. De hoofdtak van het bedrijf is het produceren van 1,5 miljoen liter melk per jaar. Dit proberen we te produceren met 200 melkkoeien. Om zoveel melk te kunnen produceren is goed management van belang en een oog voor gezonde koeien. Een combinatie van goed voer en goede verzorging houdt de koeien in optimale vorm.

Ook houden we ons bezig met het opfokken van jong vee. Dat zijn de kalven die geboren worden op het bedrijf. Daarvan houden we de vrouwelijke aan (kui kalven) en de stiertjes (bul) gaan naar de markt. Door de vrouwtjes te houden en later te laten dekken, blijft het bedrijf in zijn groei en blijft er vervanging van de oudere koeien. Op het moment houden we ongeveer 150 stuks jongvee.
 

Werk

Bij De Vrijheid wordt er vraaggericht gewerkt. Dit betekend dat wij elke dag kijken naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van de mensen en passen daar de activiteiten op aan. Er is nooit werkdruk of verplichte klussen die gedaan moeten worden. Dit kunnen wij bieden door dat mijn man met zijn ouders de boerderij runnen. Elke klus die wij met de mensen doen is voor hun fijn, maar nooit een pre. 

Ook voor mensen die het niet prettig vinden om op de boerderij te werken, bieden wij dagbesteding. Er zijn genoeg andere activiteiten die wij kunnen bieden, buiten de boerderij om. U kunt dan denken aan creatieve activiteiten, koken en bakken, uitstapjes en gezamenlijke activiteiten.

Een greep uit ons activiteiten aanbod:

 • Konijnen en cavia's verzorgen
 • Ezels en het paard verzorgen
 • Paardrijden
 • Parkieten verzorgen
 • Hond en katten verzorgen
 • Kalfjes voeren
 • Knuffelen met de dieren
 • Eieren rapen
 • Planten kweken in de kas
 • Tuinieren
 • Klusjes op en rond het melkveehouderij bedrijf
 • Gezelschapsspellen
 • Tovertafel
 • Koken en bakken
 • Biljarten
 • Uitstapjes
 • Creatieve activiteiten
 • Voor de kinderen hebben wij skelters, schommels, trampoline ( ingegraven ) en een klimtoestel

Bijzonderheden

Wat ons onderscheidt van de andere zorgboeren is dat Femke HBO geschoold is en zo professionele begeleiding kan bieden aan uw kind/familielid of client. Er word naar ieder persoon persoonlijk gekeken en daar word een passende begeleidingswijze bij geboden. 

Op veel zorgboerderijen staan de dag activiteiten redelijk vast omdat de boer de dagbesteding regelt maar ook zijn klussen op het bedrijf te doen heeft. Bij ons is dit anders. Omdat de boerin de zorg op zich neemt en klussen over mag nemen van de boer maar er niets moet, is er geen werk druk en hoeven de mensen geen klussen te doen waar ze geen plezier in hebben.

Tevens is ons bedrijf opgeruimd en overzichtelijk.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 14-10-2020

Gestart in

2013

Aangesloten bij

 • Stichting Landzijde

Problematiek of beperking

 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl