Naar zorgboerderijen

Even voorstellen

Sinds 2001 is Zorgboerderij Hof Noord Empe een kleine zorgaanbieder waar we met veel aandacht en liefde een brede doelgroep op ons boerenerf een tweede thuis bieden.

Wij zijn boer Jaap en dochter Karlijn Hupkes en werken samen met onze vaste medewerkster Quinty, Jacqueline en Silvia en stagiaires op Zorgboerderij Hof Noord Empe.

Het doel van onze Zorgboerderij is het bieden van zinvolle dagbesteding aan een gemêleerde doelgroep met een hulpvraag (hulpboeren). De hulpboeren helpen mee bij alle werkzaamheden op de boerderij op het gebied van tuinbouw, natuurbehoud, dierverzorging en erf onderhoud. Hierin worden zij begeleid door een deskundig team. Zorgboerderij Hof Noord Empe is een veilige haven waar we samen werken aan respect voor mens, dier en natuur. Dit doen we in het ritme van de seizoenen, zodat rust ontstaat in onszelf en er ruimte komt om te groeien. Onze missie is dat de beleving van onze hulpboeren van de boerenbuitenlucht,- de natuur en de dieren, het ontplooien van kwaliteiten bevordert.

Doelgroep

Zorgboerderij Hof Noord Empe richt zich op hulpboeren met een hulpvraag op het gebied van psychische problematiek, gedragsproblematiek, re-integratie, dementie en autisme in de leeftijd 6 jaar t/m 85 jaar. 

Het team

   • Karlijn (boerendochter, eigenaar)
   • Jaap (boer)
   • Quinty (begeleidster zaterdag)
   • Jacqueline (begeleidster) 
   • Silvia (begeleidster) 
   • Solange en Manon (vaste invaller zaterdag)   
   • stagiaires
   • vrijwilligers

Werkzaamheden

 •  Onderhoud van tuin, erf, heggen, poelen en bomen
 •  Zaaien en oogsten in de moes-, kruiden,- en  bloemen-tuin
 •  Verwerken van verschillende gewassen, waaronder jam en kruiden thee
 •  Timmerwerk ten behoeve van kleinvee en tuin
 •  Verzorging van het kleinvee

Financiering

Wij werken samen met verschillende gemeentes in het kader van de WMO/jeugd. Met de volgende gemeenten hebben wij hiervoor een raamovereenkomst, Voorst, Zutphen, Deventer, Apeldoorn, Lochem en Brummen. Daarnaast kan de financiering ook via ZIN, WLZ en PGB.

Als u vragen heeft, bel of mail gerust.

Samenwerking met andere organisaties

Zorgboerdderij Hof Noord Empe is aangesloten bij de brance organisatie vereniging zorgboeren BEZIG (Boer en Zorg in Gelderland) en lid van de Fedaratie Boer en Zorg.

Wij hebben de keurmerken: “Kwaliteit laat je zien” en GD Zoönosen.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 28-03-2023

Gestart in

2002

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZIG

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Dementie / Alzheimer

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Open dag

Open dag 2022

zaterdag 3 juni van 10 tot 16 uur

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl