Naar zorgboerderijen

Naam: Pro Faktoor Werk BV.

 

Over Pro Faktoor Boerderij (Pro Faktoor Werk)?

Pro Faktoor (Boerderij) is een Christelijke Zorgorganisatie die handen en voeten geeft aan de identiteit bij de dagelijkse begeleiding. 

Een organisatie waar vanuit eenvoud aandacht is voor de individuele zorgvraag van een mens, achtergrond en veiligheid. Een organisatie met rust en veiligheid voor de cliĆ«nt. Dus nog beter gezegd: geborgenheid. De identiteit vindt u terug in de grondslag van de organisatie. 

Pro Faktoor Boerderij

De zorgboerderij biedt mogelijkheden voor dagbesteding en staat op dit moment als

Pro Faktoor Boerderij formeel geregistreerd onder Pro Faktoor Werk BV.

Het gaat uitsluitend om dagbesteding. 

Vraaggericht

De werkwijze is te typeren als vraaggericht. Daarbij staat de behoefte en wens van de deelnemer centraal.

De aansluiting van de begeleiding op de vraag en verwachtingen van de deelnemer en diens omgeving is normerend voor deze gekozen werkwijze.

Concreet komt deze werkwijze tot uiting in onderlinge gesprekken waarbij betrokkenen met elkaar afstemmen over de beste aanpak van de begeleiding.

Het is de bedoeling dat de begeleiding zich flexibel en creatief opstelt.

Dit betekent dat de begeleiding zich zoveel mogelijk verplaatst in de positie van de deelnemer, rekening houdt met omstandigheden, zorgvraag en/of beperkingen, en zo openstaat voor de deelnemer.

Immers, alleen uit gesprekken blijkt de diepste wensen en waardes waarop de zorg kan worden afgestemd.

De afspraken en doelen hierover komen terug in het begeleidingsplan. 

Tijdelijk bericht vanaf 20 januari 2021

Voor een bezoek aan de locatie en de groepsruimte wordt u vriendelijk gevraagd om vooraf contact op te nemen met de bedrijfsleiding of administratie.

Contactgegevens:

Dhr. A. J. van Dijk. Mobiel: 06-33094953

Administratie. Mobiel: 06-26704180 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 26-05-2021

Gestart in

2012

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Overijsel

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking

Leeftijd

 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Dagbesteding

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Bedrijfsgebouwen rolstoeltoegankelijk

Bereikbaarheid

 • De zorgboerderij regelt vervoer

Klachtenreglement

Download document

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl