Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij?

Bij paard- en dagbesteding centrum Bûtenút kunnen mensen met een beperking paardrijden en huifbed rijden en er wordt 6 dagen per week dagbesteding geboden. Bûtenút is gevestigd op een locatie iets buiten de dorpskern van Oentsjerk. De ligging is landelijk en op een ruim eigen terrein, wat maakt dat het een rustige en verkeersveilige omgeving is.
Bûtenút is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Oentsjerk ligt centraal tussen de steden Leeuwarden en Dokkum.

Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút biedt dagbesteding aan de volgende doelgroepen:
- Jongvolwassenen en volwassenen,
- Woensdagmiddagopvang- en zaterdagopvang,
- Zorg & onderwijs (opvang voor thuiszitters, schoolgaande jeugdigen die om uiteenlopende redenen vastlopen in het onderwijs)

Bûtenút is geen traditionele zorgboerderij waar eigenaren en cliënten wonen. Wij hebben momenteel 18 paarden die door de deelnemers van de dagbesteding worden verzorgd. Het belangrijkste onderdeel, en tevens nevenactiviteit van onze bedrijfsvoering, zijn de lessen paard- en huifbedrijden die wij bieden. Het paard- en huifbedrijden wordt geboden van maandag tot vrijdag. Wekelijks of tweewekelijks komen er in totaal 115 mensen met een beperking voor een les paardrijden of huifbedrijden. De deelnemers van de dagbesteding assisteren bij deze lessen. (paarden op/afzadelen, naar de rijhal brengen, helpen met klaarzetten en inspannen van het huifbed, meelopen in de les et cetera). 
Naast de paarden zijn er op Bûtenút nog ezels, varkens, konijnen, cavia's,  kippen en geiten.

Wat bieden wij:

De werkzaamheden op het landelijk gelegen terrein van Bûtenút hebben een agrarisch karakter. Er is een eigen rijhal, paddocks, een buitenbak, een stal met 18 ruime boxen, een wasplaats voor de paarden, en verschillende verblijven voor boerderij- en gezelschapsdieren. Op deze prachtige locatie kunnen onze deelnemers het buitenleven ervaren op het 7 ha. grote buitenterrein.
In veel werk- en dagbestedingprojecten waar contact met de natuur een belangrijk motto vormt is het aspect veilig voelen moeilijk te realiseren. Veel mensen hebben behoefte aan geestelijke rust en ruimte en missen dan vaak het gevoel van veiligheid. Naast contact met de natuur kunnen wij ook een gevoel van veiligheid creëren, omdat wij onze activiteiten in een beschermde omgeving kunnen bieden. De twee grote loodsen bieden verschillende aparte ruimtes waar deelnemers alleen of in een kleinere groep werkzaamheden kunnen verrichten in een voor hen overzichtelijke ruimte. Door deze huisvesting en door de vele geschikte werkzaamheden zijn wij in staat jaarrond dagbesteding te bieden.

De begeleiding kan op verschillende zorgvragen inspelen. Of het nu gaat om het aanleren van sociale vaardigheden, het weer tot ontwikkeling komen, ergens bij horen of het ervaren van een betekenisvolle dagvulling; het is allemaal mogelijk op Bûtenút. Veel mensen met een beperking hechten eraan in een echt bedrijf te werken waar ze zich ook betrokken bij voelen. Anderen hebben dit weer wat minder en worden gelukkig door het beleven van alles wat er om hen heen gebeurt. Deze combinatie kunnen wij juist goed bieden aangezien wij vijf dagen per week rijlessen verzorgen voor mensen met een beperking en de deelnemers dus veel in contact komen met veel verschillende mensen. De aard van de werkzaamheden sluiten aan op de doelgroep: hun beperking en/of behoefte. Onze werkzaamheden zijn praktisch en overzichtelijk en we kunnen deze in stappen verdelen zonder tijdsdruk.

Daarbij zijn er naast de fysiek wat zwaardere werkzaamheden ook voldoende lichtere, en daardoor dus geschiktere, werkzaamheden. Jongeren en volwassenen met een beperking kunnen wij een betekenisvolle daginvulling geven waarbij een ieder op zijn/haar manier een bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering ongeacht beperking of niveau. Of het nu gaat om mensen met gedragsproblematiek of om mensen die graag zo zelfstandig mogelijk willen werken, iedereen kan bij ons terecht voor een fijne en betekenisvolle daginvulling. Vooral mensen die graag met paarden willen werken kunnen goed bij ons  terecht.

Voor mensen die door psychische problemen niet kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt hebben wij voldoende werkzaamheden voor het bieden van een betekenisvolle daginvulling. Dit geldt ook voor mensen met NAH.

Bijzonderheden

Tuinwerkzaamheden:
Werkzaamheden welke voortkomen uit het onderhoud van het terrein zoals grasmaaien, snoeien, onkruid wieden, werken met de bosmaaier.

Dierverzorging:
Schoonhouden van de dierverblijven, van onder andere de paarden, ezels, , varken, kippen en konijnen.

Voederen van de dieren.

Knuffelen van de dieren.

Werkzaamheden in en rondom eigen rijhal:
Assisteren bij de lessen.
In- en uitspannen van de paarden voor het huifbedrijden of mennen.

Paarden:
Rijklaar maken van de paarden die worden gebruikt voor de lessen.
Verzorging en voeren van de paarden.
Binnen en buiten zetten.
Trainen van de paarden.
Paardrijden en huifbed rijden!

Huishoudelijke werkzaamheden:
Schoonhouden van kantine, keuken en andere ruimtes.
Koffietafels klaarzetten in kantine.
Vaatwasser in- en uitruimen.

Overig:
Verpakken van diervoeders voor de plaatselijke dieren speciaalzaak.
Invetten van zadels, riemen en dergelijke.
Tafelactiviteiten welke voortkomen uit de samenwerking met een bedrijf voor reclame en relatiegeschenken.

Samenwerking met andere organisaties

Nocht en Wille zorg  https://www.nocht-en-wille.nl/

Woongroep De Reidhin  https://de-reidhin.nl/

Kringloopwinkel Hart in Friesland https://www.hartinfriesland.nl/

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 21-04-2024

Gestart in

2013

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • NAH (niet aangeboren hersenletsell)
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen

Soort zorg

 • Leren
 • Dagbesteding
 • Onderwijs

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief
 • Paardrijden, huifbed rijden, terreinonderhoud.

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Parkeerplaats voor invalide bezoekers
 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer
 • Bereikbaar met openbaar vervoer, een bushalte binnen 250 meter

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl