Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

JMEZ staat voor Je Mag Er Zijn.

Wij zijn Eric Heesterbeek en Els Steenbreker.
Al bijna 20 jaar bieden wij begeleiding aan personen met een autisme spectrum stoornis, adhd, psychiatrische problemen en / of  licht verstandelijke beperking.

Onze kracht is de persoonlijke aandacht en betrokkenheid. We zijn sterk in 'out of the box' denken en handelen. 

September 2021 heeft Jmez het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien onderdeel " begeleiding " ontvangen.
Februari 2022 heeft Jmez het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien onderdeel " wonen " ontvangen. 

 

 

Werk

Jmez wil bevorderen dat personen binnen de doelgroep een volwaardige plaats in de samenleving hebben waarbij ze zich zo prettig mogelijk voelen. Dit willen we bewerkstelligen door vooral samen te werken en niet praten “over” maar praten “met” mensen.

Jmez kijkt zo nodig mee op alle levensterreinen in alle verschillende levensfases. We werken met zorgdossiers / begeleidingplannen waardoor kwaliteit en effectiviteit gewaarborgd is. Persoonlijke doelen zijn een belangrijk onderdeel van het zorgdossier. Deze worden opgesteld volgens de SMART formule.

Jmez biedt individuele dagbesteding / ambulante (woon)zorg / wonen voor personen van 18 jaar en ouder.

* Zorg wordt geboden met een indicatie PGB vanuit de WLZ.

* doelgroep : personen van 18 jaar en ouder: 
- autisme
- adhd
- licht verstandelijke beperking
- psychiatrische stoornis

Zorg en begeleiding
- individuele dagbesteding op locatie Jmez 
- ambulante individuele (woon)zorg / wonen  
- psycho educatie
- ondersteunen bij dagelijkse levensverrichtingen
- mogelijkheid om online workshops / cursussen te volgen op locatie Jmez
- ondersteunen bij de administratie
- ondersteunen in contact met andere instanties / organisaties
- ondersteuning netwerk (onderwijs, werk, gezinsleden)
- bewegen : wandelen, fietsen, sporten bij de sportschool
- inspelen op specifieke individuele zorgvraag 

Bijzonderheden

Een client bij Jmez heeft 1e prioriteit.

Bij Jmez wordt er binnen het zorgaanbod arbeid geboden op verzoek van cliënt.

Werkzaamheden kunnen bestaan uit maaien van het gras, onderhoud tuin, zaaien en planten, klusjes op locatie.

Samenwerking met andere organisaties

Jmez is een zelfstandig vrijgevestigde onderneming. In het belang van de client -en in overleg- werken we samen met alle zorgorganisaties betrokken bij de zorg van onze client. 

Jmez maakt gebruik van de diensten van Zorgbelang Brabant. Bij hen kun je terecht voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon algemeen en voor een onafhankelijk vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang (WZD).https://zorgbelang-brabant.nl/over-zorgbelang/wat-doen-wij/adviespunt-zorgbelang/ 
Het kantoor van Zorgbelang Brabant is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.
Clienten met een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kunnen contact opnemen met :
clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl 
t. 0900-2438181

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 09-02-2023

Gestart in

2004

Aangesloten bij

 • ZLTO

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Wonen
 • individuele dagbesteding en individuele ambulante (woon)zorg / wonen

Soort begeleiding

 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • sporten, dagbesteding Jmez mogelijkheid voor het volgen van online cursus / training.

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl