Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Wij zijn twee zussen en hebben onze kennis en ervaring gebundeld in Paard - en dagbesteding centrum Bûtenút.

Ik ben Fronny Hendriks en heb 30 jaar ervaring in de zorg.

Vanaf mijn 18e jaar werk ik in de zorg. Sinds 2001 heb ik gewerkt voor een grote organisatie waar men zorg- en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Na mijn opleiding heb ik eerst gewerkt als begeleider en later als coördinerend begeleider. Na een studie Management in Zorg ben ik enkele jaren als leidinggevende werkzaam geweest binnen deze organisatie.

Ik ben Jolanda de Grijs en heb 20 jaar ervaring in de zorg.

Tuinen en het buitenleven zijn mijn grote passie. Na enkele jaren in de tuinsector te hebben gewerkt heb ik besloten deze ervaring te combineren met het begeleiden van mensen met een beperking.

Ik heb 15 jaar gewerkt als begeleider op een vaste planten kwekerij die gerund werd door mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren heb ik gewerkt als leidinggevende in de zorg.

Samen hadden we de ambitie een dagbesteding project te starten voor mensen met een verstandelijke beperking. We kregen de mogelijkheid om gebruik te maken van het terrein van de voormalige praktijkschool in Oentsjerk en grepen de kans om onze plannen te realiseren.

Op deze prachtige locatie kunnen deelnemers van de dagbesteding genieten van oa het werken met paarden en het buitenleven ervaren.

Werk

Wat bieden wij:
Wij bieden dagbesteding, woensdagmiddag opvang en zaterdagopvang.
De werkzaamheden op het landelijk gelegen terrein van Bûtenút hebben een agrarisch karakter. Er is een manege, een stal met 16 paarden, verschillende verblijven voor boerderij- en gezelschapsdieren en een moestuin. Op deze prachtige locatie kunnen onze deelnemers het buitenleven ervaren op het 7 ha. grote buitenterrein. In veel werk- en dagbestedingprojecten waar contact met de natuur een belangrijk motto vormt is het aspect veilig voelen moeilijk te realiseren. Veel mensen hebben behoefte aan geestelijke rust en ruimte en missen dan vaak het gevoel van veiligheid.
Naast contact met de natuur kunnen wij ook een gevoel van veiligheid creëren, omdat wij onze activiteiten in een beschermde omgeving kunnen bieden. De twee grote loodsen bieden verschillende aparte ruimtes waar deelnemers alleen of in een kleinere groep werkzaamheden kunnen verrichten in een voor hen overzichtelijke ruimte. Door deze huisvesting en door de vele geschikte werkzaamheden zijn wij in staat jaarrond dagbesteding te bieden.

De begeleiding kan op verschillende zorgvragen inspelen. Of het nu gaat om het aanleren van sociale vaardigheden, maatschappelijke re-integratie of simpelweg een betekenisvolle en aantrekkelijke dagbesteding, het is allemaal mogelijk. Veel mensen met een beperking hechten eraan in een echt bedrijf te werken waar ze zich ook betrokken bij voelen. Anderen hebben dit weer wat minder en zijn al blij met het beleven van alles wat er om hen heen gebeurt. Deze combinatie kunnen wij juist goed bieden aangezien wij vijf dagen per week rijlessen verzorgen voor mensen met een beperking en de deelnemers dus veel in contact komen met veel verschillende mensen. De aard van de werkzaamheden sluiten aan op de doelgroep: hun beperking en/of behoefte. Onze werkzaamheden zijn praktisch en overzichtelijk en we kunnen deze in stappen verdelen zonder tijdsdruk.

Daarbij zijn er naast de fysiek wat zwaardere werkzaamheden ook voldoende lichtere, en daardoor dus geschiktere, werkzaamheden. Jongeren en volwassenen met een beperking kunnen wij een betekenisvolle daginvulling geven waarbij een ieder op zijn/haar manier een bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering ongeacht beperking of niveau. Of het nu gaat om mensen met gedragsproblematiek, of om mensen die graag zo zelfstandig mogelijk willen werken, iedereen kan bij ons terecht voor een fijne daginvulling. Vooral mensen die graag met paarden willen werken kunnen goed bij ons  terecht.
Ook voor mensen die vanuit een re- integratie traject weer moeten wennen aan het werken voor een baas, een structurerende daginvulling nodig hebben en moeten leren samenwerken is Bûtenút een goede werkplek.

Voor mensen die door psychische en/of verslavingsproblemen niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt hebben wij voldoende werkzaamheden voor het bieden van een betekenisvolle daginvulling. Dit geldt ook voor mensen met NAH.

Wij denken dat een mix van doelgroepen onderling prima kan werken voor de totale onderneming.

Bijzonderheden

Tuinwerkzaamheden:
Werkzaamheden welke voortkomen uit het onderhoud van het terrein zoals grasmaaien, snoeien, onkruid wieden, werken met de bosmaaier.

Dierverzorging:
Schoonhouden van de dierverblijven, van onder andere de paarden, ezels, , varken, kippen en konijnen.

Voederen van de dieren.

Knuffelen van de dieren.

Werkzaamheden in en rondom eigen rijhal:
Assisteren bij de lessen.
In- en uitspannen van de paarden voor het huifbedrijden of mennen.

Paarden:
Rijklaar maken van de paarden die worden gebruikt voor de lessen.
Verzorging en voeren van de paarden.
Binnen en buiten zetten.
Trainen van de paarden.
Paardrijden en huifbed rijden!

Huishoudelijke werkzaamheden:
Schoonhouden van kantine, keuken en andere ruimtes.
Koffietafels klaarzetten in kantine.
Afwassen.

Overig:
Verpakken van diervoeders voor de plaatselijke dieren speciaalzaak.
Invetten van zadels, riemen en dergelijke.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 23-04-2021

Gestart in

2013

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl