Naar zorgboerderijen

Goedland, een zorgboerderij met aandacht voor mens, dier en natuur

 • Goedland is een zorgboerderij waar mensen vanaf 10 jaar begeleiding, opvang en een dagritme kunnen vinden. We bieden bijna dagelijks zorg aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met een zorgvraag. Met Goedland willen we een plek zijn waar mensen zich prettig en erkend voelen en waar je mag zijn wie je bent. We zijn een plek waarin er tijd voor elkaar is, waar geborgenheid en een huiselijke sfeer centraal staan. Bij ons kunnen mensen ervaren, beleven, leren en leren loslaten. Een plek waar je aan eigen talenten kan werken en waar deze talenten ook gezien worden! Zorg is voor Goedland iets vanzelfsprekends. Zorg voor elkaar, voor de dieren op ons terrein, voor de natuur. Maar ook zorg voor jezelf. Hoe sta je in het leven, wat wil en kan je nog leren, waar voel je je blijmoedig, open en vooral ook gehoord? Goedland wil voor jou zo’n plek zijn. We begeleiden mensen met een groeps-, specialistische- of individuele vraag. 

GOEDLAND, DAGBESTEDING

Op onze boerderij kunnen mensen, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun werk, een werkplek vinden. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychosociale problemen. Kinderen met autistime spectrum stoornis/ adhd of andere ontwikkelingsstoornis vinden er naschoolse/ weekend en of vakantieopvang. Dagbesteders op Goedland zijn onderdeel van ons team. Met elke klus kunnen ze onder betrokken begeleiding meewerken. Afhankelijk van interesse en talenten kun je bij diverse activiteiten aansluiten. Je kunt werken in de moestuin, bij de paarden, bij de kleine dieren, stallen mesten, helpen in de groenvoorziening, helpen met klussen, in de huishouding of op het terrein. In een vast ritme werken we aan doelen en arbeidsritme, maar zeker ook aan saamhorigheid en sfeer. Zo werken we aan vertrouwen en zelfvertrouwen. Omdat Goedland zo ruim van opzet is en omringd wordt door natuur is er een rustige, prettige sfeer, waarin onze rotonde middelpunt van het terrein is. 

GOEDLAND, LOGEREN

Drie weekenden per maand is er logeeropvang. Ben je tussen 10 en 14 jaar en op zoek naar een logeerplek, dan is Goedland misschien iets voor jou. Tijdens logeerweekenden kun je vrienden maken, aan zelfvertrouwen werken en vaardigheden leren die bij je leeftijd passen. En natuurlijk ook om even tot rust te komen. 
 
HET LOGEERHUIS

Het logeerhuis bestaat uit 6 slaapkamers, een grote woonkamer met huiswerkhoek, een ruime keuken, twee wc’s en een douche. ’s Nachts blijft één begeleider slapen, overdag zijn er veel begeleiders aanwezig en dierverzorgers. Een weekend begint op vrijdag om 17.00 uur en eindigt op zondag om 16.00 uur. Op zondag kunnen ouders vanaf 15.00 uur terecht voor een kopje koffie of thee. Het is fijn om even de tijd te hebben om te vertellen hoe het weekend was en om andere ouders te ontmoeten.

NASCHOOLSE OPVANG

Naast de dagbesteding, logeerweekenden en vakanties hebben wij op de woensdagmiddag (tussen 13.00 en 19.00 uur) ook naschoolse opvang.
Goedland biedt naschoolse opvang voor kinderen met een licht verstandelijke beperking,
autisme (met een normaal tot hoge intelligentie), ADHD en PDD-NOS. We werken net als bij de
logeerweekenden met een vast dagritme met activiteiten op en rondom de boerderij.

TIJDELIJK NIET NAAR SCHOOL?

Ben je op zoek naar een plek voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school kunnen, dan kun je ook op Goedland terecht. Vaak werken we eerst aan vertrouwen en een gevoel van veiligheid op Goedland. Vandaaruit kan gewerkt worden aan zelfvertrouwen en gestelde doelen. Ook is onderwijsondersteuning mogelijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongere weer naar school kan, hoewel dat niet in alle gevallen zal lukken. 

Samenwerking met andere organisaties

Goedland heeft het Kwaliteitskeurmerk, het Keurmerk Veilig Paardrijden, Keurmerk Zoönosen, SKJ geregistreerde werknemers, Aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg en de Federatie Landbouw en Zorg. Het hele team heeft een BHV diploma.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 11-02-2024

Gestart in

2008

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS
 • Altijd bespreekbaar of Goedland bij je past, ongeacht je beperking.

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Vakantie- en weekendopvang
 • Ondersteuning met onderwijs bij (tijdelijke) school uitval

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl