Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Stichting Grip
Stichting Grip op je leven (kortweg ‘Grip’) wil mensen met een zorgvraag helpen weer grip te krijgen op hun eigen leven. Om dit doel te bereiken, biedt Grip verschillende activiteiten aan. Bij deze activiteiten worden de deelnemers met natuur en dieren in contact gebracht en worden ze gestimuleerd om te bewegen, bijvoorbeeld door sport en spel. De rust van de natuur, het omgaan met dieren en de beweging zorgen ervoor dat de sociale en fysieke vaardigheden van de deelnemers groeien. De medewerkers van Grip zijn persoonlijk betrokken en bieden een warme en veilige plek voor de deelnemers. Ook wil Grip de mantelzorgers ondersteunen.

De doelgroep
Stichting Grip richt zich op de volgende doelgroepen:
• normaal tot hoog begaafde kinderen en (jong)volwassenen met een psychische of orthopedagogische zorgvraag, zoals autisme, ADHD en hechtingsstoornissen;
• (jong)volwassenen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt, bijvoorbeeld door een burn-out of andere omstandigheden.

Naast begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen brengt Grip ook bezoeken aan ouderen in een dagopvang of in een verpleeghuis die in contact willen komen met dieren en de natuur. De inhoud van de zorg wordt daarbij geborgd door de dagopvang of het verpleeghuis waar de oudere woont; Grip zorgt voor de begeleiding van de oudere met dieren en de natuur.

Werk

De begeleiding van kinderen vindt voornamelijk plaats tijdens buitenschoolse uren. (Jong)volwassenen worden per dagdeel begeleid. Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de methodiek ‘Geef me de 5’ van Colette de Bruin. Grip zoekt per deelnemer naar activiteiten die aansluiten bij zijn of haar talenten en interesses. Ook ontwikkelingsmogelijkheden worden meegenomen in het begeleidingsplan. Grip biedt verschillende begeleidingsmogelijkheden, zowel individueel als in groepsverband. Hierbij worden ervaren beroepskrachten ingezet, ondersteund door begeleiders in opleiding en ervaren vrijwilligers.

Individuele begeleiding
Zowel de jongere als de oudere deelnemers kunnen individueel worden begeleid. Grip biedt de volgende vormen van individuele begeleiding aan:
1. ambulante begeleiding
2. één op één begeleiding bij Grip
3. één op één begeleiding binnen een groepje bij Grip

Begeleiding in groepsverband
Er zijn twee soorten begeleiding in groepsverband:
1. Activiteitenbegeleiding
2. Arbeidsmatige dagbesteding

Activiteitenbegeleiding is zowel voor kinderen als voor volwassenen en kan plaatsvinden in de naschoolse opvang, maar ook tijdens vakantieactiviteiten. De activiteiten variëren van ‘Sport en Spel’, ‘Dierverzorging’ en creatief bezig zijn tijdens ‘Knutselkunst’, tot paarden en jezelf leren kennen tijdens ‘Horse Sense’. Ook verzorgt Grip ‘dierbezoeken’ aan specifieke doelgroepen, zoals ouderen en getraumatiseerde kinderen.

Arbeidsmatige dagbesteding, waaronder ook een re-integratie- of participatietraject voor mensen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt, is bedoeld voor (jong)volwassenen en wordt altijd aangeboden in dagdelen. De duur van het dagdeel wordt in overleg met de deelnemer vastgesteld. Voorbeelden van activiteiten bij dagbesteding zijn: dierverzorging, bosbouwwerkzaamheden, het aanleggen van tuinen en het sleutelen aan auto’s of fietsen. Deelnemers komen hierdoor in beweging en leren verantwoordelijkheid te dragen.

Bijzonderheden

Heeft u interesse in meer informatie over Stichting Grip op je leven, bezoek dan onze website www.stichtinggripopjeleven.nl of bel 0341 – 4341 20 om één van onze medewerkers te spreken. U kunt ook een kijkje nemen op onze facebookpagina.

Laatst bijgewerkt: 21-02-2020

Gestart in

2003

Aangesloten bij

  • Vereniging BEZIG

Kwaliteitssysteem

  • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl