Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Margreet en Berend Okma, de directie van Flevo Zon, hebben naast hun vier eigen kinderen, ook drie pleegkinderen. Beiden hebben ervaring in de zorg en in het onderwijs. Flevo Zon is inmiddels een zorginstelling gebaseerd op de principes van een zorgboerderij.

Vanuit hun eigen levens- en pleegzorgervaring weet de familie Okma hoe fijn het is dat je, als kind of volwassene, even tot rust kan komen in een landelijke omgeving. Rust en ruimte, zorg voor planten en dieren, juist die dingen leiden de mens op een positieve en opbouwende manier af. Eigen zorgen en problemen maken plaats voor ontspanning, plezier, aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Een Zorgboerderij is daarom de uitgelezen plek om kinderen/tieners, (jong)volwassenen en adolescenten zichzelf te laten hervinden en nieuwe stappen tot zelfontplooiing te zetten.

Flevo Zon bestaat nu bijna 15 jaar. Bij de start van Flevo Zon zijn we begonnen met één cliënt en waren Berend en Margreet zelf de medewerkers op de boerderij. Momenteel is Flevo Zon uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 40 gemotiveerde medewerkers en meer dan honderd cliënten waar wij passende zorg aan bieden.

Vanuit de visie doet eenieder bij Flevo Zon zijn uiterste best om aan verschillende en uiteenlopende zorgvragen te voldoen. Flevo Zon werkt zowel binnen als buiten, in een bosrijke omgeving. In de begeleiding wordt veel gebruikgemaakt van dieren, maar er zijn daarnaast nog vele andere mogelijkheden die worden ingezet om de zorgdoelen van deelnemers te bereiken en om veelzijdige zorg te bieden. Hierbij valt te denken aan het opdoen van succeservaringen door de inzet van sport- en spel, koken en bakken, houtbewerking en vele andere activiteiten.

 

Missie en visie

De naam voor het bedrijf is gekozen vanuit de Bijbeltekst Hosea 10:12a.

De missie en visie is kort, maar alleszeggend:  

“U vraagt zorg, Flevo Zon (ont)zorgt”

“Met openheid en respect nemen we jou persoonlijk bij de hand en werken samen aan zelfredzaamheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfontwikkeling.” Wij hanteren daarin een aantal kernwaarden: flexibel, liefdevol, eerlijk, vertrouwen, ontvankelijk, zorgzaam, ongedwongen en nabij. En voor ons staat de warmte, het persoonlijke en huiselijke bovenaan, zowel voor de mens die zorg krijgt als voor degenen die zorg geven.

 

Zorgaanbod

Het zorgaanbod binnen Flevo Zon - Locatie nummer 58 - is als volgt:

 • Begeleiding en behandeling Jeugd
 • Begeleiding Volwassenen

 

Begeleiding en behandeling Jeugd

Flevo Zon biedt begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten. Hierbij betreft het onder andere activiteiten gericht op sport- en spel, koken en bakken en activiteiten rondom de dieren. Bij Flevo Zon zijn vele dieren beschikbaar die een doeltreffend effect kunnen hebben in de begeleiding die wordt geboden.

De verschillende zorgvormen worden geboden door gediplomeerde en ervaren begeleiders. Begeleiding en behandeling vindt plaats aan de hand van een vaste werkwijze en structuur, waarin het zorgplan leidend is en activiteiten passend bij de zorgdoelen centraal staan. Zorgdoelen kunnen onder andere gericht zijn op de omgang met emoties, het aangaan en onderhouden van sociaal contact, maar ook op ontspanning en vertrouwen krijgen in zichzelf en/of de omgeving. Flevo Zon kijkt naar het kind en biedt op basis van diens mogelijkheden maatwerk aan. Het is van belang dat tot succeservaringen en groei wordt gekomen en dit kan alleen wanneer het kind centraal staat. Flevo Zon vindt een nauwe samenwerking met alle betrokkenen (gezinssysteem, school, zorginstanties) van groot belang, omdat ook al deze betrokkenen invloed hebben op het kind en daarmee op diens ontwikkeling.

 

Indicatie

 • Jeugdwet (ZIN, PGB)
 • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)

 

Begeleiding Volwassenen

Flevo Zon biedt dagbesteding voor volwassenen vanaf 18 jaar waarbij sprake is van een verstandelijke beperking, een stoornis in het autismespectrum en/of psychiatrische problematiek. Dagbesteding voor volwassenen kan op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding worden geboden. Flevo Zon biedt vijf dagen per week dagbesteding voor volwassenen, waarbij de tijden kunnen variëren. Er wordt bij de inzet van dagbesteding uitgegaan van maatwerk in tijden en activiteiten, passende bij de cliënt, diens zorgvraag en behoeften.

De begeleiding wordt geboden door gediplomeerde en ervaren begeleiders. Tijdens de dagbesteding kunnen activiteiten als wandelen in rustige en bosrijke omgeving, muziek en zang, klussen, aandacht voor en verzorging van de dieren en activiteiten gericht op creativiteit worden geboden. De zorgvraag wordt vastgelegd in een zorgplan, welke leidend is in uitvoering van de uiteenlopende activiteiten. Alle activiteiten worden ingezet om tot groei in zorgdoelen te komen, de activiteit vormt ook wel het middel waarmee groei wordt getracht te behalen.

 

Indicatie

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (ZIN, PGB)
 • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 15-01-2023

Gestart in

2005

Aangesloten bij

 • Coöperatie Boer en Zorg

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Sport- en spel

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl