Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Ezra is een kleinschalige zorgonderneming met 5 verblijfsplaatsen voor beschermd wonen en dagbestedingsruimte voor ongeveer 12 cliënten per dag. Vanaf juni 2024 starten wij met kleinschalige woonzorg voor ouderen met dementie.

We beschikken hiervoor over: 

 • activiteitenruimten voor dagbesteding;
 • vijf appartementen beschermd wonen (zelfstandige wooneenheden);
 • zes appartementen woonzorg ouderen (zelfstandige wooneenheden);

We verlenen zorg aan (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis en/of GGZ problematiek en hebben daarvoor gekwalificeerde medewerkers in dienst. Daarnaast bieden we ook dagbesteding en wonen voor ouderen, vaak met een vorm van dementie, sociale problematiek of NAH.

Werk

Wij bieden zorg op maat voor wonen en dagbesteding.     

Iedere zorgvrager bieden wij een passende dagbesteding. Dit varieert van het doen van binnen- of buitenwerk in groepsverband onder begeleiding, maar ook taken zoals het werken in de groente- en gewone tuin. 

Daarnaast bieden wij beschermd wonen, waarvoor wij appartementen hebben, aan (jong-)volwassenen met begeleiding (24 uur per dag, 7 dagen per week). Zij kunnen evt. met behulp van een job-coach een traject tot plaatsing op de arbeidsmarkt doorlopen (met nazorg) of anders dagbesteding ontvangen. De deelnemers van de woongroep ontvangen dagelijks begeleiding en individuele coaching op basis van een persoonlijk ondersteuningsplan dat we in samenspraak met de cliënt opstellen. 

Vanaf juni 2024 starten wij met kleinschalige woonzorg voor ouderen met dementie. Dit zijn vaak ouderen die al dagbesteding ontvangen op Ezra en meer zorg nodig hebben. Zij ontvangen zorg op maat van onze gespecialiseerde medewerkers.  

Bijzonderheden

Identiteit

Wij willen werken vanuit een reformatorisch-christelijke levensvisie volgens de normen en waarden die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt. Wij verwachten van onze bewoners dat zij deze overtuiging met ons delen en zich zo nodig hieraan aanpassen. Van deelnemers van onze dagbesteding vragen we deze identiteit en uitingen hiervan te respecteren. De zondagsrust vinden wij belangrijk, bij gezamenlijke momenten rondom bijv. de maaltijd lezen we uit de Bijbel, bidden en zingen we. 

Financiering

Bekostiging van uw zorgvraag kan via ZIN, onderaanneming (WLZ) of een maatwerkovereenkomst. Wij hebben raamovereenkomsten met de zorgregio Apeldoorn voor WMO (dagbesteding en beschermd wonen). Wij kunnen u tevens adviseren bij de zorgbekostiging. Particuliere betaling is eventueel ook mogelijk. 

Kwaliteit

Wij hechten grote waarde aan het verlenen van kwalitatief goede zorg. Uit een externe toets is gebleken dat het kwaliteitssysteem effectief operationeel is en voldoet aan de voorwaarden van het 'Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen' van Federatie Landbouw en Zorg. Dit keurmerk is eerst afgegeven op april 2014 (Dagbesteding) en maart 2018 (Wonen) en is na verlenging geldig tot oktober 2026 mits wordt voldaan aan de voorwaarden vermeld in het 'Reglement Branchecertificering Landbouw en Zorg'.  

Samenwerking met andere organisaties

Partners waarmee we samenwerken (of hebben samengewerkt) zijn Iriszorg/Het Hoogeland, Zorggroep Apeldoorn, Siloah gehandicapten zorg, zorgkwekerij Menkveld, Klein Geluk, Vérian, Netwerk Dementie, Fides, SoCo. Ook maken we gebruik van externen zoals SPH'ers en behandelaren (niet in dienst) waar nodig. 

Daarnaast zijn we lid van Coöperatie Boer en Zorg (CBZ), vereniging BEZIG (Boer en Zorg in Gelderland), branchevereniging Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

Zie voor meer informatie:

https://www.cooperatieboerenzorg.nl/

https://www.zorgboerenbezig.nl/

https://www.kljz.nl/

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 16-05-2024

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Dementie / Alzheimer
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Open dag

Open dag 2024

Opening zorgappartementen U bent zaterdag 1 juni van 10.00 en 15.00 uur van harte welkomom een kijkje te komen nemen! Medewerkers, vrijwilligers en zorgvragers laten u op deze dag graagzien wat Ezra biedt. Bekijk onze nieuwe zorgappartementen. Bezoekde vernieuwde dagbestedingsruimte. Proef de sfeer van onzebuitenomgeving. Het is feest, dus koffie en gebak staat klaar. Er zijnactiviteiten en workshops voor kinderen. We bieden zelfgemaakteproducten aan. Geniet van ambachtelijke demonstraties. En natuurlijkontbreekt de catering deze dag niet. Rond 10.30 uur start de feestelijke openingshandelingvan de nieuwe zorgappartementen.

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl