Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Houtbewerking, Werkplaats en Groen!

Op Leer-werkbedrijf De Weide Blik wordt arbeidsmatige dagbesteding aangeboden. We bieden leerzame en zinvolle dagbesteding aan mensen van diverse leeftijden en met verschillende problematiek. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Juist daardoor kunnen we veel van elkaar leren!

Wij kijken vooral naar motivatie en enthousiasme. Dat vinden wij veel belangrijker dan de beperkingen.

Werk

Op ons leer-werkbedrijf in Hoogkerk doe je allerlei kennis op en ontwikkelen je sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden. We hebben een prachtige houtwerkplaats, werkplaats waar allerlei technische en creatieve werkzaamheden plaatsvinden en tuin. Een eigen winkel is in aantocht!

In de (techniek)werkplaats en houtwerkplaats van dit bedrijf leer je om samen iets moois te maken zoals een boot of een supergave opbouw op een pick-up! Ook kun je je eigen kreatie vormgeven of een tuinbank, houten kisten en mooie plantenbakken maken. Ook hebben we op deze locatie een ruime groentetuin en een kruidenspiraal.

Deelnemers kunnen leren voor certifcaten zoals voor bosmaaier en kettingzaag.

Bijzonderheden

De Weide Blik biedt meer dan alleen een zinvolle dagbesteding. Wij zorgen voor structuur en ritme, vormen een sociale gemeenschap en begeleiden onze deelnemers altijd persoonlijk en positief.

Structuur en ritme

Onze deelnemers bouwen door de werkzaamheden weer een ritme op. Wij zien daardoor hun doorzettingsvermogen en motivatie toenemen. Structuur in de week biedt houvast en veiligheid.

Sociale gemeenschap

Wij bieden op beide locaties een veilig oefenterrein voor onze deelnemers. Zo leren ze de stap te maken naar regulier werk, vrijwilligerswerk of de maatschappij in het algemeen.

Ze oefenen ook met sociale contacten. Ze komen niet alleen in contact met andere deelnemers, maar ook met klanten, vrijwilligers en stagiaires.

Optimistische begeleiding

Wij vinden de manier waarop we onze deelnemers bejegenen erg belangrijk. We ontvangen deelnemers daarom gastvrij en vriendelijk en staan hen altijd respectvol te woord. We hebben een positieve instelling en bieden onze deelnemers vertrouwen in zichzelf. Dit doen we door ze aan te spreken op hun kwaliteiten en hen te accepteren zoals ze zijn.

Begeleiden met kennis

Onze deskundige en ervaren begeleiders werken met kennis van landbouw, groenteteelt, techniek en houtbewerking. Onze werkzaamheden sluiten daardoor goed aan bij de mogelijkheden van de deelnemers en ondersteunen hen in hun ontwikkeling.

Samenwerking met andere organisaties

Stichting De Weide Blik werkt samen met de gemeente Westerkwartier, stichting Bezinn (Boer en Zorg in Noord Nederland), Stichting Lentis, GON-Gebieds Ondersteunend Netwerk: Cosis, WerkPro.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 23-02-2021

Gestart in

2017

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Lichamelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Auditieve beperking
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Groenteteelt
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Fruitteelt
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk
 • Hulphond mag mee

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • De zorgboerderij regelt vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl