Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Margreet en Berend Okma, de directie van Flevo Zon, hebben naast hun vier eigen kinderen, ook drie pleegkinderen. Beiden hebben ervaring in de zorg en in het onderwijs. Flevo Zon is inmiddels een zorginstelling gebaseerd op de principes van een zorgboerderij.

Vanuit hun eigen levens- en pleegzorgervaring weet de familie Okma hoe fijn het is dat je, als kind of volwassene, even tot rust kan komen in een landelijke omgeving. Rust en ruimte, zorg voor planten en dieren, juist die dingen leiden de mens op een positieve en opbouwende manier af. Eigen zorgen en problemen maken plaats voor ontspanning, plezier, aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Een Zorgboerderij is daarom de uitgelezen plek om kinderen/tieners, (jong)volwassenen en adolescenten zichzelf te laten hervinden en nieuwe stappen tot zelfontplooiing te zetten.

Flevo Zon bestaat nu bijna 15 jaar. Bij de start van Flevo Zon zijn we begonnen met één cliënt en waren Berend en Margreet zelf de medewerkers op de boerderij. Momenteel is Flevo Zon uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 40 gemotiveerde medewerkers en meer dan honderd cliënten waar wij passende zorg aan bieden.

Vanuit de visie doet eenieder bij Flevo Zon zijn uiterste best om aan verschillende en uiteenlopende zorgvragen te voldoen. Flevo Zon werkt zowel binnen als buiten, in een bosrijke omgeving. In de begeleiding wordt veel gebruikgemaakt van dieren, maar er zijn daarnaast nog vele andere mogelijkheden die worden ingezet om de zorgdoelen van deelnemers te bereiken en om veelzijdige zorg te bieden. Hierbij valt te denken aan het opdoen van succeservaringen door de inzet van sport- en spel, koken en bakken, houtbewerking en vele andere activiteiten.

 

Missie en visie

De naam voor het bedrijf is gekozen vanuit de Bijbeltekst Hosea 10:12a.

De missie en visie is kort, maar alleszeggend:  

“U vraagt zorg, Flevo Zon (ont)zorgt”

“Met openheid en respect nemen we jou persoonlijk bij de hand en werken samen aan zelfredzaamheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfontwikkeling.” Wij hanteren daarin een aantal kernwaarden: flexibel, liefdevol, eerlijk, vertrouwen, ontvankelijk, zorgzaam, ongedwongen en nabij. En voor ons staat de warmte, het persoonlijke en huiselijke bovenaan, zowel voor de mens die zorg krijgt als voor degenen die zorg geven.

 

Zorgaanbod

Het zorgaanbod binnen Flevo Zon - Locatie nummer 58 - is als volgt:

 • Begeleiding en behandeling Jeugd
 • Dagbesteding Jeugd en Volwassenen

 

Begeleiding en behandeling Jeugd

Flevo Zon biedt begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten. Hierbij betreft het onder andere activiteiten gericht op sport- en spel, koken en bakken en activiteiten rondom de dieren. Bij Flevo Zon zijn vele dieren beschikbaar die een doeltreffend effect kunnen hebben in de begeleiding die wordt geboden.

 

Indicatie

 • Jeugdwet (ZIN, PGB)
 • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)

 

Dagbesteding Jeugd en Volwassenen

Flevo Zon biedt dagbesteding voor jeugd vanaf 14 jaar en volwassenen, waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Dagbesteding kan worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding. Dagbesteding wordt vijf dagen per week geboden, waarbij de tijden kunnen variëren en uit wordt gegaan van maatwerk, passende bij de cliënt en diens behoeften.

De cliënt en begeleider werken gezamenlijk aan klussen op het terrein en/of klussen rondom de dieren, waaronder de gezondheid van de dieren op peil houden, het schoonhouden van de verblijven en zorgen voor voldoende aandacht en beweging. Onderliggend geldt als uitgangspunt het zorgplan, welke wordt opgesteld bij de start. Het zorgplan is leidend in de uitvoering van de uiteenlopende taken. Omgang met dieren kan tot een doeltreffend effect leiden in begeleiding van cliënten en vormt daarom bij dagbesteding gericht op dieren als belangrijkste middel om tot groei in zorgdoelen te komen.

 

Indicatie

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (ZIN, PGB)
 • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 18-03-2024

Gestart in

2005

Aangesloten bij

 • Coöperatie Boer en Zorg

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Onderwijs
 • Behandeling

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Sport- en spel

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Open dag

Open dag 2024

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl