Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Zorgboerderij de Witrik biedt dagbesteding aan ouderen en volwassenen in de regio Noord Oost Friesland die op zoek zijn naar een alternatief aanbod op de reguliere dagbesteding. Het kan hier gaan om een lichamelijk en/of geestelijke beperking. Hierbij kan men denken aan beperkingen ten gevolge van  dementie, een beroerte, depressie, reuma, parkison enzovoort.                 

Wanneer iemand met een beperking/zijn haar dag graag op de zorgboerderij wil doorbrengen zullen wij altijd kijken naar de mogelijkheden. Belangrijke aandachtspunten zijn: kunnen wij de zorgvraag van de deelnemer beantwoorden en zal de deelnemer een plezierig plekje vinden binnen de groep van deelnemers.

Zorgboerderij de Witrik is een gezinsbedrijf bestaande uit zussen Pytsje van der Veen en Beitske van Zwol en hun ouders Arnold en Gretha van der Veen. Daarnaast wordt de zorgboerderij ondersteund door een aantal vrijwilligers en stagiaires.

Pytsje is het aanspreekpunt voor de zorgboerderij.

Werk

De zorg

Zorgboerderij de Witrik biedt dagbesteding aan  ouderen en volwassenen. In de zorg voor en omgang met met de deelnemers gaan wij uit van de belevingsgerichte zorg. Met belevingsgerichte zorg wordt er naar gestreefd dat mensen hun leven kunnen vervolgen op die manier die ze zelf graag willen.
Op de zorgboerderij bepaald de zorgvrager zelf wat goed is voor hem/haar (zolang hij/zij daarmee geen gevaar voor zichzelf of anderen vormt). Wij bekijken waar de behoeftes van de zorgvrager liggen en stemmen hier het aanbod op af. Samenwerking met familieleden of naasten zien wij als grote meerwaarde, zeker wanneer een zorgvrager niet meer in staat is zelf keuzes te maken handelen wij zoveel mogelijk in de geest van de oorspronkelijke keuzes.

Activiteiten

Zorgboerderij de Witrik biedt een grote diversiteit aan activiteiten. Hierbij geven wij alvast een indruk van wat er allemaal mogelijk is op de boerderij. Het kan zijn dat de activiteit die u zo graag doet er niet tussen staat, maar die wel goed realiseerbaar is op de boerderij. Hierover willen wij dan graag met u in gesprek gaan.

                   

 • Het voeren van kippen, eenden, duiven, konijnen, cavia's, geiten, katten en hond          
 • Het schoonhouden van de pluimveehokken, konijnen- en caviaverblijven en eventueel het schoonhouden van de verblijven van het overige vee.          
 • Het borstelen van de hond of koeien.          
 • Wandelen          
 • Het observeren van de dieren bij drachtigheid, ziekte, geboorte of, helaas    ook, sterven.          
 • Het onderhouden van de moestuin, bemesten van de tuin, planten van groenten/bloemen, verzorgen van planten, siertuin onderhoud, appels, peren en ander fruit    plukken.          
 • Het bewerken van producten uit de tuin: jam, vruchtensap en appelmoesmaken, groenten inleggen.          
 • Het erf onderhouden: schoon houden door middel van vegen of poetsen, klein onderhoud aan hokken en stalgebouwen.          
 • Eten koken en tafel dekken.          
 • Landschapsonderhoud.          
 • Genieten van de omgeving.          
 • Diverse seizoensactiviteiten: touwen vlechten, pakjes hooi van het land  halen, sneeuw ruimen,herfst- of kerststukjes maken, hout kloven.          
 • Muziek luisteren en maken.  
 • Bewegingsactiviteiten       
 • En natuurlijk, niet te vergeten, zo nodig een middagdutje!          

Bijzonderheden

De boerderij

Zorgboerderij de Witrik is gevestigd aan de rand van het dorp     Twijzelerheide te midden van de Friese Wouden. Kenmerkend voor de Friese Wouden is het coulisselandschap gevormd door     houtsingels. Houtsingels vind je terug rond de weilanden van zorgboerderij de Witrik.
Wanneer alles groeit en bloeit is dit een prachtig gezicht. Het onderhoud en het behouden van de houtsingels is tevens een      nevenactiviteit van ons bedrijf.        

Zorgboerderij de Witrik boert op biologische wijze waarbij respect voor mens, dier en natuur hoog in het vaandel staan. Op het bedrijf worden Fries Hollandse koeien gehouden voor de melk, vleesproductie en verkoop.

Op het bedrijf bevinden zich zo'n dertig koeien en dertig stuks jongvee. In het voorjaar en in de zomer loopt al ons vee buiten, in de loop van de herfst worden alle dieren naar binnen gehaald in de Hollandse stal zodat ze de winter droog kunnen doorbrengen.

Rondom de boerderij is twintig hectare grasland aanwezig. Doordat we volgens de biologische werkwijze boeren wordt er geen kunstmest of andere mineralen gestrooid over het grasland.
In het voorjaar worden de percelen bemest met drijfmest en vast (ruige) mest.
Elk jaar wordt er graskuil en hooi van eigen land gewonnen zodat er in de winter voldoende voer is voor onze dieren.

Naast de koeien zijn er ook andere dieren op ons bedrijf aanwezig.  Achter de boerderij bevind zich een stal waar kleinvee gehouden wordt zoals kippen, eenden, cavia's konijnen en geiten.
 De eenden hebben de mogelijkheid om rond te lopen op een grasperceel ook kunnen ze een frisse duik nemen in de eendenpoel.

 Naast de boerderij staat een kippenhok met ren, in de ren bevinden zich ook een aantal duiven.
De eieren van de kippen en eenden zijn voor eigen gebruik. De duiven, cavia's, konijnen en geiten worden hobbymatig gehouden.

De verblijven zijn toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking zodat ook zij mee kunnen helpen met de zorg voor deze dieren.
 Tenslotte zijn er een aantal katten en een hond aanwezig die het heerlijk vinden een aai over hun bol te krijgen of even met iemand te ravotten.

Op het erf van de boerderij bevindt zich aan beide zijden van de boerderij een grote groentetuin. In de groentetuin worden diverse groenten verbouwd zoals sla, boerenkool, andijvie, prei, komkommer, courgettes, rode bieten en nog veel meer. Ook worden er fruit geteeld zoals aardbeien, appels, peren, kruislanders  en vlierbessen. In de herfst worden veel van deze gewassen verwerkt tot levensmiddelen.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 07-11-2022

Gestart in

2011

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Lichamelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl