Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Den Besselder een betekenis in de samenleving

De groene inspiratiebron van Halle gelegen in de provincie Gelderland (Achterhoek) . Een jong en dynamisch team dat streeft om het buitengebied van de gemeente Bronckhorst leefbaar te houden. Maatschappelijk actief op het gebied van (jeugd)zorg, fysiotherapie, sport en bewegen. De ruime locatie vormt de basis van Den Besselder. Een betekenis en functie creëren in de samenleving is het gedachtegoed van Den Besselder.

Den Besselder werkt samen met DBM Achterhoek en Achterhoekfysio. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse sportfaciliteiten op locatie te denken valt aan judo, sportbegeleiding, maar ook Cross Power.

Den Besselder biedt een plek waar cliënten zich veilig en prettig voelen met als belangrijkste kwaliteiten: aandacht voor de cliënten, wederzijds respect, ruimte, rust en regelmaat.

Nieuwsgierig?? kijk op www.denbesselder.nl en zie wat Den Besselder nog meer te bieden heeft

Werk

GROEPSBEGELEIDING – ONTWIKKELEN PLUS

Bij Den Besselder kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen terecht voor groepsbegeleiding – ontwikkelen plus. 

Dit gebeurt in een prachtige ruime – deels onlangs vernieuwde – locatie in het buitengebied van de gemeente Brockhorst. De natuurlijke omgeving, rust, ruimte en frisse lucht zorgen ervoor dat cliënten zich meteen op gemak voelen en ontspannen. Even weg van thuis of leefgroep, onder begeleiding van juist geschoolde medewerkers, mogen deelnemers zijn wie ze zijn. 

Op Den Besselder heeft de dag een vaste structuur en zijn er duidelijke groepsafspraken. In kleine groepjes van 4 deelnemers per begeleider, wordt er gewerkt aan taken. Hierbij staat de ontwikkeling van de cliënt voorop. Tijdens het intake gesprek wordt besproken welke ontwikkelpunten de cliënt heeft en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Dit kunnen praktische doelen zijn, maar bijvoorbeeld ook sociaal – emotionele doelen. Denk hierbij aan het vergoten van de sociale vaardigheden, emotie regulatie of het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen.

Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning. In overleg met de begeleider wordt er een planning gemaakt en mag de cliënt een deel van dag zelf invullen. Uiteraard is hierbij begeleiding en ondersteuning aanwezig en wordt de ontwikkeling van de cliënt gestimuleerd. Zowel door de weeks, op de zaterdagen en om de week op zondag vindt de groepbegeleiding plaats.

Bijzonderheden

Binnen alle voorzieningen die Den Besselder aanbiedt, kan zo nodig aanvullende ondersteuning geboden worden vanuit DBM Achterhoek. Hierdoor kan Den Besselder onder andere de volgende extra ondersteuningsmogelijkheden bieden:

 • √ Rots & Water en Sta Sterk (weerbaarheidstraining)
 • √ Sociale vaardigheidstraining, individueel en in groepsverband
 • √ Individuele begeleiding/behandeling door GZ – psycholoog
 • √ Begeleiding van maatschappelijk werker
 • √ Begeleiding van sociaal pedagogische hulpverlener
 • √ Psycho-diagnostisch onderzoek

In overleg met deelnemer en ouders/verzorgers wordt eventuele extra ondersteuning aangepast op dat wat de deelnemer nodig heeft.

Financieringsvormen:
* Voor iedereen met een PGB ( Persoons Gebonden Budget )  

* Voor iedereen met een ZIN - indicatie ( Zorg In Natura )

* Voor andere financieringsvormen of meer weten hierover , neem dan contact met ons op www.denbesselder.nl of mail naar info@denbesselder.nl

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 13-05-2020

Gestart in

2003

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Sport en Spel

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl