Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

 

Hoeve Biesland is een erkende biologische zorgboerderij met zorg, tuinbouw, veeteelt, een winkel, een bakkerij en zuivellokaal. De boerderij is gelegen in de Bieslandse polder en omsloten door gemeente Delft, Pijnacker, Delfgauw, Nootdorp en Den Haag. Aan het begin van oprijlaan ligt een mooie moestuin en verderop grazen de koeien in het weiland of liggen ze in hun riante ‘koeientuin’. Aan het einde van de oprijlaan bevindt zich de boerderij. Dit is het centrale punt waar de Veehouderij, Slagerij, Weilandwinkel en de Hulpboeren gevestigd zijn. In De Winkel worden streek- en eigen gemaakte producten verkocht en in de slagerij wordt eigen vlees verwerkt. Ondanks de nabijheid van de drukke stad en het feit dat het een commercieel bedrijf is, heerst op de boerderij een oase van rust waar we samen met onze ‘hulpboeren’ in, en met de natuur werken. Hun fysieke en psychische gezondheid gaat vooruit en de dagelijkse zorgen raken op de achtergrond.

Werk

 

Werken op een passende plek binnen Hoeve Biesland

Iedere werkplek heeft een andere dynamiek en brengt verschillende taken met zich mee die moeten passen bij de wensen en mogelijkheden van de hulpboer. Zo kunnen we maatwerk bieden waarbij iedereen kan groeien vanuit zijn of haar mogelijkheden.

Op de boerderij helpen de hulpboeren tussen 8:30 en 16:30 bij het voeren van de dieren (koeien, kalfjes, kippen, paarden, schapen), opstrooien en uitmesten van de stallen, het melken van de koeien en natuuronderhoud. Verder wordt er streekgebonden openhaard hout geproduceerd en zijn er creatieve activiteiten die bestaan uit seizoensgebonden werken met natuurlijke materialen.

In de weilandwinkel bestaat het werk uit het assortiment aanvullen, het maken van streekproducten, het helpen van klanten, het netjes houden van de winkel en het klaarmaken van de dagelijkse bestellingen.

De werkzaamheden op de moestuin bestaan onder andere uit het zaaien, planten, oogsten en klaarmaken van verschillende soorten groenten en kruiden voor de verkoop. Het wieden van onkruid, meedenken over oplossingen voor praktische problemen in het werk. Op de moestuin zijn de werkdagen van 8:00 tot 15:00, op de boerderij van 8:30 tot 16:30.

Bijzonderheden

Sinds 2012 is Hoeve Biesland een zorgboerderij. Inmiddels bestaat de groep hulpboeren uit zo’n 20 mensen. Hiervan hebben er 13 dagbesteding. Onze partners zijn: Gemeente Delft, Gemeente Pijnacker-Nootdorp GGZ-Delfland, Ipse de Bruggen, Gemiva SVG, Perspectief en speciaal onderwijs uit de omliggende gemeentes.

Op de Hoeve werken (jong)volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen met een psychische hulpvraag. Het spreekt voor zich dat onze hulpboeren de liefde delen voor dier, natuur en buitenleven. Het werk is fysiek uitdagend en er heerst een optimistische en sociale sfeer op de boerderij.  Het niveau van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen is hoog en hulpboeren moeten goed in een groep kunnen functioneren.

Er is ook een aantal re-integreerders, vluchtelingen en vrijwilligers werkzaam. Het gaat hierbij steeds vaker om mensen die een hoge mate van stress en somberheid ervaren in hun dagelijkse leven en daardoor tijdelijk niet meer in staat zijn betaald werk te verrichten. Op de boerderij leren deze mensen opnieuw werken: Hoe kun je ontspannen blijven en je grenzen bewaken terwijl het werk gedaan moet worden? Wat doe je met tegenslagen en wanneer is iets goed genoeg? Veel van dit soort vragen worden beantwoord aan de hand van het werken in de natuur.

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

— Albert Einstein —

De natuur weerspiegelt veel van de moeilijkheden en schoonheden die we in het dagelijkse leven ervaren en is daardoor een goed fundament om te leren over onszelf en de wereld om ons heen. Mensen die al een geruime tijd zorg ontvangen, raken vaak het gevoel kwijt dat ook zij ’nodig’ zijn. De natuur vraagt om aandacht en zorg. Voor veel mensen kan het troostend zijn om hun eigenwaarde weer terug te vinden door te ‘zorgen’ in plaats van verzorgd te worden. Het werken op de boerderij is daarnaast zelden een individuele aangelegenheid. Doordat we samenwerken met anderen, zien we dat we grote stappen kunnen maken. Een onmogelijk grote taak, zoals het bemesten van een halve hectare land zonder machines, is met een groep mensen opeens een haalbaar doel.

Soms maken we op de boerderij momenten mee van teleurstelling of verdriet; een deel van de oogst vergaat of een dier komt te overlijden. Ook dit hoort bij het leven en overwinnen we samen, ieder op een andere plek binnen ons bedrijf.

De begeleiding van de hulpboeren

De begeleiders op Hoeve Biesland zijn professionele zorgmedewerkers en hebben ruime ervaring in het werken met de doelgroep. Vrijwilligers en stagiaires volbrengen, waar mogelijk, soms ook begeleidende taken. In de moestuin is er één begeleider op maximaal 6 hulpboeren, op de boerderij is dat één op maximaal 8, in de winkel 1 op 1.

Veel nieuwe hulpboeren moet even wennen aan de mate van fysiek werk op de boerderij. Ze zijn vaak gewend alleen hun hoofd te gebruiken en voorbij te gaan aan gevoelens en grenzen. Maar naast het feit dat het lichaam sterker wordt door het boerderijwerk, zien we ook dat hulpboeren naar verloop van tijd meer ‘uit het hoofd’ raken en zo beter bij hun gevoel komen. Soms is dat confronterend, grenzen worden duidelijk en verdriet of frustratie komt aan het oppervlak. Al werkend voeren we daarom regelmatig korte gesprekken over hoe het met iemand gaat, waar iemand mee worstelt, zich op verheugt of in de toekomst wil zijn. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het ontwikkelingsplan. Daarin staat beschreven aan welke leerdoelen de hulpboer het komende jaar wil werken en hoe we deze doelen denken te behalen. Ieder jaar wordt het plan geëvalueerd en bijgesteld.

Niet alleen helpt de begeleider de hulpboer met zijn ontwikkelingsplan, ook hulpboeren onderling helpen elkaar! We zien tot ons grote genoegen dat de hulpboeren veel steun aan elkaar hebben en er hechte vriendschappen ontstaan.

Kortom: Een prachtige plek waar we op dit moment nog ruimte hebben voor extra hulpboeren.

Laatst bijgewerkt: 14-02-2024

Gestart in

2012

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Zuid-Holland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Winkel

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl