Naar zorgboerderijen

 

Welkom op
Zorgboerderij ‘de 3 margen’

 Zorgboerderij ‘de 3 margen’ ligt tussen de weilanden in het dorp Nieuw-Lekkerland. Wij zijn een kleinschalige, huiselijke zorgboerderij die aansluit bij de thuissituatie en waar zorg geboden wordt vanuit het hart. De goede sfeer zorgt ervoor dat hulpboeren zich snel thuis voelen en zichzelf durven zijn. 

De deelnemers op onze zorgboerderij zijn kinderen en (jong) volwassenen met een cognitieve beperking en/of gedragsproblemen. Wij bieden kwalitatief goede logeeropvang en/of dagbesteding in kleine groepjes. De deelnemers kunnen zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen, binnen hun eigen mogelijkheden. Hierdoor komen ze met veel plezier naar de boerderij, doen ze succeservaringen op en groeit hun gevoel voor eigenwaarde. 

Wij hebben een enthousiast vast team, dat zorgt voor duidelijkheid, continuïteit en structuur. De deelnemers voelen zich vrij om het team om hulp te vragen. Er wordt gewerkt ik kleine groepjes van maximaal 3 personen. Incidenteel is het ook mogelijk om individuele begeleiding te krijgen op de zorgboerderij. Samen werken we met een gestructureerd dagprogramma, waarop activiteiten staan die we deze dag mogen uitvoeren. Daarnaast is er ruimte voor vrije tijd. 

In de zomermaanden organiseren wij voor onze deelnemers een kampweek, waar iedereen met veel plezier op terugkijkt. Dit zijn leuke, uitdagende  weken met activiteiten die net even anders zijn dan gewoonlijk. En ook hier ontbreken de vaste begeleiders niet.

Op de boerderij staan we voor elkaar klaar, wanneer een ander hulp nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers leren samenwerken en op een veilige en respectvolle manier met de medemens omgaan. Wij bieden zorg vanuit een reformatorische identiteit, gebaseerd op Bijbelse normen en waarden.

 

Activiteiten 

De boerderij ligt op 24 ha grond. Daarop verzorgen wij met elkaar Lakenvelder koeien en kalfjes, de Kune Kune varkens, de Shetlander pony's, diverse koppels kippen, poezen, konijnen. De rustige agrarische omgeving in combinatie met de dieren op de boerderij zorgen voor een meerwaarde, die voor de deelnemers van groot belang zijn. Dieren accepteren iedereen zoals hij/zij is en zijn blij met elke vorm van aandacht die zij krijgen. Dit stimuleert de deelnemers om zichzelf te zijn en vergroot hun zelfvertrouwen en zelfbeeld, waardoor zij beter kunnen participeren in de samenleving.

 

De Zorgboerderij biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. We maken gebruik van een gestructureerd dagprogramma waarin we de rust en ruimte ervaren van het boerenleven. De deelnemers werken met en naast elkaar en trainen zo hun sociale vaardigheden. Het positieve zelfbeeld ontwikkeld zich doordat iedere deelnemer zichzelf mag en kan zijn op onze boerderij. Wij hebben persoonlijke aandacht voor de deelnemer en geven de deelnemers complimenten voor elk klein stapje vooruit. Door de activiteiten leren de deelnemers verantwoord om te gaan met materialen en krijgen ze een goede voorbereiding op het werkproces.

 

De deelnemer heeft ook ruimte voor eigen invulling in zijn dagprogramma. Hierdoor kan de deelnemer hobby’s verkennen en verder ontwikkelen. Hij leert samen te spelen met andere deelnemers, ontwikkelt vaardigheden en leert zichzelf kennen.

 

Bijzonderheden 

Onze deelnemers zijn welkom vanaf 4 jaar en hebben een indicatie (Jeugdwet of WLZ ) voor dagbesteding en/of kortdurend verblijf, die gefinancierd wordt door middel van een Persoonsgebonden Budget.

 

Wij bieden dagbesteding aan kinderen en jongvolwassenen op woensdag, donderdag en zaterdag. In schoolvakanties zijn we elke dag open, op uitzonderingen na. Zie de openingstijden op onze website.

 

Voor meer informatie over dagbesteding, logeren en kampweken kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens op de contactpagina van onze website: https://www.de3margen.nl

 

Wij zijn aangesloten bij de vereniging van zorgboeren Zuid-Holland. Dit is een enthousiaste ondernemende groep boeren en boerinnen die op verantwoorde wijze zorg aanbieden op hun eigen agrarische bedrijf.

 

https://www.verenigingvanzorgboerenzuidholland.nl

 

 

 

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 15-03-2024

Gestart in

2007

Aangesloten bij

 • Vereniging Zorgboeren Zuid-Holland

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren

Soort zorg

 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Vakantie- en weekendopvang

Soort begeleiding

 • Groepsbegeleiding
 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Huisverkoop
 • Koken
 • Klussen/onderhoud
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Privacyverklaring

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl