Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Ezra is een kleinschalige zorgonderneming met 5 verblijfsplaatsen voor beschermd wonen en dagbestedingsruimte voor ongeveer 12 cliënten per dag.

We beschikken hiervoor over een accommodatie waarin: 

 • activiteitenruimten voor dagbesteding;
 • vijf appartementen (zelfstandige wooneenheden).

We verlenen vooral zorg aan jong-volwassenen met een autisme spectrum stoornis en/of GGZ problematiek en hebben daarvoor gekwalificeerde medewerkers in dienst. Daarnaast bieden we ook dagbesteding voor ouderen, vaak met een vorm van dementie, sociale problematiek of NAH.

Werk

Wij bieden zorg op maat voor wonen en dagbesteding.     

Iedere zorgvrager bieden wij een passende dagbesteding. Dit varieert van het doen van binnen- of buitenwerk in groepsverband onder begeleiding, maar ook taken zoals het werken in de groente- en gewone tuin. 
 

Daarnaast bieden wij beschermd wonen, waarvoor wij appartementen hebben, aan (jong-)volwassenen met begeleiding (24 uur per dag, 7 dagen per week). Zij kunnen evt. met behulp van een job-coach een traject tot plaatsing op de arbeidsmarkt doorlopen (met nazorg) of anders dagbesteding ontvangen. De deelnemers van de woongroep ontvangen dagelijks begeleiding en individuele coaching op basis van een persoonlijk ondersteuningsplan dat we in samenspraak met de cliënt opstellen. 

Bijzonderheden

Identiteit

Wij willen werken vanuit een christelijke levensvisie volgens de normen en waarden die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Wij verwachten van onze deelnemers en gasten dat zij dit met ons delen en zich zo nodig hieraan aanpassen.

De zondagsrust vinden wij belangrijk.

Financiering

Bekostiging van uw zorgvraag kan via ZIN, PGB of onderaanneming (WLZ). Wij hebben raamovereenkomsten met de zorgregio Apeldoorn voor WMO (dagbesteding en beschermd wonen). Wij kunnen u tevens adviseren bij de zorgbekostiging. Particuliere betaling is eventueel ook mogelijk. 

Kwaliteit

Wij hechten grote waarde aan het verlenen van kwalitatief goede zorg. Uit een externe toets is gebleken dat het kwaliteitssysteem effectief operationeel is en voldoet aan de voorwaarden van het 'Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen' van Federatie Landbouw en Zorg. Dit keurmerk is eerst afgegeven op april 2014 (Dagbesteding) en maart 2018 (Wonen) en is na verlenging geldig tot oktober 2026 mits wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in het 'Reglement Branchecertificering Landbouw en Zorg'.  

Samenwerking met andere organisaties

Partners waarmee we samenwerken (of hebben samengewerkt) zijn Iriszorg/Het Hoogeland, Zorggroep Apeldoorn, Siloah gehandicapten zorg, zorgkwekerij Menkveld, Klein Geluk, Vérian, Netwerk Dementie, Fides, SoCo. Ook maken we gebruik van externen zoals SPH'ers en behandelaren (niet in dienst) waar nodig. 

Daarnaast zijn we lid van Coöperatie Boer en Zorg, vereniging BEZIG (Boer en Zorg in Gelderland), branchevereniging Federatie Landbouw en Zorg.

Zie voor meer informatie:

https://www.cooperatieboerenzorg.nl/

https://www.zorgboerenbezig.nl/

https://www.kljz.nl/

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 20-02-2024

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Dementie / Alzheimer
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl