Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

JMEZ staat voor Je Mag Er Zijn.

Wij zijn Eric Heesterbeek en Els Steenbreker.
Al ruim 15 jaar bieden wij begeleiding aan personen met een autisme spectrum stoornis, adhd, depressie/burn-out, personen met een persoonlijkheidsstoornis en licht verstandelijke beperking.

Onze kracht is de persoonlijke aandacht en betrokkenheid. We zijn sterk in 'out of the box' denken en handelen. 


Werk

Jmez wil bevorderen dat personen binnen onze doelgroep een volwaardige plaats in de samenleving hebben waarbij ze zich zo prettig mogelijk voelen. Dit willen we bewerkstelligen door vooral samen te werken en niet praten “over” maar praten “met” mensen.

Jmez kijkt zo nodig mee op alle levensterreinen in alle verschillende levensfases. We werken met zorgdossiers waardoor kwaliteit en effectiviteit gewaarborgd is. Persoonlijke doelen zijn een belangrijk onderdeel van het zorgdossier. Deze worden opgesteld volgens de SMART formule.

Jmez biedt individuele begeleiding voor personen van 18 jaar en ouder.

* Zorg wordt geboden vanuit de WMO en WLZ

* doelgroep : personen met 
- autisme
- adhd
- licht verstandelijke beperking
- depressie / burn-out
- psychiatrische stoornis

Zorg en begeleiding
- ambulante individuele begeleiding in de thuissituatie 
- individuele begeleiding op locatie Jmez
- psycho educatie
- ondersteunen bij dagelijkse levensverrichtingen
- ondersteunen bij de administratie
- ondersteunen in contact met andere instanties / organisaties
- ondersteuning netwerk (onderwijs, werk, gezinsleden)
- Bewegen : wandelen, fietsen, sporten bij de sportschool
- inspelen op specifieke individuele zorgvraag 

Bijzonderheden

Een client bij Jmez heeft 1e prioriteit.

Bij Jmez wordt er binnen het zorgaanbod arbeid geboden op verzoek van cliënt

Werkzaamheden kunnen bestaan uit maaien van het gras, onderhoud tuin, zaaien en planten, klusjes op locatie.

Laatst bijgewerkt: 28-04-2020

Gestart in

2004

Aangesloten bij

  • ZLTO

Kwaliteitssysteem

  • Geen

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl