Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

In augustus 2006 is leer/trainingcentrum “Talent” gestart.

“Talent” is een kleinschalig bedrijf dat begeleiding / coaching / schooltrajecten / trainingen sociale vaardigheden/ werkervaringsplaatsen en participatietrajecten biedt.

We bieden opvang aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblematiek (ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, ODD). Deze kinderen en/of jongeren leven in een individualistische samenleving, waarin dagelijks te veel complexe situaties zijn. Hier kunnen ze moeilijk mee omgaan.

Deze kinderen/jongeren hebben veelal vroeg in hun leven beschadigingen opgelopen, doordat ze overvraagd zijn op de basisschool, in de buurt, de vereniging waar ze lid van waren en/of een ontwrichte thuissituatie. Deze doelgroep is steeds weer in een situatie beland die negatieve prikkels oproept.

Door deze en nog andere omstandigheden kunnen deze kinderen/jongeren niet meer of niet volledig aan het onderwijs deelnemen en worden dan “de zogenaamde thuiszitters”, ook wel vroegtijdige schoolverlaters genoemd.

We willen deze kinderen/jongeren een veilige plaats bieden. In een kleine, overzichtelijke en gestructureerde omgeving willen we graag dat deze kinderen/jongeren andere vaardigheden en competenties aanleren dan alleen maar thuis achter de computer zitten.
We werken met een klein team professionals en drie deskundige vrijwilligers, veelal met de methode “Geef me de 5!”.

Werk

Leren en/of werken

Van maandag t/m vrijdag bieden wij de jongeren een aangepaste vorm van onderwijs of een invulling van de dagbesteding.

Iedere deelnemer heeft een individueel programma, die varieert in theoretische vakken en praktijk bv. rekenen, taal, Engels, wiskunde, topografie, theorie auto of brommer certificaat, tractor rijbewijs… tot arbeidsvaardigheden, zoals timmeren, schilderen, koken, lassen, werken met de 3D printer, tuinklussen en taken rondom de boerderij.

Verder vinden wij het belangrijk te werken aan sociale vaardigheden, het omgaan met elkaar en in de groep.
We bieden een gestructureerd programma waarin de deelnemers hun uitdaging vinden. We maken gebruik van buitenactiviteiten, de werkplaats, het schoolgebouw en de natuurlijke en ruimtelijke omgeving rondom de boerderij.

We werken met dynamische zorgplannen. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden van onze deelnemers. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talent. Talent is iets wat je hebt, dit kun je niet leren, je kunt het wel ontdekken in jezelf. Dit gegeven staat los van de intelligentie van iemand. Zo kan een leerling uit het bijzonder onderwijs dus evenveel of meer talent hebben op een bepaald gebied dan een leerling uit het regulier onderwijs.
Wij zijn steeds maar weer op zoek naar het talent dat in kinderen/jongeren aanwezig is.

Wij sturen bij de jongeren aan op zelfredzaamheid. We begeleiden ze hierin door (groeps-) gesprekken over o.a. zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale contacten.
Door hun mogelijkheden (talenten) te benadrukken, vergroten we hun zelfvertrouwen. Hierdoor zijn de jongeren uiteindelijk in staat om zelfstandig of deels zelfstandig te kunnen gaan wonen, een baan te vinden, een tractor rijbewijs te halen of zelfstandig naar de boerderij te kunnen fietsen.

Bijzonderheden

We zijn een professioneel bedrijf, waarin kwaliteit van de medewerkers geëist wordt. We houden van ruimte, netheid en structuur. In handelingsplannen stellen we samen met de ouder(s)/verzorger(s) doelen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. We zijn een leer/trainingcentrum waar veel activiteiten en nieuwe vaardigheden aangeleerd worden.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 14-06-2020

Gestart in

2006

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Akkerbouw

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl