Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

In de wereld van de zorgboerderijen nemen wij een unieke plaats in. Naast kwalitatief hoge zorg is onze identiteit Doof. Hiermee bedoelen wij dat vanuit ons perspectief de groep Dove mensen in Nederland een culturele minderheid vormt. Je zou het kunnen vergelijken met Friezen die binnen Nederland hun eigen taal hebben en een minderheidscultuur vormen met onder andere hun eigen grappen over Hollanders en Groningers. Met de identiteit Doof wordt dan ook bedoeld: een culturele minderheid van Doven met een eigen Nederlandse Gebarentaal, eigen humor, een aantal eigen normen en waarden enzovoort. Voor meer informatie verwijs ik u naar bijvoorbeeld de Blog van A. van Kampen deze is te vinden op https://www.kentalis.nl/ervaringsverhalen/blog-wat-dovencultuur-precies . Ook op de website Doofgewoon http://doofgewoon.nl/nl vindt u hierover informatie.

Alhoewel er in de zorg de officiële term auditieve beperking wordt gebruikt, gebruiken wij om de hierboven genoemde redenen liever de term Doof of Gebarentaalgebruikers

Zoals al eerder genoemd staat kwalitatieve goede zorg hoog in ons vaandel. De identiteit Doof en onze voertaal, de Nederlandse Gebarentaal is hiervan een belangrijk onderdeel. Hierdoor nemen wij een unieke plaatst in tussen de bestaande zorgboerderijen in Nederland. De meeste van onze deelnemers hebben dovenonderwijs gevolgd en spreken de Nederlandse Gebarentaal (NGT). De overstap naar onze zorgboerderij is dan ook klein. Zij voelen zich hier thuis omdat zijn in hun eigen taal zich verder kunnen ontwikkelen. Ook onze medewerkers zijn doof en spreken de NGT waardoor de begeleiding zich richt op de zaken waar het omgaat in plaats van het elkaar proberen te begrijpen. Dat wil niet zeggen dat wij geen contact hebben met anderen die niet doof zijn. Juist het tegendeel is waar, wij zien ons zelf ook als bruggenbouwers tussen dove en horende mensen. We leven immers in wereld waar de meerderheid horend is, daarom is het juiste van belang het beste van elkaar in te zetten om elkaar aan te vullen.

Regionale functie zorgboerderij

Ook op het gebied van de regionale functie neemt de Gebarenboerderij een unieke plaats in. Bij de meeste zorgboerderijen komen de deelnemers uit het dorp of uit de directe omgeving. De Gebarenboerderij heeft deelnemers uit een grotere regio. Onze deelnemers komen vanuit Apeldoorn tot Utrecht vanuit Zeewolde tot Nijmegen. Deelnemers weten ons te vinden. Wij gaan zelf niet actief op zoek naar nieuwe deelnemers die verder weg wonen.

Wij merken dat de afstanden bezwaarlijk zijn voor deelnemers. Hierdoor kan de continuïteit van de zorgboerderij in gevaar komen. Daarom is het idee ontstaan om met ambulante begeleiding te starten en te zoeken naar mogelijkheden voor deelnemers om in de buurt van onze zorgboerderij te komen wonen. Hierover vindt u meer in de hoofdstukken deelnemers 4.1.

De Gebarenboerderij kenmerkt zich als zorgboerderij voor Dove deelnemers met een (licht)verstandelijke beperking. Vanaf januari 2018 heeft de Gebarenboerderij aansluiting gezocht bij Kwaliteit Laat Je Zien. Wij zijn in juni begonnen met het voorbereiden van de aanvraag voor het keurmerk. In september 2018 is er een positieve beoordeling afgegeven met een geldigheidstermijn van een jaar. In dit jaar krijgt de Gebarenboerderij de tijd om te laten zien dat zij voldoet aan alle eisen, zodat de boerderij het certificaat van het keurmerk ontvangt.

Wij zijn volop in ontwikkeling als zelfstandige zorgboerderij voor uitsluitend Dove deelnemers.

Wij hebben een video waar over onze boerderij gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=QtF5PPM9tyE

Werk

Bijzonderheden

Laatst bijgewerkt: 21-02-2020

Gestart in

2012

Aangesloten bij

  • Vereniging BEZIG

Kwaliteitssysteem

  • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl