Naar zorgboerderijen

Hoeve Engelenburgh is een zorg- en kunstboerderij op ongeveer 20 minuten afstand van Alkmaar. Zij is op drie pijlers gebouwd: een maatschappelijke, een educatieve en een culturele. De cliënten ontmoeten de maatschappij en de maatschappij ontmoet de cliënten. Burgers ontmoeten burgers in een ontwapenende omgeving. Dit past prachtig in de gedachte van de inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen welkom is, waar iedereen deel van uitmaakt en aan kan bijdragen.

 

Primaire doelgroep:

De doelgroep van Hoeve Engelenburgh bestaat uit (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking:

 • die graag met dieren willen werken en verantwoordelijkheid willen dragen;
 • graag met hun handen werken (bijv. in de kas, creatief bezig zijn);
 • die zich creatief of kunstzinnig willen uiten;
 • die zich verder willen ontwikkelen op o.a. sociaal emotioneel gebied;
 • die ruimte nodig hebben om zicht te kunnen ontplooien;
 • die een uitdagende en afwisselende werkplek zoeken;
 • uit de regio Schagen, Alkmaar en Hoorn.

 

Voor wie is Hoeve Engelenburgh nog meer interessant?

 • ZML-scholen die hun leerlingen een stageplaats willen aanbieden;
 • Eenieder die op zoek is naar rust en iets bijzonders.

Samenwerking met andere organisaties

Sinds 2014 is Hoeve Engelenburgh aangesloten bij Stichting Landzijde. Stichting Landzijde steunt mensen met een beperking en zorgt dat zij een prettige plek vinden bij zorgboeren. Zo helpen boeren mee om mensen een volwaardige plek te geven in de maatschappij.

De zorgboerderijen die bij Landzijde zijn aangesloten zijn echte agrarische bedrijven. De boerderijen bieden veiligheid, uitdaging en verbondenheid. Veiligheid en zekerheid ervaren is belangrijk voor het functioneren van mensen. De uitdaging aangaan leidt veelal tot het benutten van, soms ongekende, talenten. Terwijl het gevoel van verbondenheid met andere mensen, met de natuur en met het werk in de buitenlucht bijdraagt aan gezondheidsbeleving.

Landzijde heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Elke aangesloten boerderij dient een erkend kwaliteitssysteem, een uitgevoerde risico-inventarisatie & evaluatie (in het kader van de Arbo-wet) en een bedrijfshulpverlening opleiding te hebben (gevolgd).

Laatst bijgewerkt: 20-03-2023

Gestart in

2009

Aangesloten bij

 • Stichting Landzijde

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Burn-out / overspannen
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Wonen

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Akkerbouw
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl