Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Al een aantal generaties is de boerderij toevertrouwd aan de familie Van de Fliert. Vanaf 1997 hebben Wim en Anja hier nu de touwtjes in handen.

Door een spontane zorgvraag door een juf van school is daaruit het begin ontstaan van wat nu de zorgboerderij is geworden. Met een warm en bewogen hart wordt er voor iedereen een passende oplossing gezocht.
 

De motivatie voor dit alles is ontstaan vanuit het besef en geloof dat God zoveel heeft geschonken en dat dit mag worden gedeeld met hen die op ons pad komen. Door een ieder te betrekken bij de werkzaamheden op de boerderij komt er weer ruimte voor voldoening en besef van eigenwaarde.

Werk

Dit is onze boerderij

Onze zorgboerderij is er om mensen een zinvolle daginvulling te geven of iemand helpen te integreren in de maatschappij. Een plaats waar ieder ongedwongen zichzelf kan zijn, waar niet gekeken wordt naar beperkingen, maar juist naar iemands mogelijkheden.
We willen deelnemers de ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn en op hun eigen tempo een bijdrage te leveren. Iedere persoon komt met zijn eigen levensverhaal en achtergrond, ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten gekregen.
 

Voor wie?
Voor ieder mens is het belangrijk om een dagritme en een nuttige invulling van de dag te hebben. Het is prettig als de communicatie en cultuur daarbij op elkaar zijn afgestemd. Onze zorgboerderij is zo’n plaats en biedt dagbesteding, dagopvang en logeeropvang aan zowel kinderen als volwassenen. 

Er wordt uitgegaan van de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. Hierin staan ook jouw persoonlijke doelen. Elk jaar evalueren we met elkaar. We werken nu aan een applicatie (Caren zorgt) waarbij ouders en deelnemers kunnen meekijken in hun digitale begeleidingsplan en er op een veilige manieren berichten gedeeld kunnen worden. Zo blijven we werken aan persoonlijke groei in een ontspannen setting.

Welke activiteiten worden er aangeboden?

- Verzorging van de dieren
- Meehelpen met eieren rapen
- In moestuin bezig zijn
- Meehelpen in de timmerwerkplaats
- Knutselen
- Wandelen in het bos
- Individuele activiteiten onder begeleiding
 

Natuurlijk is er het samen eten en bijvoorbeeld een eitje bakken van de eigen biologische kippen, die in het weiland rondscharrelen of het samen appelmoes maken van appels van de eigen appelboom.

Bijzonderheden

Dagbesteding en begeleiding op een zorgboerderij kost geld. De tarieven lopen uiteen, omdat het per zorgvrager verschilt hoeveel begeleiding nodig is.

Geen gewone werkplek
Op de boerderij wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden en beperkingen. Naast het werk dat u doet op de boerderij
krijgt u ook de nodige begeleiding en arbeidstraining. We steken daar veel tijd in en hebben ook
speciale begeleiders in dienst. De begeleiders houden hun kennis op peil door intervisie avonden en er is een orthopedagoog in dienst voor brede deskundigheidsbevordering. De meeste begeleiders beheersen de nederlandse gebarentaal.

Meer informatie

Wanneer iemand zorg of begeleiding wil op de zorgboerderij, zijn er verschillende manieren om dit te betalen, bijvoorbeeld door middel van geld van de gemeente (Zorg in Natura), vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of van de uitkeringsinstantie. Soms is er sprake van een eigen bijdrage. Hoewel er steeds meer mogelijkheden komen, is het in de praktijk soms moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Meer informatie hierover zullen we u graag geven, maar u ook terecht op de website van het Federatie Landbouw en Zorg.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 07-07-2022

Gestart in

1994

Aangesloten bij

  • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Auditieve beperking
  • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

  • Kinderen
  • Jongeren
  • Volwassenen

Kwaliteitssysteem

  • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl