Naar zorgboerderijen

Wij zijn Gerke Hummel en Tineke Aalders- Hummel.
Broer en zus, allebei geboren en getogen in Een.

We werken allebei met passie in ons eigen vakgebied. Daarbij ontmoeten we veel mensen, ieder met zijn of haar eigen verhaal, beperkingen, verlangens en mogelijkheden. De vraag is wat wij kunnen betekenen met onze plek, ervaringen en kijk op het leven? Wij zien ons werkveld en onze werkervaring als aanvullend en versterkend aan elkaar. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze kennis en ervaring in de zorg enerzijds en als ondernemer in het groen anderzijds een ideale combinatie is om onze plannen te realiseren. We beschikken over een stevige dosis geduld, tijd en belangstelling.

We genieten van samenwerken maar kunnen het zo nodig ook uitstekend alleen af. We zien het realiseren van onze Gasthoeve als een mooie uitdaging, een vervulling van ons leven om hieraan verder vorm te geven en zo van betekenis te kunnen zijn.

In de eerste plaats voor ouderen met dementie die we op – en vanuit onze prachtige locatie veel kunnen bieden.
Daarnaast ook voor mensen met bijvoorbeeld Niet-aangeboren Hersenletsel en 50-plussers met psychiatrische problematiek.

Samenwerking met andere organisaties

Wij werken samen met Team 290 (Lentis Groningen); TINZ (Dementie netwerk Friesland); Icare (PG) Noordenveld.

Daarnaast hebben we een contract voor het leveren van dagbesteding (WMO) met de gemeente Ooststellingwerf en Noordenveld.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 10-03-2021

Gestart in

2018

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Fruitteelt
 • Creatief
 • uitstapjes, (bos)wandelingen

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers

Bereikbaarheid

 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl