Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wij zijn een groep enthousiaste gekwalificeerde begeleiders, met hart voor mensen met een beperking. De zorgboerderij ligt tussen de dorpen Loppersum en Stedum en er is veel rust, ruimte en een gemoedelijke sfeer. We bieden dagbesteding, individuele begeleiding en beschermde woonplekken aan. Ook wordt er ambulante begeleiding gegeven aan cliënten die zelfstandig wonen.

Werk

Dagbesteding
Onze dagbesteding biedt mensen structuur en een zinvolle daginvulling. Daarnaast werken cliënten aan hun persoonlijke doelen. Ook doet men ervaring op met samenwerken, omgaan met afspraken, contact maken met anderen, opkomen voor jezelf en kan men eigen kwaliteiten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Het is een veilige plek waar iedereen geaccepteerd wordt om wie hij/zij is.

Er zijn binnen de dagbesteding verschillende mogelijkheden om praktisch aan het werk te gaan:

* Tuinieren

* Houtkloven

* Houtbewerking

* Dierenverzorging

* Creatief bezig zijn

* Sport en spel

* Bakken

* Recycleproject

* Klusbus

* Kaarsenmakerij

* Onderhoud van de Fivelplas

Naast de dagbesteding, bieden we beschermde woonplekken, individuele begeleiding en de eetgroep aan. Hieronder wordt het een en ander hierover toegelicht.

Beschermd wonen

Zorgboerderij Fivelstee biedt beschermd wonen aan in drie verschillende vormen. In de boerderij zijn drie kamers gerealiseerd, hier delen de bewoners sanitaire voorzieningen en een keuken. Op het terrein van de boerderij bevinden zich twee appartementen. Hier beschikken de bewoners over een eigen woongedeelte, badkamer en keuken. In Stedum beschikken we over een woonhuis waar je ook begeleiding ontvangt vanuit Fivelstee. 

Afhankelijk van de bewoner wordt in overleg bepaalt op welke locatie je het beste tot je recht komt en hoe de begeleiding vormgegeven wordt.  Op alle woonplekken is er 24 uur zorg beschikbaar.

Let op: momenteel hebben we één of meerdere woonruimtes beschikbaar! 

 

Individuele begeleiding

Wij bieden individuele begeleiding aan cliënten die wonen op de boerderij en in ons huis in Stedum. Ook bieden wij ambulante begeleiding aan mensen die een eigen (huur) huis hebben.
Het doel van de individuele begeleiding is te werken aan de individuele doelen van de cliënt die beschreven staan in zijn of haar individuele zorgplan. Het zorgplan wordt opgesteld door de persoonlijk begeleider. De persoonlijke leerdoelen kiest de cliënt zelf. Hij of zij krijgt bij het werken aan deze doelen ondersteuning van zijn persoonlijk begeleider en andere begeleiders.
Daarnaast wordt de cliënt ondersteund op verschillende leefgebieden zoals: financiën, werk- en opleiding, tijdsbesteding en huisvesting, huiselijke relaties en geestelijke- en lichamelijke gezondheid, middelengebruik, ADL (zelfzorg), sociaal netwerk en maatschappelijke participatie.

 

Eetgroep

Op dinsdag en donderdag wordt er gekookt op de boerderij. We gebruiken waar mogelijk verse biologische ingrediënten uit de tuin. Op deze manier leren cliënten zo zelfstandig mogelijk boodschappen te doen, te koken en stap voor stap een lekkere en gezonde maaltijd te bereiden.

Bijzonderheden

Visie

Zorgboerderij Fivelstee wil haar cliënten een veilige woon- en dagbestedingsplek bieden.

Met professionele begeleiding kan iedereen zich hier in eigen tempo ontwikkelen, en nieuwe vaardigheden aanleren op alle levensgebieden. De boerderij biedt hiertoe tal van mogelijkheden, van dierverzorging en tuinieren tot creatieve activiteiten en spel.

Bij Fivelstee gaan we met respect met elkaar en onze omgeving om. Wij vinden het belangrijk om mensen een gezellige plek te bieden, waar je je thuis voelt en waar aandacht is voor iedereen.

Samenwerking met andere organisaties

Fivelstee werkt samen met 's Heerenloo, Fivelzorg en Lentis.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 27-03-2024

Gestart in

2013

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Werken
 • Dagbesteding
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • sport en spel

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Open dag

Open dag 2024

Zaterdag 1 juni

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl