Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij, Maarten Ruesink en Meike Windhausen, hebben beiden een achtergrond in de zorg en zijn in 2015 de De Zorgdragerij gestart.

Zingeving, structuur, lichaamsbeleving en sociale omgang zijn de belangrijkste pijlers op onze zorgboerderij. Door zorg aan te bieden in de natuur kun je mensen zien groeien, een werkplek buiten het reguliere zorgcircuit werkt stimulerend. Het accent ligt op de mogelijkheden, niet op de beperkingen. De essentie van zorg is het geven van een basis, van vertrouwen en respect. 

De Zorgdragerij is een zelfstandige onderneming met een maatschappelijke missie: impact first! Die missie realiseren we door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te integreren in de samenleving door middel van werk. We doen dit op een ondernemende manier: we gaan de boer op om onze doelen en die van anderen te verwezenlijken. Rechtvaardigheid, sociale verbindingen en duurzaamheid zijn daarbij vanzelfsprekend.

Fragment uit het interview t.b.v. het Jaarverslag van CLZ: Hoewel De Zorgdragerij toegankelijk is voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt deze zorgboerderij vooral bezocht door mensen met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg. “Bij ons werkt iedereen samen aan zeer uiteenlopende projecten, maar altijd met als doel om iets met je eigen handen te doen voor natuur, milieu en maatschappij,” vertelt Meike Windhausen, mede-eigenaresse van De Zorgdragerij. “Samen bouwen we de geestelijke en fysieke gezondheid van onze mensen langzaam op, om van daaruit het leven weer zin te geven. Soms met als doel een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt, soms als blijvende ondersteuning.” 

Werk

De Zorgdragerij biedt dagbestedingsprojecten. Echt werk, aangepast aan het talent en tempo van de deelnemer. Weinig abstracte instructies, vooral dingen dóen. Samen stellen we gaandeweg leerdoelen op die we in het proces evalueren en bijstellen. Zo creëren we kansen voor jou en anderen uit de groep. Werken op de boerderij en in de natuur spreekt tot de verbeelding en draagt bij aan het vergroten van de eigenwaarde van deelnemers. Bij De Zorgdragerij gaat het om ieders persoonlijke ontwikkeling. Het werk is het middel dat houvast biedt en richting geeft. Voorbeelden van de werkzaamheden die De Zorgdragerij biedt? Werken op de schapenboerderij, beheren van het Limburgse landschap, voedsel produceren voor de Voedselbank en onderhoud van Roermonds waterrijke omgeving.

Bij De Zorgdragerij werken we vooral met de hand en zo min mogelijk machinaal. Zeisen, knippen, hakken en zagen: het gebeurt allemaal handmatig. Dat is een bewuste keuze. Werken met de hand is gezonder, milieuvriendelijker en veiliger. Je bouwt conditie op en leert de grenzen van je lichaam kennen. De stilte werkt ontspannend en zorgt ervoor dat je je veel meer bewust bent van de omgeving. En handmatig kun je heel precies werken, dat is gunstig voor planten en dieren. De projecten zijn gebaseerd op twee pijlers: de Groene Pijler en de Blauwe Pijler.

De Groene Pijler (Natuur en Samenleving)

In samenwerking met Landschapsbeheer ’t Mögkebrook dragen wij zorg voor de begrazing in Roermond en omgeving.  Schapen vormen de spil van deze projecten. De Zorgdragerij draagt een steentje bij door de kuddes schapen het hele jaar door te verzorgen op stal en in de wei. In deze gebieden doen wij tevens natuurbeheersklussen zoals namaaien, snoeien, kappen et cetera. Bovendien zijn wij in 2016 gestart met het in eigen beheer opzetten van een VriendenTuin voor productie van groenten en fruit voor de Voedselbank Midden Limburg. In 2018 is daar een ren met 50 legkippen bijgekomen voor de productie van eieren. Ook hebben wij voor dit doel een deel van de prachtige Kloostertuin aan de Kapel in ‘t Zand in beheer: een oase in de stad waar we met veel plezier werken. 

De Blauwe Pijler (Milieu en Duurzaamheid)

Deze is geïnspireerd door  Schone Maas en Plastic Whale (plasticvisserij) en richt zich op het schoonhouden van de gebieden waar wij werken. Zo verwijderen we troep uit de bermen, de branding en van de oevers. Vuil dat zich anders verzamelt via de grote rivieren in de zee en een ecologische ramp veroorzaakt: plastic soup.

Alle projecten worden zo gekozen dat het verzette werk ten gunste komt van één of beide pijlers.

Samenwerking met andere organisaties

Wij hebben een duurzame en nauwe samenwerking met de volgende partners:

Landschapsbeheer 't Mögkebrook
https://www.facebook.com/Mugkebrook/ 

Voedselbank Midden-Limburg
http://www.voedselbankmiddenlimburg.nl/ 

Zorgboerderij Slangenburg (zusteronderneming)
https://www.zorgboerderijslangenburg.nl/ 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 28-09-2022

Gestart in

2015

Aangesloten bij

 • Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Problematiek of beperking

 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Auditieve beperking
 • Burn-out / overspannen
 • Reclassering
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Landschapsbeheer met schaapskuddes

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl