Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij, Maarten Ruesink en Meike Windhausen, hebben beiden een achtergrond in de zorg en zijn in 2015 de De Zorgdragerij gestart.

Zingeving, structuur, lichaamsbeleving en sociale omgang zijn de belangrijkste pijlers op onze zorgboerderij. Door zorg aan te bieden in de natuur kun je mensen zien groeien, een werkplek buiten het reguliere zorgcircuit werkt stimulerend. Het accent ligt op de mogelijkheden, niet op de beperkingen. De essentie van zorg is het geven van een basis, van vertrouwen en respect. 

De Zorgdragerij is een zelfstandige onderneming met een maatschappelijke missie: impact first! Die missie realiseren we door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te integreren in de samenleving door middel van werk. We doen dit op een ondernemende manier: we gaan de boer op om onze doelen en die van anderen te verwezenlijken. Rechtvaardigheid, sociale verbindingen en duurzaamheid zijn daarbij vanzelfsprekend.

Fragment uit het interview t.b.v. het Jaarverslag van CLZ: Hoewel De Zorgdragerij toegankelijk is voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt deze zorgboerderij vooral bezocht door mensen met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg. “Bij ons werkt iedereen samen aan zeer uiteenlopende projecten, maar altijd met als doel om iets met je eigen handen te doen voor natuur, milieu en maatschappij,” vertelt Meike Windhausen, mede-eigenaresse van De Zorgdragerij. “Samen bouwen we de geestelijke en fysieke gezondheid van onze mensen langzaam op, om van daaruit het leven weer zin te geven. Soms met als doel een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt, soms als blijvende ondersteuning.” 

De Zorgdragerij is een zusteronderneming van Zorgboerderij Slangenburg.

Werk

De Zorgdragerij biedt dagbestedingsprojecten. Echt werk, aangepast aan het talent en tempo van de deelnemer. Samen stellen we gaandeweg leerdoelen op, die we in het proces evalueren en bijstellen. Werken op de schapenboerderij en in de natuur draagt bij aan het vergroten van de eigenwaarde van deelnemers. Bij De Zorgdragerij gaat het om ieders persoonlijke ontwikkeling. Het werk is het middel dat houvast biedt en richting geeft.

De projecten zijn gebaseerd op twee pijlers:

De Groene Pijler (Natuur en Samenleving) richt zich vooral op het gebied in en rond Roermond. In deze gebieden werken wij aan natuurherstel en behoud. Schapen vormen de spil van deze werkzaamheden. De Zorgdragerij draagt een steentje bij door de kuddes schapen die het terrein begrazen het hele jaar door te verzorgen in samenwerking met Landschapsbeheer 't Mögkebrook. Daarnaast zorgen wij voor groenonderhoud op eigen terrein en cultuurlandschap en natuurgebieden in Midden-Limburg. Het werk bestaat onder andere uit het voeren en verzorgen van de schapen, het aanplanten van groen, hout hakken, gras maaien en snoeien van hagen. Bovendien zijn wij sinds 2016 bezig met het in eigen beheer opzetten van een VriendenTuin voor productie van groenten en fruit voor de Voedselbank Midden Limburg. 

De Blauwe Pijler (Milieu en Duurzaamheid) richt zich op het schoonhouden van de gebieden waar wij werken. In de toekomst breidt De Zorgdragerij deze werkzaamheden uit naar de Maasplassen, waar onze boot met bemanning (deelnemers en begeleiding) plastic en zwerfvuil uit het water vist. Ook verwijderen we troep uit de branding of van de oevers, vuil dat zich anders verzamelt via de grote rivieren in de zee en een ecologische ramp veroorzaakt: plastic soup.

Al onze projecten worden zo gekozen dat het verzette werk ten gunste komt van één of beide pijlers.

Bijzonderheden

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 20-05-2020

Gestart in

2015

Aangesloten bij

 • LLTB

Problematiek of beperking

 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Auditieve beperking
 • Burn-out / overspannen
 • Reclassering
 • Re-integratie

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Landschapsbeheer met schaapskuddes

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl