Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Met een managementteam van 2 man en 8 vaste medewerkers  bieden wij aan 45 tot 65 medewerkers dagelijkse arbeidsvreugde.   Er werken mensen die op zoek zijn naar werk  en vanuit DWI, UWV of een andere instantie willen reintegreren om later, na een periode van 5 tot 12 maanden een “opstap” te hebben voor het starten in een reguliere baan.

 

De essentie binnen de zorg van Kwekerij Osdorp is dat er goed geschakeld wordt tussen de productie en de cliënten. Zo wordt er  dagelijks gekeken naar de hoeveelheid productie en goed geluisterd naar de cliënten. Uit de verbale en non-verbale communicatie valt veel op te maken, bijvoorbeeld in wat voor stemming iemand is. Daarop wordt dan het werk afgestemd.

De activiteiten op onze kwekerij zijn erg veelzijdig. Er werken mensen in de kassen om gewassen te poten of groenten te oogsten. Een andere groep werkt op de verpakkingsafdeling, waar producten verpakt worden, geëtiketteerd en verzendklaar worden gemaakt. Sinds maart dit jaar is er een groep die bijvoorbeeld moeite hebben met lopen en staan, die zittend stekken knippen en planten in potten doen.

Kortom, altijd een leuke invulling van je dag, met tussen de middag een lekkere warme maaltijd met uiteraard veel verse groenten uit eigen kas.

Kwekerij Osdorp, een kansrijke organisatie volop in beweging!

Werk

Bijzonderheden

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 25-06-2021

Gestart in

2009

Aangesloten bij

 • Stichting Landzijde

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • Auditieve beperking
 • Burn-out / overspannen
 • Reclassering
 • Re-integratie
 • Verslaving
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • plantenteelt

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl