Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Twee keer per maand organiseren wij logeer-weekenden voor kinderen/jongeren.

De doelgroep zijn jongeren tussen de 7-18 jaar. Allen kenmerken zich door ASS. problematiek, ADHD, hechtingsproblematiek.

Ons team is creatief, dynamisch, enthousiast en heeft veel ervaring en kennis met het werken met de doelgroep.

We proberen in een veilige en overzichtelijke omgeving, kinderen/jongeren de ruimte te geven en te stimuleren tot ontwikkeling en ook vooral te werken aan eigen individuele doelen die we samen met de ouders/verzorgers in kaart brengen.

De groepen zijn goed afgestemd op het aanbod van zorg en wij maken het aanbod weer passend naar de doelgroep. Zo geven de jongeren zelf aan wat ze graag willen doen en willen leren en wat interessant is voor hun ontwikkeling op de boerderij. Aan de hand van thema`s maken we een activiteitenplan die aansluit bij de behoeftes van deze jongeren.

Met de doelgroep pubers kijken we en gaan we te werk vanuit hun eigen problematiek, losmaken van ouders, zelfwaardering en zelfrespect, social media, seksualiteit, hoe kan ik werken aan mezelf zonder altijd in dezelfde valkuil te stappen “ik moet grappig doen”. Ook het studeren en leren maakt onderdeel uit van de weekenden, elkaar helpen bij een huiswerkopdracht een presentatie voorbereiden etc. Daarnaast is de zelfredzaamheid middels kookactiviteiten, opruimen, tafeldekken etc. een actief onderdeel geworden.

Voor de jongste kinderen telt nog steeds de oude methodiek, structuur, duidelijkheid en werken aan de hand van thema’s, samenwerken, een opdracht in de keuken, werkplaats, sport en spel. Gezamenlijk eten, creatief en niet te vergeten een spel, gericht op winst en verlies. Deze activiteiten maken altijd onderdeel uit van de dag. We richten ons hierbij op alle ontwikkelingsgebieden.

Een van de doelen van deze weekenden is om jongeren, door middel van activiteiten en spel, contact te laten leggen met leeftijdsgenoten, die dezelfde problemen ervaren in het dagelijks leven. Ze kunnen ervaringen uitwisselen en vrienden maken.

Daarnaast wordt de jongere even uit de eigen omgeving gehaald. Dit kan een positief effect hebben op de jongere zelf, maar ook op de andere leden van het gezin. Voor beide kanten kunnen dit momenten zijn om op te laden.

Eens per maand bieden we een lang weekend logeren aan van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag, en eens per maand een zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Werk

We bieden een gestructureerd programma waarin kinderen hun uitdaging vinden. We maken gebruik van buitenactiviteiten/ de werkplaats en de natuurlijke en ruimtelijke omgeving rondom de boerderij.

In een weekend logeren op de boerderij kun je dus samenzijn met leeftijdgenoten die misschien dezelfde problemen ondervinden in het dagelijkse leven en in de vrije tijd als jij. Verder ben je uit je eigen omgeving, verlost van je computer of ander verslavende spelcomputers, het voordeel is ook dat je even van je ouders en andere gezinsleden verlost bent en zij van jou.

Elke jongere wil wel graag met vrienden leuke activiteiten ondernemen, maar met adhd, pdd-nos of ander gedrag die anderen niet zo goed begrijpen of weten te verklaren kan het soms moeizaam zijn om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

Voor vele jongeren die bij ons logeren is het moeilijk om zich aan te sluiten en veilig te voelen in een grotere groep, op de boerderij proberen we in een veilige , overzichtelijke omgeving, die wij als begeleiders voorspelbaar maken kinderen/jongeren de ruimte te geven en te stimuleren tot ontwikkeling en ook vooral te werken aan je eigen individuele doelen die we samen met ouders in kaart brengen.

De begeleiding in deze weekenden wordt al 13 jaar met humor, gedrevenheid en passie verzorgt door Monique Saadhoff en Lieneke Talens.

Bijzonderheden

Openingstijden logeren:
Van vrijdag 16.00 tot zondag 12.00 uur
Nb. In overleg zijn andere aankomsttijden altijd mogelijk.

Laatst bijgewerkt: 21-02-2020

Gestart in

2006

Aangesloten bij

  • Vereniging BEZINN

Kwaliteitssysteem

  • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl