Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

 Wij zijn it Wolwêzen leren werken wonen; Een enthousiast adres met een mooie ruime lokatie waar we jong en oud zelfstandig leren worden en blijven,  leren leren, leren werken en leren wonen

Wij bieden:

Beschermd/Begeleid wonen 18+, dagbesteding voor mensen van 6 tot 60 met een lichte beperking en/of afstand tot de maatschappij, logeeropvang, individuele ondersteuning en IAG jeugd-en gezinsondersteuning. Wij richten ons op de kansen en mogelijkheden van het individu.

De activiteiten varieren van groen, dier, vee, techniek en creatief. Ook sporten is een mogelijkheid. Deelnemers die een leer-werkplek willen kunnen extern geplaatst worden op een bedrijf. Bv de bakker, lunchroom etc.

Ons team bestaat uit begeleiders dagbesteding, woonbegeleiders, jeugd-en gezinsbegeleiders logeerbegeleiders  en een managementondersteuner/ maatschappelijk werkster.

Zij zijn gespecialiseerd in coaching en begeleiding van de doelgroep.

Elke deelnemer heeft een eigen PB-er welke de zorg evalueert, gesprekken voert, de zorgplannen schrijft en de voortgang en kwaliteit van de zorg bewaakt.

Samen proberen we de zorg op een kwalitatief hoog nivo aan te bieden en te verantwoorden. Verbetering is hierbij een constant doel. 

Wij zijn niet geschikt voor....

- deelnemers die verpleegkundige handelingen

   behoeven

- rolstoelgangers

Wij bepalen individueel of iemand al dan niet op ons bedrijf past. 

Keurmerk

We werken met het keurmerk Landbouw en Zorg 

Dagbesteding en Werk

Onze deelnemers kunnen genieten van zinvolle dagbesteding zonder werkdruk in een natuurlijke rustige omgeving. Wij bieden diverse activiteiten zoals de verzorging van de verschillende dieren waaronder paarden, koeien, kippen en kleindieren, een moestuin en een siertuin waarin naar hartelust getuinierd kan worden, een werkplaats, onderhouden van erf en gebouwen en natuurlijk ook ontspannen paardrijden en genieten van de mooie omgeving.

Voor de arbeidsmatige dagbesteding is er vanalles te leren. Ook op het melkveebedrijf; denk aan melkrobots onderhouden/schoonmaken, voeren, verzorgen vee, klauwbekappen, onderhouden machines,etc.

Ook doen we regelmatig leuke creatieve dingen. Dit wordt aangepast aan de leeftijd en het seizoen. Zo zijn we bezig met verven, touwvlechten, tekenlessen, fimo-kleien, bloemstukjes maken, koekjes bakken enz. Voor ieder wat wils. 

BESCHERMD EN BEGELEID WONEN

Wij bieden Fase 1 wonen; starters, kamertraining, in de groep koken ,eten. Eigen ruime kamer.

Fase 2; appartement op het erf met beschikking over 24/7 begeleiding. Meer zelfstandigheid. Dagbesteding mogelijk

Fase 3 ; extern wonen in eigen woning. Ambulante zorg met evt dagbesteding.

VERBLIJF

Het is mogelijk om door de week te logeren ter voorbereiding op het wonen. Dit wordt dan indien gewenst uitgebreid van 1 nacht naar 3 nachten per week. 

Onze logeeropvang voor de kinderen in het weekend loopt natuurlijk ook gewoon door; Het is geweldig om al die blije gezichtjes te mogen gadeslaan; We werken in 2 groepen nl 6-11 jaar en 12 tm .. jaar

Woont iemand op zichzelf maar heeft deze persoon toch een extra steun in de rug nodig of is er sprake van een hulpvraag binnen een gezin, dan kan er ook gebruik gemaakt worden van onze ambulante dienst. Op afspraak komen we bij de persoon in kwestie thuis, of in het gezin, en bieden we onze diensten aan.

IAG JEUGD_EN GEZINSONDERSTEUNING

Wij bieden (intensieve) ondersteuning thuis voor jeugdigen en gezinnen. We hebben hiervoor vier jeugd-en gezinsondersteuners beschikbaar. Er wordt aan de hand van een samen opgesteld plan met doelen bepaald wat de intensiteit en frequentie gaat worden. Vervolgens wordt en aan de hand van diverse methodes en interventies gewerkt aan de gestelde doelen. Pas als er sprake is van in-stand-houding van de geleerde vaardigheden, en de doelen zijn naar wens behaald, wordt het traject geleidelijk afgebouwd.  

Samenwerking met andere organisaties

Met deze organisaties hebben wij contracten of (enige vorm van) samenwerking

Gemeentes

Centrum Jeugd en Gezin

Regiecentrum /Jeugdhulp

Accare

Alliade

JP vd Bent

Horizon

Zorggroep Stellingwerven

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 21-08-2023

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Behandeling
 • IAG gezinsbehandeling

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien
 • HKZ Zorg & Welzijn

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl