Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Margreet en Berend Okma, de directie van Flevo Zon, hebben naast hun vier eigen kinderen, ook drie pleegkinderen. Beiden hebben ervaring in de zorg en in het onderwijs. Flevo Zon is inmiddels een zorginstelling gebaseerd op de principes van een zorgboerderij.

Vanuit hun eigen levens- en pleegzorgervaring weet de familie Okma hoe fijn het is dat je, als kind of volwassene, even tot rust kan komen in een landelijke omgeving. Rust en ruimte, zorg voor planten en dieren, juist die dingen leiden de mens op een positieve en opbouwende manier af. Eigen zorgen en problemen maken plaats voor ontspanning, plezier, aandacht voor elkaar en voor de omgeving. Een Zorgboerderij is daarom de uitgelezen plek om kinderen/tieners, (jong)volwassenen en adolescenten zichzelf te laten hervinden en nieuwe stappen tot zelfontplooiing te zetten.

Flevo Zon bestaat nu bijna 15 jaar. Bij de start van Flevo Zon zijn we begonnen met één cliënt en waren Berend en Margreet zelf de medewerkers op de boerderij. Momenteel is Flevo Zon uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 40 gemotiveerde medewerkers en meer dan honderd cliënten waar wij passende zorg aan bieden.

Vanuit de visie doet eenieder bij Flevo Zon zijn uiterste best om aan verschillende en uiteenlopende zorgvragen te voldoen. Flevo Zon werkt zowel binnen als buiten, in een bosrijke omgeving. In de begeleiding wordt veel gebruikgemaakt van dieren, maar er zijn daarnaast nog vele andere mogelijkheden die worden ingezet om de zorgdoelen van deelnemers te bereiken en om veelzijdige zorg te bieden. Hierbij valt te denken aan het opdoen van succeservaringen door de inzet van sport- en spel, koken en bakken, houtbewerking en vele andere activiteiten.

 

Missie en visie

De naam voor het bedrijf is gekozen vanuit de Bijbeltekst Hosea 10:12a.

De missie en visie is kort, maar alleszeggend:  

“U vraagt zorg, Flevo Zon (ont)zorgt”

“Met openheid en respect nemen we jou persoonlijk bij de hand en werken samen aan zelfredzaamheid, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfontwikkeling.” Wij hanteren daarin een aantal kernwaarden: flexibel, liefdevol, eerlijk, vertrouwen, ontvankelijk, zorgzaam, ongedwongen en nabij. En voor ons staat de warmte, het persoonlijke en huiselijke bovenaan, zowel voor de mens die zorg krijgt als voor degenen die zorg geven.

 

Zorgaanbod

Het zorgaanbod binnen Flevo Zon - Locatie nummer 60 - is als volgt:

 • Wonen Volwassenen

 

Flevo Zon biedt beschermd wonen voor volwassenen vanaf 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon is in het bezit van elf appartementen, welke bestemd zijn voor beschermd wonen. De elf appartementen zijn gelegen op het terrein van de zorgboerderij, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving. Er zijn volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten, waaronder activiteiten rondom dier en natuur.

Bij beschermd wonen ligt de nadruk op het verhogen van zelfstandigheid. Er wordt zorg op maat geboden, passende bij de cliënt, diens zorgvraag en behoeften. De zorgvraag wordt vastgelegd in een zorgplan, welke leidend is in het traject naar zelfstandigheid. Er wordt gewerkt aan de hand van fases, met als uiteindelijk doel zelfstandig wonen met enige of zonder begeleiding. De volwassenen worden begeleid door gediplomeerde en ervaren persoonlijk begeleiders die om en om diensten draaien. Naast de persoonlijk begeleiders behoort ook een zorgcoördinator tot het team. Flevo Zon vindt het belangrijk dat nauw wordt samengewerkt met overige betrokkenen in het belang van de volwassene. Zelfvertrouwen, zelfontwikkeling, saamhorigheid en het toewerken naar zelfstandigheid staan binnen beschermd wonen hoog in het vaandel.

 

Indicatie

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (ZIN, PGB)
 • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 18-03-2024

Gestart in

2005

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl