Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Margreet en Berend Okma, de directie van Flevo Zon, hebben naast hun vier eigen kinderen, ook drie pleegkinderen. Beiden hebben ervaring in de zorg en in het onderwijs. Flevo Zon is inmiddels een zorginstelling gebaseerd op de principes van een zorgboerderij.

Vanuit hun eigen levens- en pleegzorgervaring weet de familie Okma hoe fijn het is dat je, als kind of volwassene, even tot rust kan komen in een landelijke omgeving. Rust en ruimte, zorg voor planten en dieren, juist die dingen leiden de mens op een positieve en opbouwende manier af. Eigen zorgen en problemen maken plaats voor ontspanning, plezier, aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Een Zorgboerderij is daarom de uitgelezen plek om kinderen/tieners, (jong)volwassenen en adolescenten zichzelf te laten hervinden en nieuwe stappen tot zelfontplooiing te zetten.

Flevo Zon bestaat nu bijna 15 jaar. Bij de start van Flevo Zon zijn we begonnen met één cliënt en waren Berend en Margreet zelf de medewerkers op de boerderij. Momenteel is Flevo Zon uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 40 gemotiveerde medewerkers en meer dan honderd cliënten waar wij passende zorg aan bieden.

Vanuit de visie doet eenieder bij Flevo Zon zijn uiterste best om aan verschillende en uiteenlopende zorgvragen te voldoen. Flevo Zon werkt zowel binnen als buiten, in een bosrijke omgeving. In de begeleiding wordt veel gebruikgemaakt van dieren, maar er zijn daarnaast nog vele andere mogelijkheden die worden ingezet om de zorgdoelen van deelnemers te bereiken en om veelzijdige zorg te bieden. Hierbij valt te denken aan het opdoen van succeservaringen door de inzet van sport- en spel, koken en bakken, houtbewerking en vele andere activiteiten.

 

Missie en visie

De naam voor het bedrijf is gekozen vanuit de Bijbeltekst Hosea 10:12a.

 

De missie en visie is kort, maar alleszeggend:  

“U vraagt zorg, Flevo Zon (ont)zorgt”

 

“Met openheid en respect nemen we jou persoonlijk bij de hand en werken samen aan zelfredzaamheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfontwikkeling.” Wij hanteren daarin een aantal kernwaarden: flexibel, liefdevol, eerlijk, vertrouwen, ontvankelijk, zorgzaam, ongedwongen en nabij. En voor ons staat de warmte, het persoonlijke en huiselijke bovenaan, zowel voor de mens die zorg krijgt als voor degenen die zorg geven.

 

Zorgaanbod

Het zorgaanbod is als volgt:

§  Dagbesteding Jeugd

§  Wonen Jeugd

§  Dagbesteding Volwassenen

§  Wonen Volwassenen

 

Momenteel wordt voor zeven volwassenen beschermd wonen geboden. Aan de zeven volwassenen wordt de mogelijkheid tot dagbesteding geboden en dit wordt tevens geboden aan volwassenen van buitenaf. Ook wordt aan uitstromende volwassenen vanuit beschermd wonen ambulante begeleiding geboden. Naast wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding voor volwassenen bestaat de grootste doelgroep bij Flevo Zon uit jeugd. Zo wordt aan tien jeugdigen een woonplek in twee gezinshuizen in Lelystad geboden en is daarnaast bij de zorgboerderij sprake van kamertraining. Naast wonen voor jeugd, wordt ook dagbesteding aan jeugd geboden. Dagbesteding vindt plaats in de vorm van groeps- en individuele begeleiding, onder schooltijd en/of na schooltijd en wordt tevens in de weekenden geboden, waarbij ook kortdurend verblijf (logeren) tot de mogelijkheden behoort.

Sinds enige tijd richt Flevo Zon zich ook op onderwijs voor jeugd. In samenwerking met verschillende scholen wordt in ondersteuning voorzien wanneer jeugdigen moeite hebben om mee te komen in de klas of wanneer zij tijdelijk niet in de mogelijkheid zijn om naar school te gaan. Flevo Zon kan hierbij voorzien in onderwijs, door begeleiding te bieden in de klas of door dit aan te bieden op eigen locatie, de zorgboerderij.

Flevo Zon kijkt altijd naar mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en om zo net dat beetje extra te kunnen bieden voor de doelgroep!  

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 30-04-2021

Gestart in

2005

Aangesloten bij

 • Coöperatie Boer en Zorg

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Sport- en spel

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl