Naar zorgboerderijen

Wie zijn wij

Ik ben Nicolien Kuiper. Samen met mijn ouders ben ik een zorgboerderij begonnen. Ik ben opgegroeid op een boerderij binnen een boerengezin. Na het behalen van mijn Pabo Diploma ben ik door gaan studeren voor Remedial Teacher. Kinderen die net iets meer aandacht nodig hebben, hebben altijd mijn aandacht getrokken. Vanuit het begeleiden van de kinderen is mijn interesse gegroeid en ben ik inmiddels ook dyslexiecoach en kindercoach.
Zorg en onderwijs gaan bij mij samen. Uit ervaring is gebleken dat je deze twee invalshoeken niet apart kunt benaderen. Om beide hoeken te kunnen combineren heb ik een erkenning leerbedrijf aangevraagd bij Aequor. De erkenning is toegekend, inmiddels is dit de SBB.
Samen mijn ouders en een team van ZZP'ers maak ik me sterk voor de doelgroep binnen onze maatschappij die net een extra steun in de rug nodig hebben.
De naam Roccohoeve is ontstaan uit een samenvoeging van twee situaties. Mijn ouders hadden vroeger de Marnixhoeve. De eerste pony waarmee ik de zorg ben gestart had de naam Rocco.

Werk

Sinds vorige jaar zijn we ook gestart met begeleid wonen op de boerderij. Hier wordt 24 uur zorg geboden. Op 2 andere locaties in het dorp wordt ook wonen aangeboden in een groep van max. 3 personen.

Deelnemers kunnen een aantal werkzaamheden uitvoeren:

Landbouwkundige werkzaamheden
cultuurtechnisch grondwerk: schonen /uitdiepen van sloten, verwijderen van slootafval
grondverbetering: bemesten, bekalken, kunstmest strooien
onderhoud groenvoorziening: knotten, snoeien, meten, dunnen, markeren van bomen
moestuin: onkruid wieden, zaaien, oogsten, schoffelen, benaming geven
beplanting: afzetten, verwijderen van ongewenste vegetatie, knippen, afzetten haag
grassen en kruiden: maaien, maaien talud, inzaaien, poten, onkruid bestrijden
water en riet: maaien riet
verzorgen: controleren en verzorgen van dieren, verweiden van vee, verzorgen van drinkwater,
stallen en hokken uitmesten, schone hokken voor dieren, dieren voeren, eieren rapen

Huishoudelijke werkzaamheden
stofzuigen
maaltijd bereiden
boodschappen doen
tafel dekken en afruimen
koffie en thee zetten voor bezoekers voor de manege

Overige werkzaamheden

Gewassen verkopen / verwerken

Schilderen en knutselen

Vegen en paden harken

Algemeen onderhoud aan machines en werktuigen

Algemeen onderhoud aan materialen

                                                      

Bijzonderheden

De Roccohoeve is een boerderij in een mooie landelijke omgeving. Wij bieden een plaats voor mensen uit onze omgeving die in onze maatschappij niet of nog niet volledig mee kunnen doen. Wij bieden Rust, Ruimte en Regelmaat op de boerderij.

Op de Roccohoeve kun je terecht voor dagbesteding, daaronder valt ook onderwijs. Daarnaast staan 4 levensdoelen centraal:

 • mentaal welbevinden van de deelnemer als persoon
 • het lichamelijk gevoel van welbevinden en gezondheid
 • dag invulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie)
 • de woon en leefomstandigheden

Op de Roccohoeve bieden wij een kleinschalige woon en werk omgeving aan voor 4 deelnemers, waarbij ieder op zijn/haar eigen niveau, met voldoende deskundige en gediplomeerde begeleiding op een zo normaal mogelijk manier aan de maatschappij kan deelnemen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemers en kijken niet naar de handicap. We staan achter het integratie met de maatschappij. Zo werken wij nauw samen met ondernemers uit de buurt om onze deelnemers zo volledig mee te laten doen. in onze maatschappij.

Op de Roccohoeve zijn paarden, honden, katten, kippen, cavia's en konijnen.


Wij zijn niet toegankelijk voor bedlegerige- en/of rolstoelafhankelijke deelnemers.

Impressie van boerderij

Laatst bijgewerkt: 26-01-2024

Gestart in

2007

Aangesloten bij

 • Vereniging BEZINN

Problematiek of beperking

 • Verstandelijke beperking
 • Chronische ziekte
 • Psychische, sociaal-psychische of (ex)psychiatrische beperking
 • Dementie / Alzheimer
 • Burn-out / overspannen
 • Re-integratie
 • ADHD, ADD, ASS of PDD-NOS

Leeftijd

 • Kinderen
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen

Soort zorg

 • Leren
 • Werken
 • Re-integratie
 • Dagbesteding
 • Logeren
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Crisisopvang

Soort begeleiding

 • Individuele begeleiding

Activiteiten

 • Verzorging dieren
 • Natuur/landschapsbeheer
 • Creatief

Bekostiging

 • PGB, Persoonsgebonden Budget
 • ZIN, Zorg in Natura
 • Onderaanbesteding
 • Particulier
 • Anders

Kwaliteitssysteem

 • Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen, Kwaliteit laat je zien

Toegankelijkheid

 • Toilet, douche en/of kleedruimte rolstoeltoegankelijk
 • Wegen en paden rolstoelvriendelijk

Bereikbaarheid

 • Met eigen/zelf te regelen vervoer

Klachtenreglement

Download document

Logo KLJZKwaliteit laat je zien

Deze zorgboerderij werkt met het keurmerk Kwaliteit laat je zien. Zie hier de status van de certificering en de jaarverslagen.

www.kljz.nl